Virtuaalinen rakentaminen -hanke kehittää uudenlaisia digitaalisia prosesseja ja liiketoimintakonsepteja rakennusalalle.

Pelimoottorien hyödyntäminen, avoin tietomallintaminen ja joukkoistaminen

Virtuaalinen rakentaminen -hankkeessa tavoitteena on uudistaa rakennusalan prosesseja avoimeen, yhteisölliseen ja virtuaaliseen suuntaan sekä mahdollistaa edistyneiden tietomallien käyttö rakennusprojektin koko elinkaaren aikana. Hankkeessa mahdollistetaan nykyisten kehittyneiden pelimoottorien (esim. Unity, Unreal Engine) ominaisuuksien hyödyntäminen rakennusten suunnittelussa ja ylläpidossa sekä kehitetään yhteistoiminnallisen, avoimen ja joukkoistetun rakennussuunnittelun välineitä. Hankkeessa tapahtuvan kehitystyön perusteella suunnitellaan konsepteja uudenlaiseen palveluliiketoimintaan.

Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden avulla parempia visualisaatioita ja simulaatioita

Virtuaalilaitteistoja hyödyntämällä suunnittelijoille ja esimerkiksi rakennuksen tilaajalle tai loppukäyttäjälle voidaan tarjota todellisenkaltainen näkymä mallinnettavaan rakennukseen. Yhtenä hankkeen tavoitteena on mahdollistaa virtuaalimallien käyttö mahdollisimman monella laitetyypillä ja tutkia uusimpien näyttöteknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) hyödyntämistä rakennusten tietomallien visualisoinnissa. Lisäksi kehitetään pelimoottorien ominaisuuksiin pohjautuen edistyneitä simulaatioita, joiden avulla voidaan mallintaa esimerkiksi rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa.

Lisätietoja

Markku Rossi
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@xamk.fi
p. 040 054 4876

Esa Hannus
TKI-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi
p. 040 864 4990

Jukka Selin
Yliopettaja
etunimi.sukunimi@xamk.fi
p. 050 312 4961

Juha Ojala
IT-asiantuntija
etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

 

Faktat

Virtuaalinen rakentaminen ─ virtuaalitodellisuus, yhteisöllisyys ja peliteknologia rakennusprosesseissa

01.09.2017 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Documtec Oy, U-Cont Oy, Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy ja Insinööritoimisto Jennacon Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 450 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Business Finland, Fiksu kaupunki –ohjelma / Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)