Kotkaan luodaan turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Turvapuistoa kehitetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin, alueen yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Kehitystyö on käynnistynyt yritystarpeesta luoda työturvallisuuden harjoitusympäristö turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun. Turvapuiston toiminnallisuus ja kehittämisen painopisteet perustuvat Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto on ensimmäinen turvapuiston kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologioita hyödyntävä turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö. Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana Kotkan kaupungille, Xamkille ja hankkeeseen osallistuville yrityksille ja organisaatioille. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, mahdollistaen myös poikkeuksellisten kriisi- ja vaaratilanteiden simuloinnin. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Hankkeessa haetaan erityisesti satamasidonnaisia ja logistiikka-alan toimijoita mukaan satamalogistiikan turvapuiston toimintaan ja kehittämiseen. Hankkeen tuloksena luodaan toimijaverkosto, sekä toimintakonsepti satamalogistiikan turvapuiston toiminnalle.

Lisätietoja

Anni Lippo
Projektipällikkö
+358 44 702 8213

Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana Kotkan kaupungille, Xamkille ja hankkeeseen osallistuville yrityksille ja organisaatioille. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, mahdollistaen myös poikkeuksellisten kriisi- ja vaaratilanteiden simuloinnin. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Virtuaalinen turvapuisto – konttilukin ajoonlähtötarkastus

Tilauksesta luotu turvallisuusskenaario, jonka tavoitteena on mallintaa satamassa konttilukilla työskentelylle tyypillisiä tilanteita havainnointiin ja näkyvyyteen liittyen. Koulutettavan tehtävänä on suorittaa konttilukin ajoonlähtötarkastus.
Alla kuvakaappauksia virtuaalisen turvapuiston ajoonlähtötarkastusdemosta:

1.Konttilukin ajoonlähtötarkastus renkaat, vaihteet, ohjaintangot ja virtalähde

2.Seuraavan tarkastuskohteen huomioiminen

3.Öljyt ja jäähdytysneste

 

Lisäarvoa työturvallisuuskoulutukseen tuodaan pelillistämisen kautta; koulutettava pääsee toimimaan ympäristössä tai tilanteessa jota ei pystyä helposti harjoittelemaan fyysisesti. Yritykselle voidaan luoda- toiveiden mukainen virtuaalinen ympäristö, ja koulutettava voi esimerkiksi seisoa VR lasit päässä turvapuiston tiloissa, suorittaen työturvallisuuteen liittyvää tehtävää satamaympäristössä.

Turvapuisto demo 17.12.2020

Virtuaalisen turvapuiston kehittäjät:

Kristo Juurinen
it-asiantuntija, Digitaalinen talous
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
+35846 922 6248
kristo.juurinen@xamk.fi

Eero Särkiniemi
tki-asiantuntija, Digitaalinen talous
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Pääskysentie 1, 48220 Kotka
+35846 921 5591
eero.särkiniemi@xamk.fi

Turvapuistossa järjestetään erilaisia turvallisuuden yhteisharjoituksia yritysten, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Harjoitusten avulla yrityksillä on mahdollisuus harjoitella esimerkiksi erilaisia työturvallisuuden toimenpiteitä, vaaratilanteissa toimimista tai niiden havainnointia.

Työturvallisuuden yhteisharjoitukset:

10/2020

Vetomestarin kuljettaja saa sairaskohtauksen, jonka seurauksena ajoneuvo ”törmää seinään”.

Yhteistyössä Xamk, Kotkan kaupunki, Steveco Oy, HaminaKotka satama, Image Wear

Tilassa työskentelevä työnjohtaja näkee tilanteen ja tekee hätäkeskusilmoituksen. Paikalle saapuvat pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköt. Pelastuslaitos aloittaa sairaskohtauksen saaneen henkilön pelastamisen puristuksista. Ensihoito huolehtii henkilön tutkimisen ja kuljetuksen sairaalaan.

Turvallisuuden yhteisharjoitus lokakuu 2020 (Credit Innocode Oy)

 

Ensimmäinen turvallisuuden yhteisharjoitus turvapuistossa

 

Turvapuiston harjoittelu-, koulutus- ja testausalue sijoittuu Kantasatamassa
Itäsatama 5 (I-5) kuuriin. Fyysistä tilaa hallinnoi Kotkan kaupunki.

Turvapuiston harjoitus-, koulutus- ja testausalueen pinta-ala on yli puoli hehtaaria. Lähde: Vesa-Jukka Vornanen, Kotkan kaupunki

Vesa-Jukka Vornanen, TKK
Tekninen johtaja
Teknisten palvelujen vastuualue
Kotkan kaupunki
+358 40 648 3306
Vesa-jukka.vornanen@kotka.fi

Turvapuiston toimintaympäristö rakennetaan pääosin 6 metrin pituisista konteista, joihin toimijat voivat keskittää turvallisuuspisteensä. Konteista voidaan rakentaa puistolle tarpeen mukaan myös mm. varasto-, saniteetti-, ja kahvilatiloja.

Turvapuiston toimintaympäristö rakennetaan pääosin 6 metrin pituisista konteista, joihin toimijat voivat keskittää turvallisuuspisteensä. Konteista voidaan rakentaa puistolle tarpeen mukaan myös mm. varasto-, saniteetti-, ja kahvilatiloja.

Ensimmäinen luonnos Kuuri I-5 –hallista Kaakkois-Suomen turvapuistoksi muutettuna.

Kuva: Sini Kolsi

Lisää hankkeesta Kantasataman verkkosivuilta

Kotkan Kantasataman perinteikkäällä satama-alueella on käynnissä useita korkeatasoisia rakennushankkeita, jotka tekevät Kantasatamasta kiinnostavan, kehittyvän kaupunginosan. Virtuaalinen turvapuisto on yksi alueen kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Koodarit ja graafikot! Tarjolla työharjoittelupaikkoja TKI-hankkeissa digikärjellä.

Harjoittelupaikkoja auki kesälle 2020 Tulevana kesänä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu Xamkin tutkimus- ja kehityshankkeissa. Xlab, Xamk Game Studios sekä Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto hankkeet käynnistävät Kotkan uuteen kampukseen, virtuaalielämyksiin sekä virtuaaliseen turvallisuustestaukseen liittyviä projekteja. Haku on nyt auki! Kesäharkat tarjoavat hienon hyvän tilaisuuden kehittää omaa osaamista yhteistyössä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Harjoittelu toteutetaan...

Faktat

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

01.03.2020 - 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 520 132 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)