Xamk Proto Studio luo ympäristön opiskelijoille kehittää omia peli-ideoita, digituotteita ja -palveluita julkaistavaksi asti.

Xamk Proto Studion toimenpiteiden keskiössä on opiskelijoiden omien peli-ideoiden, digituotteiden ja -palveluiden kehittämiseen kytkeytyvät palvelut. Xamk Proto Studiossa Xamkissa tunnetun verstasmallin rinnalle halutaan rakentaa kestävä ratkaisu opiskelijoiden tuote-/palvelu-/yrityskonseptien tukemiseen, jossa kehittämisprojekteihin osallistuu sparraajan ja mentorin roolissa myös yritysten edustajat ja alumnit.

Kymenlaaksossa on tehty pitkäjänteisesti työtä pelialan edistämiseen ja alueella toimii vahva pelialaklusteri. Globaalisti ala on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin myös koronapandemian aikana. Proto Studion käynnistämisvaiheessa toiminta keskittyy pelialan (viihde-, hyöty-, opetus-, ja hyvinvointi) tuote-, palvelu & yrityskonseptien ympärille. Kokeilukulttuurin omaisesti toimintaan osallistetaan eri alojen asiantuntijoita. Toimintamallia pilotoidaan pelialan ja digitaalisten palveluiden kentässä, josta konseptia on mahdollista lähteä skaalaamaan myös muille aloille.

 

Toimenpiteet

Proto Studio tukee opiskelijoita omien peli-/digituotteiden kehittämisessä sekä kaupallistamisessa. ProtoStudion piiriin etsitään aktiivisesti opiskelijoiden kehittämiä peli-ideoita tai ideoita digitaalisista palveluista. Opiskelijoiden projektien käynnistymisvaihetta tukemaan voidaan järjestää myös Game Jam, Design Jam ja Hackathon tapahtumia.

Opiskelijoiden projektien etenemistä tuetaan hankkeen kehitysrahalla. Usein opiskelijoiden ideoiden edistäminen jää kiinni pienistä tekijöistä, kuten esimerkiksi markkinointikustannuksista tai pelin julkaisukustannuksista. Proto Studio toimii instrumenttina, jonka kautta opiskelijoiden julkaisuvaiheessa olevien pelien kustannuksiin voi hakea tukea.

Tuodaan Xamk Proto Studion projektit lähelle yritysrajapintaa. Hyödynnetään yritysten osaamista ja tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus verkostoitua alan yritysten kanssa. Projektin onnistumisen varmistamiseksi prosessit suunnitellaan vahvasti virtuaalisia työkaluja hyödyntäen.

 

Tulokset

Luodaan alusta opiskelijoiden prototyyppien kehittämiseen ja uusien kehitysaihioiden etsimiseen.

Tuetaan opiskelijoiden projektien julkaisua/etenemistä myös kehitysrahalla, jota on haettavissa esimerkiksi julkaisukulujen kattamiseen (tyypilliset julkaisukustannukset ovat esimerkiksi IOS ja Anroid alustoilla yhteensä noin 125 €/projekti).

Proto Studiossa opiskelijat saavat tukea ja ohjausta projektien onnistuneeseen läpiviemiseen ja yrittäjyystaidot sekä työelämäosaaminen kehittyy. Kehittämisprojektien läpivieminen vahvistaa opiskelijoiden omaa yrittäjyysosaamista ja mahdollistaa potentiaalisten uusien yritysideoiden tunnistamisen ja opiskelijoiden ohjaamisen XAMK:n yrittäjyysyhteisön palveluiden pariin.

Proto Studiossa toteutetaan vuoden 2021 kuluessa 10–15 projektia, joista 2–5 ohjataan eteenpäin mm. kiihdytysohjelmien pariin. Kaikissa projekteissa korostuu yhteistyö sparraajien & mentoreiden kanssa.

Lisätietoja

Jani Ruotsalainen

Projektipäällikkö

Digitaalinen talous

jani.ruotsalainen@xamk.fi

Faktat

Xamk Proto Studio

01.01.2021 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Painoalat: Digitaalinen talous

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 63 200 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 13 200 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö