Tavoite on kehittää Kymenlaakson virtuaalisairaalan ensimmäinen versio, Kotkasaaren ympäristön virtuaalimalli, sekä opetusta edistäviä skenaarioita.

Tavoitteet

Virtuaalinen Sairaalaympäristö 1.0 -hankkeen tavoitteena on kehittää Kymenlaakson ensimmäinen virtuaalisairaala versio ja kotkasaaren ympäristön virtuaalimalli. Lisäksi kehitetään virtuaaliskenaarioita joilla voidaan opettaa ja harjoitella erityisesti laitteilla joita ei jokapäiväisessä työssä välttämättä käytetä.

Ensimmäiset askeleet kohti tavoitetta toteutetaan mallintamalla sairaalaan saapumisprosessi ja tuomalla ensimmäiset virtuaalitoiminnot tulevan sairaalan laajennuksen malliin. Hankkeen aikana mallinnetaan Kotkan keskussairaala ja maantieteellisesti oleelliset yhteydet kotkansaarelle virtuaalimalliin. Malliin sisällytetään myös valittuja sairraalan sisätiloja.

Hankkeen puitteissa myös jatketaan edeltävän Virtuaalinen Kantasama -hankkeen aikaansaannoksia, eli päivitetään Xamkin tulevan Kotkan kampuksen ja sen viereen rakentuvan Satama Arena rakennuksien virtuaalimalleja tarpeen mukaan.

Kehitys tapahtuu Unreal Engine -pelimoottorilla, Xamkilla kehitettyä Virrake-alustaa hyödyntäen. Myös Virrake alustan yleinen jatkokehitys on oleellinen osa hankkeen toimenpiteitä. Kehitys tapahtuu myös yhteistyössä Oppiva Rakentaminen -hankkeen kanssa.

 

Toimenpiteet

  • Kotkansaaren tiestön ja ympäristön mallintaminen.
  • Kymenlaakson keskussairaalan ympäristön ja tiestön mallintaminen.
  • Sisätilojen virtuaalimallinnokset (Kymenlaakson keskussairaala ja Kantasataman rakennusten sisätilojen mallinnusten jatko).
  • Virtuaalimallinnosten pelilliset sovellukset.

 

Tulokset

  • Digitaalinen malli Kotkansaaren sekä Kotkan keskussairaalan tiestöstä ja ympäristöstä rakennuksineen. Malli vastaa mahdollisimman tarkasti oikeaa kaupunkiympäristöä alueesta. Digitaalista mallia voidaan hyödyntää erilaisissa toiminnoissa ja sitä voidaan myöhemmin jatkokehittää alueellisten toimijoiden toimesta eri käyttötarkoituksiin.
  • Rakennusten sisätilojen mallinnos integroituu Kotkansaaren ja Kotkan keskussairaalan ympäristöjen virtuaalimalliin. Rakennusten sisätilat yhdessä ympäristön ja tiestön kanssa luovat virtuaalisen sairaalaympäristön kokonaisuuden.
  • Interaktiivinen virtuaaliympäristökokonaisuus, joka hyödyntää Virrake-alustaa ja Unreal Engine -pelimoottoria. Digitaalinen ympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet luoda erilaisia sisältöjä ja toimintoja terveydenhuollon ja kaupunkikehityksen hyödynnettäväksi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Toni Hannula
050 471 1155
toni.hannula@xamk.fi

Ohjelmistosuunnittelija
Riku Heino
050 471 0244
riku.heino@xamk.fi

Faktat

Virtuaalinen Sairaalaympäristö 1.0

01.03.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 177 604 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 53 281 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: EAKR - Euroopan aluekehitysrahasto