Kotkaan luodaan turvallisuuden harjoitus-, koulutus- ja testausympäristö, jonka tavoitteena on palvella kattavasti eri käyttäjäryhmiä. Turvapuistoa kehitetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kotkan kaupungin, alueen yritysten ja viranomaistahojen kanssa. Kehitystyö on käynnistynyt yritystarpeesta luoda työturvallisuuden harjoitusympäristö turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun. Turvapuiston toiminnallisuus ja kehittämisen painopisteet perustuvat Kymenlaakson alueen vahvuuksiin ja älykkään erikoistumisen strategiaan.

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto on ensimmäinen turvapuiston kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden teknologioita hyödyntävä turvallisuuden harjoitus- ja simulaatioympäristö. Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana Kotkan kaupungille, Xamkille ja hankkeeseen osallistuville yrityksille ja organisaatioille. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, mahdollistaen myös poikkeuksellisten kriisi- ja vaaratilanteiden simuloinnin. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Hankkeessa haetaan erityisesti satamasidonnaisia ja logistiikka-alan toimijoita mukaan satamalogistiikan turvapuiston toimintaan ja kehittämiseen. Hankkeen tuloksena luodaan toimijaverkosto, sekä toimintakonsepti satamalogistiikan turvapuiston toiminnalle.

Lisätietoja

Anni Lippo
Projektipällikkö
+358 44 702 8213

Lisää hankkeesta Kantasataman verkkosivuilta

Kotkan Kantasataman perinteikkäällä satama-alueella on käynnissä useita korkeatasoisia rakennushankkeita, jotka tekevät Kantasatamasta kiinnostavan, kehittyvän kaupunginosan. Virtuaalinen turvapuisto on yksi alueen kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Koodarit ja graafikot! Tarjolla työharjoittelupaikkoja TKI-hankkeissa digikärjellä.

Harjoittelupaikkoja auki kesälle 2020 Tulevana kesänä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu Xamkin tutkimus- ja kehityshankkeissa. Xlab, Xamk Game Studios sekä Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto hankkeet käynnistävät Kotkan uuteen kampukseen, virtuaalielämyksiin sekä virtuaaliseen turvallisuustestaukseen liittyviä projekteja. Haku on nyt auki! Kesäharkat tarjoavat hienon hyvän tilaisuuden kehittää omaa osaamista yhteistyössä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Harjoittelu toteutetaan...

Faktat

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 520 132 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Jaa sivu