Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia tekoäly-, IoT- ja mittausratkaisuja puunjalostusteollisuuden prosessien laadun hallintaan.

TARVE JA TAUSTA

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan on tärkeää, että suomalainen teollisuus kehittää ja ottaa käyttöön digitaalisia, tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja ja uusia liiketoimintamalleja. Teollisessa internetissä on kyse laitteista ja järjestelmistä, jotka pystyvät havainnoimaan ympäristöään ja toimimaan sen perusteella älykkäästi. Tekoälypohjaiset järjestelmät ovat puolestaan algoritmien ja ohjelmistojen yhdistelmä, joka pystyvät suoriutumaan tehtävistä, jotka edellyttävät kykyä oppia ja soveltaa oppimaansa.

Hankkeen aikana järjestelmiä toteutetaan sekä prosessien tekoälyratkaisujen osalta, että demonstroimalla uusia mittausratkaisuja vaneriteollisuuden tarpeisiin. Tekoäly voi tuoda prosessiteollisuuden teollisen internetin sovelluksiin uusia mahdollisuuksia, jolloin ne olisivat aidosti älykkäitä ja ne toisivat lisäarvoa sekä IoT-tuotteisiin että prosessien tuotantoon. Myös uudet mittausmenetelmät voivat olla luomassa uudentyyppisiä IoT-ratkaisuja, joilla voidaan parantaa tuotettavien viilupohjaisten tuotteiden laatua esimerkiksi huomioimalla paremmin raaka-aineen ominaisuuksia, liiman laatua sekä liiman ja puupinnan välistä vuorovaikutusta liimausprosessin aikana. Lisäksi ratkaisut voivat sisältää myös uusia ja parempia liiketoimintamalleja, jotka laajentavat sekä palveluita tuottavien, että hyödyntävien yritysten liiketoimintaedellytyksiä.

Syntyvän tutkimustiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista yhdellä globaalin bisneksen merkittävimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä. Hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia IoT-ratkaisuja, jotka perustuvat tekoälyyn ja uusiin mittauksiin. Sen toimenpiteet jakautuvat puolestaan viiteen eri konkreettiseen toimenpiteeseen, jotka ovat Toimenpide 1 Järjestelmien ja PoC-testien määrittely, Toimenpide 2 Uudet tekoälyratkaisut, Toimenpide 3 Uudet mittausmenetelmät, Toimenpide 4 Proof-of-Concept -testit todellisissa yritysympäristöissä ja Toimenpide 5 Projektin hallinta, raportointi ja tiedottaminen.

Syntyvän tutkimustiedon ja soveltavan tutkimuksen avulla tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kaupallista kärkiosaamista yhdellä globaalin bisneksen merkittävimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä. Hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.

 

Mittaukset puun ja kuidun keinoälysovellusten perustana – XAMK laiteprojekti

Xamk Kuitulaboratorio on kehittämässä data-analyysiin ja uusiin mittauksiin perustuvia ratkaisuja yhteistyössä johtavien yritysten kanssa viilujen valmistusprosessin ja kuituprosessien älykkääseen hallintaan. Laiteprojektin tavoitteena on uusilla mittausteknologiahankinnoilla vahvistaa Xamkin biotuotetekniikan tutkimusta ja yritysyhteistyötä puu- ja kuitualan teknologiasovelluksissa. Projekti liittyy vahvasti Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettyyn “Wood-AI tekoälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessa” -hankehakemukseen ja sen toteutukseen.

Hankkeen toimenpiteenä hankitaan Xamkin Kuitulaboratorion viilunvalmistus- ja kuituprosessien tutkimukseen liittyviä laitteistoja ja näin tuetaan laboratorion osaamista ja tutkimusta. Hankeen toimenpiteet jakautuvat neljään eri toimenpiteeseen, jotka sisältävät seuraavat laitehankinnat ja selvitystyöt: 1. Matalakenttä-NMR –spektrometri, 2. Kuitutuotteiden märkälujuusanalysaattori, 3. ABES – mittausjärjestelmä ja 4. Mittausteknologian kiinnittäminen Itä- ja Pohjois-Suomen Biotalouden kehitysympäristöihin.

Hankkeen välittöminä, konkreettisina tuloksina syntyy uusia mittausteknologisia ratkaisuja biotuotetekniikan ja puu- ja kuitualoille. Hanke myös vahvistaa Kuitulaboratorion osaamista ja tutkimusta mittaustekniikan alueella.
Hankkeen avulla myös tuetaan niitä alueellisia vahvuuksia, joita kehittämällä on mahdollista saavuttaa kansainvälistä kärkiosaamista yhdellä globaalin bisneksen merkittävimmistä markkina-alueista. Hanke tukee teollisuuden kestävää kehitystä. Hankkeessa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä.

 

wOOD-AI -WEBINAARI 25.08.2020

ÄLYKKÄÄT SOVELLUKSET JA UUDET MITTAUSRATKAISUT PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDESSA –  WEBINAARI 25.08.2020.

Wood-AI_OHJELMA_25.08.2020

Lisätietoja

Yrjö Hiltunen
040 707 1180
yrjo.hiltunen @xamk.fi

Lasse Pulkkinen
044 571 586
lasse.pulkkinen@xamk.fi

 

 

Faktat

Wood-AI – teköälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessa ja Mittaukset puun ja kuidun keinoälysovellusten perustana - XAMK laiteprojekti

01.01.2019 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Valmet Automation Oy, Solenis Oy, Wetend Technologies Oy ja Raute Oy

Tutkimuskeskus: Kuitulaboratorio

Budjetti

Kokonaisbudjetti: Wood-AI: 249 632 € ja Xamk laiteprojekti: 203 000 € €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto