Kotihoitoa kehitettiin työntekijöiden näkökulmaa korostaen. Tyytyväiset työntekijät lisäävät alan veto- ja pitovoimaa.

Vetovoimainen kotihoito -hankkeessa vahvistettiin kotihoidon veto- ja pitovoimaa kehittämällä osaamista, työhyvinvointia ja työprosesseja eli arkisen työn sujuvuutta. Lisäksi kehitettiin osallistavaa tiedolla johtamista ja kotihoidon viestintää.

Kotihoidon kehittämiseen erityisesti työntekijöiden näkökulmasta satsattiin. Lopputuloksena syntyi useita kiinnostavia ratkaisuja, jotka vastaavat työelämän todellisiin ongelmiin.

Hyvinvointiin panostettiin mm. työpajoilla, joissa ratkottiin työntekijöiden esiin nostamia työhyvinvoinnin haasteita. Lisäksi tarjottiin vuorovaikutusvalmennusta ja koottiin Essoten eri tiimien työntekijöistä työhyvinvoinnin yhteyshenkilöverkosto arkisen työhyvinvoinnin tueksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Essoten kotihoidon työntekijöiden työhyvinvointi parantui hankkeen aikana. Työn hallinnan tunne kasvoi, ja reilusti useampi työntekijä kokee muutokset työssään myönteisiksi vuoteen 2019 verrattuna.

Lähes 80 prosenttia kotihoidon työntekijöistä suosittelisi Essotea työnantajana ystävilleen, kun vuonna 2016 suosittelijoiden osuus oli alle 60 prosenttia. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Mitä kuuluu-kyselystä, johon Essote osallistuu vuosittain.

Tiedolla johtamista ja yhteisöohjautuvuutta tarvitaan jatkossakin

Osallistavaa tiedolla johtamista kääsiteltiin Xamkin verkkokoulutuksissa. Tavoitteena oli vahvistaa toteutuneiden palvelujen itsearviointia ja tulevan toiminnan suunnittelua parasta mahdollista käytössä olevaa tietoa hyödyntäen.

Täydennyskoulutuksen sisältö räätälöitiin erikseen Essoten ja Pieksämäen kaupungin kotihoitoon. Yhdessä työstetty tiedolla johtamisen vuosikello tukee kotihoidon esihenkilöiden työtä myös jatkossa. Osallistava tiedolla johtaminen mahdollistaa työntekijöiden mukanaolon toiminnan itsearvioinnissa ja kehittämisessä kohti yhteisiä tavoitteita.

Hankkeen aikana kotihoidon tiimit saivat valmennusta itse- ja yhteisöohjautuvuuteen. Ideana taustalla on, että työntekijät ottavat ja saavat enemmän vastuuta työnsä suunnittelusta ja toteutuksesta. Vastuun antaminen työntekijöille lisää oikeudenmukaisuuden kokemusta, luovuutta ja työhön sitoutumista. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen vaatii kuitenkin aikaa, hyvää vuorovaikutusta sekä luottamusta työntekijöiden ja työnantajan välillä.

Aktiivinen viestintä rakentaa alan vetovoimaa

Kotihoidon monipuolinen ja laajaa osaamista edellyttävä työ näkyy julkisuudessa vain vähän. Työntekijöiden kokema merkityksellisyys, työyhteisön tuki ja palkitsevat kohtaamiset eivät nouse median otsikoihin.

Hankkeessa annettiin kotihoidon työntekijöille osaamista ja eväitä someviestintään. Some-haasteiden avulla kannustettiin vanhusalaa laajemminkin kiinnittämään huomiota omaan viestimiseen yhteistyössä Vetovoimainen vanhustyö -hankkeen kanssa.

Konkreettisesti yhteisestä viestinnän kehittämisestä jäi käteen kotihoidon työstä kertovat lyhyet videot, joihin voi tutustua Essoten ja Pieksämäen kaupungin YouTube-kanavilla sekä uudet kotihoidon verkkosivut Pieksämäen kaupungille. Kotihoidon someverkosto jatkaa toimintaansa yhdessä työstetyn kotihoidon somekäsikirjan pohjalta.

Uudeksi sisäisen viestinnän muodoksi käynnistettiin pandemiaolosuhteissa lyhyet vetovoimavartit, joissa käsiteltiin erilaisia työhyvinvointiin liittyviä teemoja tai vaihdettiin ajatuksia henkilöstön kanssa kulloinkin mielessä olevista aiheista.

Sujuvaa arkea Perehdytystä ja osaamista vahvistamalla sekä työprosesseja kehittämällä

Hankkeessa luotiin systemaattinen perehdytysmalli, joka sisältää perehdytysmateriaalia ja palkitun Seppo-perehdytyspelin kotihoitoon. Nämä jäävät kotihoidon käyttöön jatkossakin. Seppo-perehdytyspeliä on pidetty uudenlaisena, luovana ja mieleenpainuvana tapana perehtyä kotihoidon työhön.

Kotihoidon työntekijöiden osaamista vahvistettiin osaamiskartoituksen pohjalta suunnitelluilla verkkokoulutuksilla. Sairaanhoidon osaamiseen, kuten laskimoverinäytteenottoon, kaivattiin eniten ammatillisuuden vahvistamista. Myös teknologiaosaamista ja sosiaaliturvan parempaa tuntemista toivottiin sekä osaamista elämän loppuvaiheen hoitoon. Osaamista vahvistava toimintamalli jää kotihoidon organisaatioiden käyttöön.

Pieksämäen kotihoidossa kehitettiin kotihoidon kotiutumis- ja arviointiprosessia moniammatillisen tiimin kanssa. Tuloksena Pieksämäen kotihoitoon nimettiin arviointi- ja kuntoutusjaksoa toteuttavat ja vastuussa olevat työntekijät. Kuntoutusjakson avulla kotikäyntejä on voitu vähentää tai asiakkaat pärjäävät kotona jopa ilman kotihoidon palveluja.

Sairaalasta kotiutusta ennakoidaan nyt aiempaa paremmin. Kotihoidon työntekijöiden arki selkiytyy, kun kotiutukset eivät tupsahda yllättäen jo ennestään täyden työlistan keskelle. Asiakkaiden kuntoutuminen vahvistaa myös työntekijän kokemusta oman työn mielekkyydestä.

 

Katso tästä muiden osatoteuttajien sivut

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu 

Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak

Lisätietoja

Sari Saukkonen

projektipäällikkö

040 6834496

sari.saukkonen(at)xamk.fi

Lue tästä lisää!

Mitä merkitystä kotihoidolla on? Millaista työ kotihoidossa on?

Kotona kohdataan

 

Selvitimme kotihoidon työntekijöiden ja esimiesten näkemykset työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Hyvä työilmapiiri tehdään porukalla

 

Kaksi kotihoidon työntekijää seisoo olohuoneessa keskustelemassa. Asiakas istuu pyörätuolissa ja seuraa keskustelua.

Kukapa muu kuin työntekijä itse tietäisi arkisen työn kivikoista paremmin ja keksisi niihin käytännön ratkaisuja?

Yhteistuumin kohti sujuvaa työntekoa

Mitä yhteistä on kotihoidon, pelastuksen ja ensihoidon työssä?

Jaksaa, jaksaa – miten jaksat?

Työ kotihoidossa kuormittaa aivoja. Kokosimme vinkkejä kognitiivisen ergonomian hallintaan.

Kotihoidon_työ_on_aivotyötä_Pro_Terveys

 

Monesta lähteestä kertyy tietoa, joka käyttöön otettuna vaikuttaa mm. palvelujen laatuun, henkilöstön hyvinvointiin ja työn tuottavuuteen.

Tiedolla johtaminen tulevilla hyvinvointialueilla

Vanhustyön työelämää kehitetään niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Hyvää työtä! Sosiaalista kestävyyttä vanhuspalvelualalla

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen saattaa olla ajoittain melkoinen palapeli koottavaksi.

Sovita työ elämäsi palapeliin

 

 

Miten männöö? Kotihoidon työntekijät nostavat esiin asioita, joista saa työn iloa.

Vastuu ja vapaus innostavat kotihoidon työssä

Ajankohtaista

Kotihoidossa tapahtunutta – vuosi 2020

Vetovoimainen kotihoito –hankkeen käynnistyessä teimme innostuneesti suunnitelmia lukuisista erilaisista tapaamisista: hanketiimin palavereita, vapaamuotoisia yhteisessä tilassa työskentelyn päiviä ja työntekoa siellä, missä on mahdollisuus kohdata kotihoidon työntekijöitä. Työpajoja ja tapaamisia kotihoidon työntekijöiden ja esihenkilöiden kanssa. Ihmisten kohtaaminen, keskustelu ja yhdessä tekeminen nähtiin tärkeäksi. Kuinkas siinä kävikään? Emme päässeet alkua pitemmälle, kun koronapandemia levisi maailmalla ja jouduimme...

Onni on vanheta – vanhustenviikon somehaaste

         Vanhusten viikkoa juhlitaan 4.-11.10.2020. Viikon teemana on Onni on vanheta. Haastamme Sinut mukaan Vanhustenviikon somekampanjaan! Parhaimmat postaukset palkitaan! Haluamme kuulla ja nähdä Sinun onnen hetkiäsi työssäsi tai opinnoissasi vanhustyön ja kotihoidon parissa.   Somehaasteen tavoitteena on: • Saada vanhustyötä tekevien ja sitä opiskelevien ääni kuuluviin. • Viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen...

Kotihoitoa kehitetään nyt työntekijöiden kanssa

Kotihoidossa puhaltavat muutoksen tuulet monesta suunnasta Tämä päivä alkoi yllättävän innostavasti neljän eri puolilla Suomea toteutettavan hankkeen verkostoitumispalaverilla. Jokaisella hankkeella tavoitteena on kehittää kotihoitoa niin, että työntekijät voivat hyvin ja alan vetovoima uravalintana kasvaa. Yhteisten tavoitteiden lisäksi meiltä löytyi samanlaisia ratkottavia haasteita, ja samansuuntaisia lähestymistapoja. Painotukset ovat osin erilaiset, mutta se on rikkaus. Yhtenä erittäin...

Faktat

Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä

01.01.2020 – 31.01.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Muut kumppanit: Pieksämäen kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1301513 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 174160 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta