Virtuaaliset simulaatioharjoitukset realistisessa satamaympäristössä työturvallisuuden kehittämiseen ja harjoituksiin.

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hanke toteutti virtuaalisen testausympäristön, jossa voidaan harjoitella ja havainnollistaa satama-alueen turvallisuuteen liittyviä toimintoja. Virtuaalista turvapuistoa ja simulaatioharjoituksia on kehitetty alueen satamatoimijoiden toiveiden ja palautteen mukaisesti. Virtuaalinen turvapuisto toimii VR-ympäristössä, jonka avulla on mahdollista simuloida ja harjoitella oikeita työturvallisuustilanteita ja samalla havainnoida ympäristöä oikeassa mittasuhteessa. Virtuaalisen ympäristön etuna on mukautuvuus sekä riskittömyys.

Hanke toteutettiin 01.03.2020 – 30.06.2022

Lisätietoja

Anni Lippo
Projektipäällikkö
+358 44 702 8213

Hankkeessa tehtyä

Virtuaalisen turvapuiston kehitys

Virtuaalitodellisuuden ympäristö tulee toimimaan turvallisuustoimenpiteiden harjoitus- ja testialustana yrityksille ja organisaatioille Kotkan kaupungille ja Xamkille. Virtuaaliseen ympäristöön voidaan luoda elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallintaa harjoitustilanteita, mahdollistaen myös poikkeuksellisten kriisi- ja vaaratilanteiden simuloinnin. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Konttilukki

Virtuaaliympäristöön on luotu skenaario, jonka tavoitteena on mallintaa satamassa konttilukilla työskentelyn tyypillisiä tilanteita havainnointiin ja näkyvyyteen liittyen. Koulutettavan tehtävänä on suorittaa konttilukin ajoonlähtötarkastus ja havainnoida konttilukilla työskentelyn riskejä.

Nosturi

Nosturiskenaariossa koulutettava suorittaa nosturin ajoonlähtötarkastuksen sekä havainnoi satamatoimintojen riski- ja vaaratilanteita nosturin ohjaamosta. Harjoituksissa on olennaista oikea-aikainen reagointi ja työturvallisuuteen liittyvä havainnointi.

Lisäarvoa työturvallisuuskoulutukseen tuodaan pelillistämisen kautta; koulutettava pääsee toimimaan ympäristössä tai tilanteessa, jota ei pystytä helposti harjoittelemaan fyysisesti. Harjoituksissa on realistinen virtuaalinen ympäristö ja koulutettava voi esimerkiksi seisoa VR lasit päässä turvapuiston tiloissa, suorittaen työturvallisuuteen liittyvää tehtävää satamaympäristössä.

Virtuaalisen turvapuiston kehittäjät:

Eero Särkiniemi
Ohjelmistosuunnittelija, Digitaalinen talous, Kotka
+35846 921 5591
eero.sarkiniemi@xamk.fi

Kristo Juurinen
Ohjelmistosuunnittelija, Digitaalinen talous, Kotka
+35846 922 6248
kristo.juurinen@xamk.fi

Etsimme yhteistyökumppaneita

Etsimme nyt uusia yhteistyökumppaneita jatkamaan virtuaalisen ympäristön kehitystyötä. Ympäristöä on tähän asti kehitetty Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto -hankkeessa (hankeaika 01.03.2020–30.06.2022), jota rahoittaa Kymenlaakson liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

ota yhteyttä

Tutustu Ekamin, Merikotkan ja Xamkin aluekehittämisen yhteistyöhön ja sen vaikutuksiin!

Työturvallisuuden yhteisharjoitukset

Hankkeen aikana järjestimme työturvallisuuden yhteisharjoituksen lokakuussa 2020. Tavoitteena oli testata Kaakkois-Suomen turvapuiston tulevia tiloja sekä yritysten, viranomaisten ja koulutusorganisoiden yhteistyötä. Harjoituksessa vetomestarin kuljettaja saa sairaskohtauksen, jonka seurauksena ajoneuvo ”törmää seinään”.  

Harjoituksessa mukana olivat Xamk, Kotkan kaupunki, Steveco Oy, HaminaKotka Satama ja Image Wear  

Turvapuistossa järjestetään erilaisia turvallisuuden yhteisharjoituksia yritysten, viranomaisten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Harjoitusten avulla yrityksillä on mahdollisuus harjoitella esimerkiksi erilaisia työturvallisuuden toimenpiteitä, vaaratilanteissa toimimista tai niiden havainnointia.     

Pelastusviranomaiset työskentelemässä kolaroineen työkoneen vieressä.
Tilassa työskentelevä työnjohtaja näkee tilanteen ja tekee hätäkeskusilmoituksen. Paikalle saapuvat pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköt. Pelastuslaitos aloittaa sairaskohtauksen saaneen henkilön pelastamisen puristuksista. Ensihoito huolehtii henkilön tutkimisen ja kuljetuksen sairaalaan.

Turvallisuuden yhteisharjoitus lokakuu 2020 (Credit Innocode Oy)

 

Ensimmäinen turvallisuuden yhteisharjoitus turvapuistossa

 

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto oli ensimmäinen Kaakkois-Suomen Turvapuiston kehittämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kehitettiin virtuaalinen satamatoimintojen turvallisuuden harjoitusympäristö, joka palvelee harjoitus- ja testialustana turvapuiston kehittämiseen osallistuvia yrityksiä, Kotkan kaupunkia ja Xamkia. Hankkeen toteutukseen osallistui useita satamasidonnaisia ja logistiikka-alan toimijoita kehittämään ja testaamaan virtuaalista ympäristöä.

Hankkeessa hyödynnettiin ja testattiin Kaakkois-Suomen turvapuiston Kuuri I5 tilaa pelastuksen ja työturvallisuuden harjoituksissa ja vahvistettiin turvapuiston toimijaverkostoa uusilla toimijoilla ja yhteistyökumppaneilla. Kotkan kaupunginvaltuusto teki päätöksen Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamisesta tammikuussa 2022. Hanke osallistui Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptin kehittämiseen yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa toteuttamalla selvityksen turvapuistotilan käyttöön liittyen sekä järjestämällä työpajoja yrityksille, kuntatoimijoille sekä vapaaehtoisjärjestöillä.

Virtuaalisen harjoitusympäristön kehittämistä jatketaan yhteistyössä sidosryhmäkumppaneiden ja yritysten kanssa erityisesti satamaympäristön toimintoja mallintaen. Virtuaaliympäristöön luodaan elementtejä todellisista toimintaympäristöistä ja mallinnetaan harjoitustilanteita, kuten poikkeuksellisia kriisi- ja vaaratilanteita. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuustoimenpiteiden harjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla.

Ajankohtaista

Xamkin rooli Kaakkois-suomen turvapuistossa 

Kaakkois-Suomen turvapuisto on kokonaisturvallisuuden ja digitaalisen vastuullisuuden toimintakonsepti. Se tarjoaa varautumisen ja valmiusharjoittelun ympäristön, sekä alueellisista turvallisuustoimijoista muodostuvan kokonaisturvallisuuden yhteistyöverkoston. Kotkan kaupunginvaltuusto päätti Kaakkois-Suomen turvapuiston perustamisesta 24.1.2022. Xamk kouluttaa osaajia palvellen alueen toimijoita, jotka rakentavat uuden ajan työelämää. Kaakkois-Suomen turvapuiston toimintakonseptin myötä Xamkin rooli vaikuttavana ja vastuullisena uusien osaajien kouluttajana ja aluekehittäjänä vahvistuu. Syntyy osaajia,...

Lupa mokata – turvallisuutta virtuaalisessa satamassa 

Virtuaalisen turvapuiston kehitys on edennyt ja turvallisuusharjoituksia on päästy testaamaan. Virtuaalista turvapuistoa testattiin Xamkin Kotkan kampuksen peliohjelmoinnin sekä logistiikan insinööriopiskelijoiden toimesta. Myös yritysten edustajat pääsivät kokeilemaan taitojaan satamien tuvallisuuspäivässä Mussalon satamassa 4.10. Testaajilta kerättiin palautetta harjoituksista sekä kysyttiin, millaisia harjoituksia virtuaalisessa ympäristössä heidän mielestään pitäisi olla. Virtuaalinen turvapuisto oli testaajien mielestä odotettua realistisempi ja suhteellisen helppo käyttää. Myös niiden testaajien mielestä, joilla...

Timantteja tuloillaan – yritysyhteistyötä parhaimmillaan

Tuli kesä ja tuli helteet. Pandemiatilanne on antanut myös sen verran liekaa, että olemme päässeet taas pitkästä aikaa käymään fyysisesti vierailuilla Teams-tapaamisten sijaan. Vuosaaren satamassa Stevecon terminaaliin 16.6 tehty vierailu on hyvä osoitus yritysyhteistyöstä. Kotkassa on käynnistelty ainutlaatuista kokonaisturvallisuuteen keskittyvää Turvapuistoa, jota hallinnoi Kotkan kaupunki. Siihen liittyvä ensimmäinen hanke on Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto, jossa nimensä mukaisesti kehitetään logistiikan turvallisuuteen virtuaaliympäristöä. Hanke...

Pelastusharjoitus dronella Turvapuistossa 22.4.2021

Harjoituksen käsikirjoitus Kuuri I-5 hallissa oli lastin purkamisen yhteydessä kontin sisällä kehittynyt tulipalo. Tulipalon laajuus ja savukaasujen laatu olivat tuntemattomia. Halliin oli sijoitettu kuusi lämmitettyä jätesäkkiä, jotka esittivät tajuttomia työntekijöitä. Lisäksi hallissa oli yksi tajuissaan oleva työntekijä, joka ei löytänyt reittiä ulos. Harjoituksen tavoite oli hallin sisällä dronella lentäen tehdä tilannearvio, tunnistaa kemikaali varoituskyltistä, arvioida...

Koodarit ja graafikot! Tarjolla työharjoittelupaikkoja TKI-hankkeissa digikärjellä.

Harjoittelupaikkoja auki kesälle 2020 Tulevana kesänä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa työharjoittelu Xamkin tutkimus- ja kehityshankkeissa. Xlab, Xamk Game Studios sekä Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto hankkeet käynnistävät Kotkan uuteen kampukseen, virtuaalielämyksiin sekä virtuaaliseen turvallisuustestaukseen liittyviä projekteja. Haku on nyt auki! Kesäharkat tarjoavat hienon hyvän tilaisuuden kehittää omaa osaamista yhteistyössä alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Harjoittelu toteutetaan...

Faktat

Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto

01.03.2020 – 30.06.2022

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 520 132 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)