Hanke koulutti ja tuotti materiaalia luomuelintarvikkeiden varmentamiseen ja oikeanlaiseen luomuviestintään luomualan toimijoille.

Luomutuotanto on aina valvottua tuotantoa. Pakolliset merkinnät luomutuotteissa viestivät tuotteiden käyttäjille, että toimija on tuottanut tai valmistanut tuotteen tuotantosäännösten mukaisesti ja että yrittäjän toimintaa on valvottu. Näin luomutuotteet ovat jäljitettävissä tuotannossa, valmistuksessa ja jakelussa.

Luomuviestintä lehtimerkkiLuomuviestinta_luomukaura_lehtimerkkiLehtimerkki eli Eurolehti on pakollinen kaikissa pakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on valmistettu EU:n alueella.  Eurolehden yhteydessä on ilmoitettava tuotteen valmistusta valvovan viranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat on tuotettu. Kun luomujalostetta valvoo Evira, tunnusnumero FI-EKO-201. Luonnonmukaisen maatalouden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset, joiden tunnusnumerot ovat keskuksesta riippuen FI-EKO-101…115. Tämän tunnuksen voi löytää vaikkapa tilan tuottamasta jauhopussista. Luomutunnus kokonaisuudessaan tulee olla niin kuluttaja- kuin suuratalouspakkauksissa.

Luomuvalvontaan kuuluvista yrityksistä voi hakea tietoa Eviran kotisivuilta luomuhakupalvelusta.

Luomu ammattikeittiössä ja kaupassa

Luomutuotannon kehittämisen kannalta on merkittävää, miten paljon ammattikeittiöt käyttävät luomua ja myös kertovat luomun käytöstä kuluttajille. Luomulainsäädäntö ei koske ammattikeittiöitä. Kaupan ja keittiön tulee antaa tuotteista todenmukainen tieto kuluttajalle – kuluttajaa ei saa johtaa harhaan.

Viesti luomusta oikein –hankkeessa on koulutettu Luomu Road Show –tilaisuuksissa ammattikeittiöiden ja kaupan alan henkilöstöä sekä markkinavalvonnan työntekijöitä 15 paikkakunnalla. Koulutustilaisuuden materiaaliin pääset tutustumaan tästä.

Luomuviestinta_luomun-kayttajan-kasikirjaLuomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein -hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat tiedot löytyvät selkeiden välilehtien avulla nopeasti kiireisenkin työn lomassa.

Luomun käyttäjän käsikirjan voit ladata tästä tai www.theseus.fi -> Haku ”Luomun käyttäjän käsikirja”

 

Ammattikeittiöille ja kaupan alalle on koottu selkeät toimintaohjeistukset luomutuotteiden vastaanotosta, varastoinnista sekä käytöstä. Esitteiden neljään sivuun on kiteytetty perusasiat luomun käytöstä.

Lataa Hyviä käytäntöjä luomun käyttöön ammattikeittiössä -esite tästä. Lataa Hyviä käytäntöjä luomun käyttöön kaupassa -esite tästä.

Luomutuotteiden vastaanotto -videossa kerrotaan, mitä eri asioita pitää tarkistaa otettaessa vastaan luomutuotteita ammattikeittiössä tai kaupassa. Video on tuotettu Viesti luomusta oikein -hankkeessa.

 

Luomuruoka ravintolassa -video havainnollistaa, miten luomuruoka voidaan merkitä ruokalistalla ja mitä luomuruoan valmistus tarkoittaa käytännön työskentelyssä keittiössä. Video on tuotettu Viesti luomusta oikein -hankkeessa.

Luomun markkinavalvonta

Ammattikeittiöissä luomusta kuluttajalle ilmoittamisen ja viestinnän valvonta kuuluu markkinavalvontaan, jota tekee kunnan terveysvalvontaviranomainen.

Viesti luomusta oikein -hankkeessa on koottu Luomun markkinavalvonta -kirja markkinavalvonnan tueksi. Kirjassa tarkastellaan luomun markkinavalvontaa ammattikeittöiden ja kaupan osalta.

Luomun markkinavalvonta -kirjan voit ladata tästä tai www.theseus.fi -> Haku ”Luomun markkinavalvonta”

 

 

Viesti luomusta oikein -hankkeessa on tehty Luomutuotteiden markkinavalvonta ammattikeittiössä -video, jossa esitetään miten markkinavalvonnassa voidaan valvontakäynnillä huomioida ja varmentaa luomutuotteiden käyttöä.

Opetusmateriaalia

Viesti luomusta oikein -hankkeessa on koottu elintarvike- ja ravitsemisalan opetukseen tiedotuspaketti luomutuotannosta ja -säädöksistä sekä merkinnöistä ja viestinnästä.

Perustietoa luomusta -diasarjassa aiheina ovat luomutuotanto, metsän antimet ja luomuelintarvikkeiden kulutus. Lataa tästä Koulutuspaketti Luomu perustietoa tai Opettaja Koulutuspaketti Luomu perustietoa.

Luomumerkinnät ja luomuviestintä -diasarjassa esitellään, mitkä ovat luomumerkinnät ja kerrotaan kuinka luomutuotteista viestitään ruokapalveluissa ja kaupoissa. Lataa tästä Koulutuspaketti Luomumerkinnät ja luomuviestintä tai Opettaja Koulutuspaketti Luomumerkinnät ja luomuviestintä.

Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä -diasarjassa kerrotaan luomuelintarvikkeiden hankinnasta, vastaanotosta, varastoinnista, käytöstä ruoanvalmistuksessa sekä luomun omavalvonnasta. Lataa tästä Koulutuspaketti Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä tai Opettaja Koulutuspaketti Luomuelintarvikkeiden käyttö ammattikeittiössä.

Luomuporkkanan matka lautaselle -videossa kerrotaan, miten luomuporkkanan käsittely ja varastointi pellolta pöytään tulee järjestää, jotta luomuporkkana säilyy luomuna koko ketjun ajan. Video on tuotettu Viesti luomusta oikein -hankkeessa tukimateriaaliksi ravitsemis- ja elintarvikealan opetukseen.

Luomua vai ei -projektissa koottua luomuviestintämateriaalia

Asiakirjat varmistavat luomutuotteen -videolla kauppias Miia Taivalantti Tuorepuoti Oy:stä kertoo, mitkä asiakirjat tai dokumentit takaavat luomutuotteen aitouden vähittäiskauppalle tai ammattikeittiöille. Katsele video tästä.

Mikä on luomutodistus eli asiakirjaselvitys? -videolla kerrotaan mitä tietoja Eviran luomutuottajille ja -jalostajille myöntämä asiakirjaselvitys sisältää. Katso video tästä.

Luomuviestinnän säännökset ammattikeittiöissä –videolla Anu Arolaakso EkoCentriasta kertoo, miten luomuviestintää valvotaan ja miten voivat luomutuotteiden aitoudesta voidaan varmistua ammattikeittiöissä. Katso video tästä.

Luomun käytöstä kannattaa kertoa –videolla ravintolapäällikkö Merja Hölttä Mikkelin ammattikorkeakoulusta kertoo luomutuotteiden käytöstä ja luomuviestinnästä Ravintola Tallissa. Katso video tästä.

Miten luomun käytöstä saa kertoa ammattikeittiön asiakkaalle? –videolla hankepäällikkö Anu Arolaakso EkoCentriasta kertoo, miten ravintolat ja ruokapalvelut voivat kertoa luomun käytöstä asiakkailleen. Katso video tästä.

Luomun varmistaminen ammattikeittiössä -kalvosarjaan on koottu perustietoa ammattikeittiöille luomutuotteen aitouden varmistamisesta. Lataa tästä.

Luomun asiakirjat, vähittäiskauppiaat ja ammattikeittiöt -kalvosarjasta löytyy tietoa luomun asiakirjoista. Lataa tästä.

Luomua ruokalistoilla -kalvosarjaan on koottu käytännönläheistä tietoa, kuinka luomuraaka-aineiden käytöstä voi kertoa. Lataa tästä.

Ajankohtaista asiaa blogissa

Lisätietoja

Taina Harmoinen
projektipäällikkö
p. 040 662 5560
taina.harmoinen(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Luomuun suhtaudutaan yhä myönteisemmin

Kuluttajien luomutuotteiden tuntemus ja suhtautuminen luonnonmukaisesti tuotettuun ruokaan ovat muuttuneet yhä myönteisempään suuntaan. Tämä käy ilmi vuoden 2017 alussa toteutetussa haastattelututkimuksessa, jossa selvitettiin kuluttajille suunnatun luomutuotteiden edistämiskampanjan vaikutusta kuluttajien asenteisiin. Maa- ja metsätalousministeriö toteutti Markit Oy:n avulla vuosina 2015–2016 Luomuu! –kampanjan, joka sisälsi tv- ja radiospotteja, mainoksia suurimpien kauppojen ostoskärryissä ja omat nettisivut. – Tulosten...

Luomun maailmanmarkkinat kasvavat

Luomun maailmanmarkkinat kasvoivat 10 % vuonna 2015 ja nousivat 81,6 miljardiin US dollariin. Euroopan suurimmat luomumarkkinat ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia, joissa luomun kysyntä kasvoi 5-15 %. Luomun kulutuksesta yli puolet asettuu Pohjois-Amerikkaan ollen kaikesta elintarvikemyynnistä 4-5 %. Suurin luomutuoteryhmä Yhdysvalloissa on hedelmät ja vihannekset, joissa luomun osuus on 10 %. Yhdysvalloissa luomun ostoperusteita...

Luomuleipä kaipaa lisäkseen muita ominaisuuksia

Luomuruoan kulutuksen kasvu ei näy vielä kauppojen leipähyllyissä. ProLuomun teettämän markkinatutkimuksen mukaan luomuleipään kaivataan muita ominaisuuksia kuten kuitua, pehmeyttä ja kotimaisuutta – kenties lisää kauraa ja ruista raaka-aineeksi nykyisten hyvinvointitrendien mukaisesti. Luomuleipä erottuu varsin huonosti leipähyllystä eikä koko luomuleipätarjonta tule esille. Valikoimissa olisi tilaa arkisille leipätyypeille. Markkinatutkimuksen tehnyt Designtoimisto Kuudes Kerros suosittaa, että luomuleivän markkinoinnissa...

Faktat

Viesti luomusta oikein

01.01.2015 – 30.06.2017

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 148 025 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Maa- ja metsätalousministeriö