Hanke kehitti Kymenlaakson matkailu- ja palveluyritysten toiminnan tueksi erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Kymenlaaksossa sijaitsevien matkailu- ja palveluyritysten toiminnan tueksi digitaalisuuden avulla toteutettuja, tarinallistettuja elämysmoduuleja.

Tavoitteena oli myös edesauttaa Kymenlaakson maaseutualueilla sijaitsevia yrityksiä täydentämään tarjontaansa ja toisaalta vahvistamaan asiakkaan kulutuskokemusta sekä digitaalisessa ympäristössä että ”offline”.

Hankkeen tuloksena syntyi:

 

Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta tietosuojaseloste

Lisätietoja

Katja Gorelkina, projektipäällikkö, +358 50 468 4626, ekaterina.gorelkina@xamk.fi

Pasi Riiali, Filmbutik, +358 40 552 8224, pasi.riiali@dakar.fi

KymiApp - elämysalusta

KymiApp on selainpohjainen, viihteellinen, pelillisiä elementtejä sisältävä koonti Kymenlaakson matkailuyrityksistä ja -elämyksistä. Palvelun tarkoitus on tarjota matkailijoille uudenlaisia virtuaalielämyksiä ja mahdollisuuden tutustua kohteisiin entistä paremmin myös verkossa.

Kymenlaaksolaiset, maaseutualueilla sijaitsevat matkailu- ja palveluyritykset saavat palvelun avulla lisää näkyvyyttä ja mahdollisuuden tarjota pelillisyyden kautta esimerkiksi alennuskuponkeja, jotka houkuttelevat tutustumaan kohteeseen myös paikan päällä. Toteuttajana Filmbutik.

Tammio Saariseikkailupeli

KymiApp:n osana sisältökonseptointi-esimerkkinä ja mallina yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa rakennettiin kaikille avoin, avoimen lähdekoodin Tammio Saariseikkailupeli. Tammion saariseikkailupeli on Afrikan tähti -pelin teeman mukaisesti pelillistetty kävelyreitti Tammion saaren kalastajakylässä. Reitin varrella on avattavia kohteita, jotka antavat lisätietoa kyseisestä kohteesta ja samalla voi löytää kohteeseen sopivan esineen. Reitin saa auki ilman koodia, mutta reitti toimii vain Tammion saarella.

Pelin lisäksi sovellukseen tehtiin myös 5 sisältöpilotointia KymiAppia varten. Alueen saaristosta saatiin näin paljon hyödynnettävää materiaalia. Myös muille reiteille tehtiin siis sisältöjä, mutta Tammion Saariseikkailupeli oli isoin, erillinen kokonaisuus.

Google Play
App Store

Game Plan by Tapio Pulkkinen

Toteutus yhteistyössä Kymen Golfin kanssa. Tarkoituksena oli markkinoida golfmatkailua ja havainnollistaa harrastajille ammattilaisen pelitapaa. Hankkeessa toteutettiin videoita, joissa golfammattilainen Tapio Pulkkanen käytännössä näyttää, miten maailmalla menestystä saavuttanut ammattipelaaja pelaa Kotkan Golf-kentän. Toteutettiin viiden väylän pelitaktiikan kuvaamalla Tapion lyönnit ja lisäämällä niihin virtuaalisesti pallon lentoradan, etäisyydet ja greenien muotoja. Videot on kaikkien saatavilla Kymen Golfin FB- ja Youtube-kanavissa.

Video Ruotsinsalmen taistelusta

Historiaa tuotiin elämykselliseksi tekemällä aiheesta videota, joissa havainnollistettiin
tapahtumia ja tunnelmia tarinankerronnan ja animaation keinoin.

Varausjärjestelmä matkailualan yritykselle

Virtakiven Varaukset –sovellus lähti liikkeelle asiakkaan tarpeesta saada aikaiseksi mahdollisimman edullinen ja helppo järjestelmä, jossa yhdistyisivät risteilyjen varaus, majoitusten varaus ja majoitustilojen esittely, sekä verkkokauppamahdollisuus.

Varausjärjestelmä oli luotu alle 14 vuorokaudessa.  Sen rungon kuukausikustannus on 6 euroa. Varausjärjestelmän lähdekoodia voidaan hyödyntää varausjärjestelmien suunnittelussa muille pienille matkailualan yrityksille.

360-virtuaaliesittely matkailukohteelle

Virtuaaliesittely toteutettiin WP VR –360 Panorama and Virtual Tour –tekniikalla https://wordpress.org/plugins/wpvr/ Sivustolle lisättiin erillinen “hotmap”, jossa interaktiivista komponenttia painamalla “kamera” siirtyy paikasta toiseen. Huoneistojen hinnoittelu, perustiedot ja varustelu yhdistettiin immersiivisiin kuviin tuote-hintasaatavuus –periaatteen mukaisesti. Virtuaaliesittelyn avulla voidaan katsoja tai kokija tuoda tilaan ja tunnelmaan sisään. Tarkoituksena oli kuvata, ja esitellä, tiloja luonnollisessa valaistuksessa.

Järjestetyt koulutukset

Videoeditointikoulutus 11.11.2021

 

Digikierroksilla kohteet eloon! -webinaari 15.4.2021

 

Virtuaaliopastuskoulutus 26.4.2021, 29.4.2021, 27.5.2021

 

Digillä pintaan! -verkkoseminaari 4.11.2020

 

AR-toteutuksilla erottaudut kilpailijoista -webinaari 30.9.2020

katso tallenne TÄSTÄ LINKISTÄ.

 

Matkailuyrittäjä, miten hyödynnät tarinoita? 28.5.2020

Katso tallenne TÄSTÄ LINKISTÄ

 

Uudet tavat tavoittaa matkailijoita ja markkinoida! 18.5.2020

Katso tallenne TÄSTÄ LINKISTÄ

 

Koronatilanne ja virtuaalisuuden esiintuominen vaihtoehtona haastavassa tilanteessa 25.3.2020

 

Webinaareihin ja seminaariin 8 kpl on osallistunut yhteensä 121 yritystä ja 51 muuta toimijaa.

Opiskelijayhteistyö

Hankkeessa oli mukana harjoitteluaan suorittamassa peliohjelmoinnin ja palvelumuotoilun opiskelijoita Game Studio Kymenlaakso -hankkeen kanssa yhteistyössä, minkä kautta saatiin lisää uutta osaamista hankkeen digi- ja virtuaalielämysten toteuttamiseen sekä Kymiapp –sovelluksen asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Virtuaalielämysten hyödyntämisestä kaksi Xamkin opiskelijaa on suorittanut opinnäytetyöt. Opinnäytetyö ”XR-teknologioiden käyttö matkailualan asiakaspolun eri vaiheissa” tutkii, miten XR-teknologioita pystyttäisiin käyttämään asiakaspolun matkailuliiketoiminnan eri vaiheissa. Työn konkreettinen tavoite oli kartoittaa miten virtuaaliteknologiat näkyvät nykyään matkailualalla ja miten ne voisivat parantaa asiakaskokemusta matkailuliiketoiminnan asiakaspolulla. Työn lopputuloksena syntyi tutkimus, mikä käsittelee matkailualan sekä virtuaaliteknologioiden yhteistyötä; miten ne voisivat toimia yhdessä parantaen asiakaskokemusta asiakaspolulla.

Opinnäytetyö ”Virtuaalimatkailun ansaintalogiikan selvittäminen asiakkaan näkökulmasta” tutki, miten virtuaalimatkailusta voidaan kehittää kannattava palvelutuote yrityksille. Tutkimuskysely selvitti, mitä asiakas on valmis maksamaan erilaisista virtuaalielämyksistä sekä -matkailusta ja minkälaisia palveluita he ylipäänsä haluaisivat.

Mitä yhteistä on matkailu, Pokémon Go:lla ja Kymenlaaksolla?

Monelle meistä VR tuo ensimmäisenä mieleen Valtionrautatiet. Nykyään kirjainyhdistelmällä viitataan usein myös termiin Virtual Reality eli virtuaalinen todellisuus. Miksi aiheesta kannattaa kiinnostua erityisesti matkailualalla? Voiko virtuaalisuus tuoda lisäarvoa sinun liiketoimintaasi?

Lue lisää verkkolehti Readistä!

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet

 • 10 erilaista uutta XR/digi/mobiilituote- tai palvelukokeilua matkailu- ja palvelualojen yrityksille Kymenlaaksossa
 • 2 yritysten yhteistä uutta palvelua/elämystuotetta
 • 20 tietoiskuihin, työpajoihin ja opintoretkille osallistunutta yritystä
 • 60 tietoiskuihin, työpajoihin ja opintoretkille osallistunutta henkilöä

Toimenpiteet

 • Aihioiden ja kohteiden tunnistus
 • Tiedon levittäminen ja tarinallistaminen: teknologiatietoiskut, työpajat, tutustumismatkat
 • Sovellusten pilotointi ja jatkokehittäminen asiakaspalautteen avulla
 • Palvelumallien luominen

Mitä ovat XR-teknologiat?

 • XR (Extended Reality) on kattokäsite virtuaalisen -, yhdistetyn – ja laajennetun todellisuuden teknologioille: VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality) ja AR (Augmented Reality)
 • Lisättyä todellisuutta ja virtuaalitodellisuutta käytetään maailmassa yhä enemmän matkakohteiden tunnetuksi tekemisessä ja lisäarvon luomisessa matkailijoille.
 • Mixed reality (MR) sisältää käsitteenä lisätyn todellisuuden (AR) ja lisätyn virtuaalisuuden (augmented virtuality, AV). Se siis mahdollistaa virtuaalitodellisuuden ja todellisen ympäristön yhdistämisen virtuaalisuuden eri asteilla.
 • Virtuaalitodellisuuteen ja lisättyyn todellisuuteen voidaan lisätä erilaisia tekniikoita, joiden kanssa käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa näkemiensä virtuaalisten elementtien kanssa.

Ajankohtaista

Lissabon kaupunkinäkymä

Aurinkoinen ja lämmin aamukävely lokakuisena maanantaina – virtuaalimatka Lissaboniin

Kun mieli kaipaa irtiottoa, mutta koronapandemian aiheuttamat rajoitukset pakottavat jäämään kotiin on virtuaalimatkailu kokeilemisen arvoinen vaihtoehto. Kymenlaakson matkailun digiloikka -hankkeessa testattiin live virtuaaliopastusta matkailijan näkökulmasta ja samalla tutustuttiin livekierrosten tekniseen toteutukseen. Tunnin opastettu kierros Lissabonin keskustassa varattiin ja maksettiin toursbylocals.com -sivuston kautta. Varausta ennen olimme vaihtaneet muutaman viestin opastuksen soveltuvuudesta hankkeen tarpeisiin. Kierros toteutettiin Highfive...

Digillä pintaa tapahtuman banneri

Digillä pintaan!

Digillä pintaan! -verkkoseminaari keräsi marraskuun alussa yli 170 kuulijaa digitaalisen liiketoiminnan, virtuaaliteknologioiden ja digitaalisen palvelumuotoilun pariin. Keynote -puheenvuoroissa Jari Auranen, Mari Silvennoinen ja Marko Filenius johdattelivat iltapäivän aiheeseen. Digitaalinen asiakaspolku Elämys Group konsernin teknologiajohtaja Jari Auranen avasi puheenvuorossaan erityisesti matkailutoimialan digitaalista asiakaspolkua. Auranen korosti liiketoiminnan digitalisoimisen ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla mukana olemisen merkitystä. Perinteistä tapaa...

Faktat

Virtuaalielämyksillä kohti parempaa asiakaskokemusta

01.09.2019 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Mediatehdas Dakar / Filmbutik

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 300000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 93551 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Kaakkois-Suomen ELY-keskus