Junioriliiga vie Xamkin tietotaidon peruskouluihin ja raikastaa perinteiset sukupuoliroolit teknisten alojen opiskelussa

Junioriliiga on pilottihanke, joka:

  • pyrkii lisäämään Xamkin STEM (science, technology, engineering, mathematics) alojen eli tekniikan alojen tunnettavuutta Etelä-Kymenlaakson peruskouluissa
  • markkinoi teknisiä aloja tytöille varteenotettavana uravaihtoehtona.
  • toimii yhteistyössä projektin omien työntekijöiden, Xamkin opettajien ja opiskelijoiden, yritysten sekä perusopetuksen opettajien ja oppilaiden kanssa. Junioriliiga yhdistää Xamkin sisällä eri alojen opiskelijoita samaan projektiin
  • rakentaa materiaali- ja tehtäväpaketteja koulujen käyttöön sekä tarjoaa kouluille valmiita kokonaisuuksia monialaisiksi oppimiskokonaisuuksiksi. Junioriliiga pilotoi teknisten alojen oppimisleirejä perusopetuksen oppilaille ja  kehittelee muita malleja peruskoulun puolelta tulevien kehitysehdotusten mukaan. Junioriliiga kutsuu opettajia ja oppilaita tutustumaan Xamkiin.
  • haluaa osoittaa, että tekniikan alat sopivat kaikille ja pyrkii omalta osaltaan romuttamaan ikivanhat aatteelliset traditiot sukupuolirooleista.
  • verkostoituu muiden vastaavien projektien ja kokonaisuuksien kanssa. Junioriliiga ei keksi oppilaitosyhteistyötä uudelleen vaan käytämme hyväksihavaittuja konsepteja, ehostamme virttyneitä kaavoja ja luomme uutta
  • avoin kaikille, joita kiinnostaa korkeakoulu-peruskoulu yhteistyö

 

Lisätietoja

Paavo Kriktilä
Projektipäällikkö
p. 0504790222

Eero Särkiniemi
ohjelmistosuunnittelija

p. 0469215591

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tietosuojaseloste

Xamkin tekniikan alan opiskelija Kotkassa?

Kyberturvallisuus, energiatekniikka, peliohjelmointi, peliteknologiat, rakennustekniikka, robotiikka, logistiikka…Tule joukkoomme viemään Xamkin teknisten alojen ilosanomaa peruskouluihin. Tarvitsemme reippaita xamkilaisia kehittelemään pelejä, tehtäviä yms. kiinnostavia materiaaleja yläkouluikäisille. Kiinnostaako? Ota yhteyttä: paavo.kriktila@xamk

Peruskoulun opettaja, opo, rehtori...

Tule mukaan tiimiin suunnittelemaan sisältöjä ja metodeja peruskoulun oppitunneille, tapahtumiin, monialaisiin oppimispäiviin/-viikkoihin yhdessä Xamkin Junioriliigan kanssa. Käytössäsi on laaja osaamisen kirjo Kotkan kampuksen teknisiltä aloilta. Ota yhteyttä: paavo.kriktila@xamk.fi

Faktat

Xamk Junioriliiga

01.01.2022 – 31.08.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 183 692 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 45 923 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR)