Hankkeessa kehitetään kotihoidon vetovoimaisuutta niin, että kotihoidon työntekijöiden työurat jatkuvat ja kiinnostus alalle hakeutumiseen lisääntyy.

Kotihoidon palvelujen tarve kasvaa ikääntyvän väestön myötä. Asiakkaat ovat yhä monisairaampia ja heidän palvelutarpeensa on yhä laajempi. Kotihoidon työn sisältö on muuttunut entistä moninaisemmaksi ja laaja-alaista osaamista vaativaksi. Kotihoito on uudistumishaasteen edessä.

Alalla on jatkuva tarve uusista alan ammattilaisista. Mediasta muodostuva kuva kuitenkin korostaa työn raskaita puolia; työn hyvät ja palkitsevat puolet unohtuvat. Tämä heikentää alalle hakeutumista.

 

TYÖSSÄ MUKANA

Vetovoimainen kotihoito -hanke toteutetaan Essoten alueella Essoten sekä Xamkin, Diakin ja Esedun voimin. Myös Pieksämäen kaupunki ja kotihoito ovat yhteistyökumppaneina.

Hanke pureutuu kotihoidon haasteisiin työntekijöiden näkökulmasta, eri ammattilaisia osallistaen. Kotihoidon lähiesimiehet ja muu henkilöstö on avainasemassa hankeen kehitystyössä. Toimenpiteet ja kokeilut lähtevät heidän käytännön kokemuksistaan.

Alasta kiinnostuneita opiskelijoita osallistetaan mm. tarjoamalla kotihoidosta kiinnostuneille opiskelijoille mahdollisuus tehdä opinnäytetyönsä hankkeelle.

 

TAVOITTEET

Tavoitteena on kehittää kotihoidon vetovoimaisuutta. Tämä edellyttää

  • työhyvinvoinnin,
  • osaamisen ja koulutuksen,
  • laadun,
  • tuottavuuden sekä
  • resurssien käytön systemaattista kehittämistä yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Tavoitteisiin sisältyy viestinnän ja teknologian hyödyntämisen kehittäminen.

 

XAMKIN TOTEUTUKSEN OSA-ALUEET

Työhyvinvointia ja tuottavuutta lisätään parantamalla erityisesti psyykkistä työhyvinvointia ja kognitiivista ergonomiaa. Palautumisen ja eri elämänalueiden tasapainon parantamisen keinoja kartoitetaan ja kokeillaan eri tasoilla (yksittäiset työntekijät, työyksiköt, organisaatiot).

Työhyvinvoinnin parantaminen edellyttää kotihoidon henkilöstön osallistumista. Tämä toteutetaan työhyvinvointiin keskittyvissä työpajoissa. Kotihoidon henkilöstö tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja päättää, mitä toimenpiteitä otetaan kokeiluun. Yhteisö- ja itseohjautuvuus ovat työhyvinvointia tukevia teemoja.

Lisätietoja

Sari Saukkonen

projektipäällikkö

040 6834496

sari.saukkonen(at)xamk.fi

Artikkeleita ja muita julkaisuja

Lue Xamk Readissä julkaistu juttu: mitä merkitystä kotihoitolla on? Millaista työ kotihoidossa on? Kotona kohdataan

Ajankohtaista

Onni on vanheta – vanhustenviikon somehaaste

         Vanhusten viikkoa juhlitaan 4.-11.10.2020. Viikon teemana on Onni on vanheta. Haastamme Sinut mukaan Vanhustenviikon somekampanjaan! Parhaimmat postaukset palkitaan! Haluamme kuulla ja nähdä Sinun onnen hetkiäsi työssäsi tai opinnoissasi vanhustyön ja kotihoidon parissa.   Somehaasteen tavoitteena on: • Saada vanhustyötä tekevien ja sitä opiskelevien ääni kuuluviin. • Viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen...

Kotihoitoa kehitetään nyt työntekijöiden kanssa

Kotihoidossa puhaltavat muutoksen tuulet monesta suunnasta Tämä päivä alkoi yllättävän innostavasti neljän eri puolilla Suomea toteutettavan hankkeen verkostoitumispalaverilla. Jokaisella hankkeella tavoitteena on kehittää kotihoitoa niin, että työntekijät voivat hyvin ja alan vetovoima uravalintana kasvaa. Yhteisten tavoitteiden lisäksi meiltä löytyi samanlaisia ratkottavia haasteita, ja samansuuntaisia lähestymistapoja. Painotukset ovat osin erilaiset, mutta se on rikkaus. Yhtenä erittäin...

Faktat

Vetovoimainen kotihoito - Tehdään hyvä arki yhdessä

01.01.2020 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Muut kumppanit: Pieksämäen kaupunki

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 1301513 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 174160 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta