Tavoitteena on kehittää liimattavien insinööripuutuotteiden mittaus- ja analyysitekniikoita Xamkin ja alan teollisuuden yhteistyönä.

 

Puumateriaalin käyttö rakentamisessa, kuljetusvälineissä ja ilmailussa yleistyy. Suurin osa puutuotteista on liimattuja tuotteita. Uusien biopohjaisten liimojen ja ratkaisujen kehitys on käynnissä, mutta kehitys on hidasta, koska kokemus ja tieto puun ja uusien liimojen vuorovaikutuksesta puuttuu. Fossiilipohjaisilla liimoilla tämä kokemus on kehittynyt vuosikymmenien aikana. Puun raaka-aineen ominaisuudet ja sen työstö vaikuttavat tuotteiden laatuun. Uusien komposiittituotteiden kehittämiseen tarvitaan nykyistä laajempaa ymmärrystä raaka-aineen ominaisuuksista sekä uusia mallinnus- ja mittausteknologioita.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on kehittää liimattavien insinööripuutuotteiden (LVL, vaneri, liimatut puukomposiittirakenteet, jne.) mittaus- ja analyysitekniikoita Xamkin ja alan teollisuuden yhteistyönä.

Kehitettävät ja sovellettavat mittausteknologiat mahdollistavat nykyistä merkittävästi syvemmän ymmärryksen ja tiedon hallinnan puumateriaalien ominaisuuksien, puutuotteiden lujuusominaisuuksien sekä liimattavuuden välisten vuorovaikutussuhteiden ymmärrykselle mittausdata yhdistämällä.

 

VIIMA – Viilutuotteiden ja prosessien uudet mallinnus- ja mittausteknologiat -hanke on Euroopan unionin osarahoittama, ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Xamkin budjetti hankkeessa on 462 682 €, josta EU-tuen määrä on 347 012 €.

Lisätietoja

Anti Rohumaa
projektipäällikkö
p. 040 185 4173
anti.rohumaa(at)xamk.fi

Faktat

VIIMA – Viilutuotteiden ja prosessien uudet mallinnus- ja mittausteknologiat

01.08.2023 – 31.07.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 462 682 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan unionin osarahoittama