Vihreään sähköön ja vetyyn perustuvalla teollisuudella on suuri rooli Kaakkois-Suomen teollisessa murroksessa ja alueen kehittymisessä

Hankkeen päätavoitteena on  vedyn tuotantoon liittyvän hukkalämmön potentiaalin ja hyödyntämisen selvitys tekniseltä ja taloudelliselta näkökannalta Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. Vedyn tuotannon hukkalämmön hyötykäyttö parantaa vetylaitosten kannattavuutta ja tuo uusia kestäviä energiavirtoja hyödynnettäväksi alueen kaukolämpöverkkoihin tai muihin kokonaisuuksiin.

Hankkeen toimenpiteissä selvitetään, kuinka elektrolyysiprosessin hukkalämpö voidaan integroida alueen kaukolämpöverkkoihin tai muihin mahdollisiin kokonaisuuksiin, ja arvioida tällaisen investoinnin taloudellisia hyötyjä. Osaamisen lisääntyminen hukkalämmön hyötykäytöstä ja siihen liittyvistä teknisistä ratkaisuista tuo lisäarvoa alan toimijoille.

Tuloksena saadaan käsitys Itä-Kaakko vetylaakson merkityksestä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueen lämmöntuotannon näkökulmasta.  Tuloksilla halutaan myös vahvistaa alueen toimijoiden yhteistyötä ja vuoropuhelua vedyn tuotannon hukkalämmön hyödyntämisessä.

 

Julkaisut

Hankkeen loppuraportti

Kiviranta, Paulus, Hyypiä, Jaakko, Keski-Luopa, Mika, Rahiala, Sirpa, Tynjälä, Tero & Inkeri, Eero. 2023. Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali.

 

Kiviranta, Paulus & Rahiala, Sirpa.  Xamk MYE 2023, VIHREÄN VEDYN TUOTANTOLAITOSTEN HUKKALÄMMÖN
HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET KAAKKOIS-SUOMESSA s. 306-312.

Altarriba, Elias, Tanhuanpää, Taru, Kiviranta, Paulus & Rahiala, Sirpa. Xamk READ (Research, Education and Regional Development) 3/2023, Vedyn mahdollisuudet korkean lisäarvon tuotteissa.

Lisätietoja

Sirpa Rahiala

Tutkimuspäällikkö

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk

Metsä, ympäristö ja energia

sirpa.rahiala@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Faktat

Vetyä, virtaa Kaakkoon – hukkalämmön hyödyntämispotentiaali

01.03.2023 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lab-ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 133 635 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 71 176 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: päärahoittajana toimii Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) REACT-EU-rahoitus