Virtuaalinen Kantasatama hankkeen tavoitteena oli Kantasatamaan rakentuvan ympäristön virtuaalisten mallinnosten sekä sen alustan kehittäminen.

Hanke päättynyt.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli Kantasatamaan rakentuvan ympäristön virtuaalisten mallinnosten sekä sen alustan kehittäminen. Satama Areenan (tapahtumakeskus) ja Xamkin kampuksen virtuaalimallinnosten alustan (VirRake) jatkokehittäminen toiminallisuuksien osalta, yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oli kehittää ja pilotoida alustalle helppokäyttöinen sovellus.

Hanke teki tiivistä yhteistyötä Smart Campus ja Oppiva rakentaminen hankkeiden kanssa VirRake alustan kehittämisessä.

Toimenpiteet

  • Moninpelitoiminnon kehittäminen skenaarioiden mahdollistamiseksi
  • Massojen simulointi rakennuksissa ja erilaiset skenaariot (turvallisuus ym.)
  • Virtuaalimallinnosten käytettävyyden lisääminen ja toiminnallisuuksien kehittäminen virtuaalimallinnusalustalle
  • Kaupallisten sovellusten kehittämistyön avaaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Satama Areena).

Tulokset

  • Virtuaalimallinnokset saatiin toimivaan muotoon ja Satama Arenalle tuotettiin useita toimivia skenaaroita.
  • Virtuaalimallinnokset toimivat Kantasataman kehittämisen tulevien rakennusten toiminallisuuden suunnittelun tukena.
  • Kehitetty sovellus tukee Satama Arenaa sen esittely tarpeisiin.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Toni Hannula
050 471 1155
toni.hannula@xamk.fi

Faktat

Virtuaalinen Kantasatama

01.04.2021 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 83 200 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 16 640 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto (AKKE)