Hankeessa toteutetaan VR-simulaattori, jonka avulla voidaan harjoitella väestönsuojan käyttöä ja erilaisia siihen liittyviä turvallisuustilanteita.

Virtuaalinen väestönsuoja simulaattori tarjoaa mahdollisuuden harjoitella VR-lasien avulla toimintaa väestönsuojassa. Samaan aikaan toimintaa voi seurata 2D-näkymästä, esim. tietokoneen näytöltä.

Simulaattorissa voidaan mm.

  • Testata nykyisten asetusten ja määräysten mukaisesti toiminnallisuuksia ja harjoitella interaktiivisesti
  • Väestönsuojassa tuodaan myös pelillisiä elementtejä, kuten interaktiivisia virtuaalihahmoja. Näin pääpelaaja joutuisi ratkomaan väestönsuojassa oleskelevien henkilöiden haasteita ja ongelmia, joita sen ylläpito todennäköisesti aiheuttaisi
  • Tavoitteena on testata muutamalla eri kokoisella virtuaalisella väestönsuojalla mallinnusprosessia ja saada tietoa jatkokehitykseen simulaattorin laajentamista silmällä pitäen
  • Simulaattorissa huomioidaa määräysten ja asetusten mukaiset sekä määrällisesti oikeat laitteet sekä varusteet (väestönsuojan rakennusvuosi vaikuttaa tarvittaviin varusteisiin)
  • Pilotoidaan eri mahdollisuuksia hyödyntää eri tietomalleja ja olemassa olevia aineistoja (mm. kaupunkimallit)

Työpaketit

TP1 – Teknologia: Tutustumme eri vaihtoehtoihin simulaattorin toteutuksen kannalta huomioiden tulevaisuuden tarpeet ja kehityksen ketteryyden
TP2 – Sisältökäsikirjoitus ja aineistot: Teemme käsikirjoituksen simulaatioon olemassa olevien materiaalien pohjalta ja huomioimme pelillistämisen mahdollisuudet sekä pedagogiset tarpeet
TP3 – Toteutus: Simulaattorin toteutus valitulla alustalla
TP4 – Testaus: Käyttäjätestaus, palaute ja simulaattorin ensimmäisen version viimeistely

Lisätietoja

Jani Kiviranta

projektipäällikkö
puh. 040 722 8722
jani.kiviranta@xamk.fi

Eero Tiainen

VR-asiantuntija
eero.tiainen@xamk.fi

Eero Särkiniemi

teknologia-asiantuntija
eero.sarkiniemi@xamk.fi

Mikko Lappi

UX-/UI-suunnittelija
mikko.lappi@xamk.fi

Faktat

Virtuaalinen väestönsuojasimulaattori

01.09.2023 – 31.12.2024

Toteuttajat

Muut kumppanit: Kymenlaakson pelastuslaitos, Suomen pelastusalan keskusjärjestö, Kouvolan kaupunki, Lappeenrannan kaupunki

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 290 177 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 58036 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Karjalan Liitto

Asiasanat