Virtuaalinen Kantasatama hankkeen tavoitteena on Kantasatamaan rakentuvan ympäristön virtuaalisten mallinnosten sekä sen alustan kehittäminen.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on Kantasatamaan rakentuvan ympäristön virtuaalisten mallinnosten sekä sen alustan kehittäminen. Satama Areenan (tapahtumakeskus) ja Xamkin kampuksen virtuaalimallinnosten alustan (VirRake) jatkokehittäminen toiminallisuuksien osalta, yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida alustalle helppokäyttöinen sovellus.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Smart Campus ja Oppiva rakentaminen hankkeiden kanssa VirRake alustan kehittämisessä.

Toimenpiteet

  • Moninpelitoiminnon kehittäminen skenaarioiden mahdollistamiseksi
  • Massojen simulointi rakennuksissa ja erilaiset skenaariot (turvallisuus ym.)
  • Virtuaalimallinnosten käytettävyyden lisääminen ja toiminnallisuuksien kehittäminen virtuaalimallinnusalustalle
  • Kaupallisten sovellusten kehittämistyön avaaminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa (Satama Areena).

Tulokset

Virtuaalimallinnokset toimivat Kantasataman kehittämisen tulevien rakennusten toiminallisuuden suunnittelun tukena.

Pilotoitava kaupallinen sovellus auttaa Tapahtumakeskusta käynnistämään keskuksen toiminnan suunnittelua, myyntiä ja markkinointia uuden sovelluksen avulla.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Toni Hannula
050 471 1155
toni.hannula@xamk.fi

Faktat

Virtuaalinen Kantasatama

01.04.2021 – 31.03.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 83 200 € €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 16 640 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson Liitto (AKKE)