VET4ALL -hanke kokoaa hyviä käytäntöjä Puolassa, Italiassa, Espanjassa ja Suomessa kehittääkseen vammais- ja erityisnuorten ammatillista koulutusta.

Miten kehittää opettajien ja nuorisotyöntekijöiden työtä vammaisten nuorten ammatillisessa koulutuksessa? Miten luoda parempi ammatillinen koulutus erityisnuorille? Kuinka auttaa vammaisia nuoria saavuttamaan ammatillinen osaaminen?

VET4ALL-projektin kansainvälisessä yhteistyössä hankekumppaneilla on mahdollisuus vierailla erilaisissa ammatillisen koulutuksen keskuksissa, asiantuntijaorganisaatioissa ja yrityksissä, jotka työskentelevät erityisnuorten kanssa. Hankkeessa ovat mukana Puola, Italia, Espanja ja Suomi. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa lähettäviä, vastaanottavia ja välittäviä organisaatioita teknisten oppilaitosten vammaisten opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Tässä tavoitteessa yhdistyvät työmarkkinoiden vaatimukset (isäntä- ja välittäjäorganisaatioiden osallistumisen kautta) ammatillisen koulutussektorin mahdollisuuksiin (teknillisten oppilaitosten osallistumisen kautta). Tämä tavoite on myös osa uusien opetusmenetelmien luomista ja korostaa osallisuuden näkökulmaa.

Hankkeessa kehitetään hyviä toimintatapoja vammaisten osallistamiseen teknillisten oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi kehitetetään hyvien käytäntöjä liikkuvuushankkeissa käytettävien menettelytapojen mukauttamisessa vammaisten osallistumisen kannalta (mukaan lukien rekrytointisäännöt, suositukset integraatiokoulutukset, joissa vammaiset osallistuvat liikkuvuusryhmään, tuki valmistelun aikana ja henkilöiden liikkuvuus vammaiset, arviointi- ja seurantamenetelmät, jotka on mukautettu vammaisuuden erityispiirteisiin jne.). Tavoitteena on myös hyvien toimintatapojen kehittäminen ulkomailla kansainvälistä harjoittelua toteuttavissa isäntäorganisaatioissa.  Hankkeen tuloksissa otetaan huomioon ammatillisten oppilaitosten, isäntä- ja välittäjäorganisaatioiden näkökulma.

Xamk READ: Promoting equal right in Vocational Education and Training 

Lisätietoja

 

Elisa Suominen

elisa.suominen@xamk.fi

+358 50 473 2527

 

Susan Eriksson

susan.eriksson@xamk.fi

+358 40 684 7702

 

Lue lisää: VET4ALL

Faktat

VET4ALL

01.01.2022 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Dobre Kadry, Poland

Osatoteuttajat: Xamk, Juvenia, Finland; Asociacion Mundus, Spain; IFOM, Italy; ZSP, Poland

Tutkimuskeskus: Juvenia Juvenia