Peliteknologioiden kasvava käyttö kaikilla toimialoilla luo uusia innovaatioita, jotka vaativat uutta osaamista. XGS-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

TAVOITTEET

 

Peliteknologiaosaamisen kasvattaminen tulevaisuuden työelämätarpeisiin yli toimialarajojen. Koulutusyhteistyön lisääminen teknologian ja muiden alojen välillä. Eri kouluasteiden koulutusten tuominen lähemmäs toisiaan teknologian alalla. Peliteknologian koulutukseen liittyvän TKI-toiminnan vahvistaminen.

Hankkeen kohderyhmän työllistymisen parantaminen ja osaajien tason nosto. Peliteknologian osaamisen laajentaminen uusille toimialoille yhteistyössä opetuksen ja yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja uusien kasvumahdollisuuksien synnyttäminen.

Alan yhteisöllisyyden kasvattaminen monikulttuurisessa ympäristössä, monen koulutusalan tukemana ja sen kautta työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden tuomisen lähemmäs toisiaan. Työn ja koulutuksen paremmin yhteen sovittaminen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen.

Alueellisen osaamisen näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja alueellisten toimijoiden verkostoitumisen mahdollistaminen.

 

TOIMENPITEET

 

OSAAJAPULAN HELPOTTAMINEN JA OSAAMISTASON NOSTO

Peliteknologian koulutuksien tukeminen ja sisällön suunnittelu tutkimus- ja kehitystoimenpiteillä. Peliteknologioiden ja muiden koulutusalojen välisen synergian ja yhteistyön syventäminen. Koulutusmateriaalin -ja sisällön saavutettavuuden parantaminen ja tulevaisuuden opiskelijoiden tavoittaminen. TKI-toiminnasta tulevan käytännön tekemisen yhdistäminen tukemaan koulutusten monialaisen yhteistyön rakentamista.
Entistä vahvempi yhteistyö eri kouluasteiden välillä peliteknologian alalla. Alalle 2. asteelta valmistuneiden polku korkeakoulututkintoon matalammaksi ja suoraviivaisemmaksi yhteistyöllä.

ALAN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN

Laajennetaan pelialan osaamista ja peliteknologian käyttötarpeita uusille toimialoille. Yhteistyö yritysmaailman kanssa ja opiskelijoiden sekä työelämän toimijoiden yhdistäminen opiskeluaikana. Erilaisten toimialojen digitalisaation ja peliteknologian hyödyntämisen tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen.

YHTEISÖN JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN JA SAAVUTETTAVUUS

Pelialan ja peliteknologioihin liittyvien alojen yhteisön kasvattaminen ja alan saavutettavuuden parantaminen. Digitaalisen kommunikaatioalustan luominen ja ylläpitäminen kaikille peliteknologioiden toimijoille sekä alasta kiinnostuneille. Tutkimus pelialan opiskelijoiden opintojen keskeytymisen riskeistä ja keskeyttämisen syistä.

PELITEKNOLOGIATAPAHTUMA KYMENLAAKSOON

Vuosittainen peliteknologiatapahtuma. Tapahtuman järjestämisessä on mukana vahva yritysyhteistyö. Tapahtuma tuo yhteen kaikki peliteknologioihin liittyvät osaajat ja yritykset sekä Suomesta että muualta maailmasta. Myös pienempiä tapahtumia voidaan toteuttaa osana kokonaisuutta.

 

TULOKSET

 

Koulutusten keskinäinen yhteistyö ja kehittyminen TKI-toiminnan kautta. Peliteknologioiden koulutusten sisällön kasvattaminen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen opinnoissa. Peliteknologiakoulutuksen yritysyhteistyö käyntiin heti koulutusohjelman alusta asti. Opintojen saavutettavuuden ja tasavertaisuuden paraneminen ja varmistaminen. Oppilaitosyhteistyöstä syntyvä synergia eri koulutusorganisaatioiden ja koulutusasteiden välille sekä sen välilliset hyödyt, kuten opintopolun vahvistaminen teknologian aloilla.

Työelämän osaamistarpeiden tunnistamisen kautta madallettu työllistymisen kynnys opiskelijoille. Peliteknologian tarpeellisuuden ja mahdollisuuksien tunnistaminen muilla toimialoilla ja osaamisen laajentaminen nykyisen osaamisalan ulkopuolelle. Yritysten kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen luomalla uusia työtehtäviä jo olemassa oleville aloille. Selkeämpi jatkuvan oppimisen polku peliteknologioihin liittyvillä aloilla.

Digitaalinen kommunikaatioalusta peliteknologioiden toimijoille, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden kasvamisen ja ylläpitämisen. Työelämän toimijoiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden lähentyminen ja törmäyttäminen alustalla.

Peliteknologiatapahtuman tuomaa näkyvyyttä Kymenlaakson peliteknologian osaamiselle, yrityksille sekä alan koulutuksille. Tapahtuma auttaa sekä opiskelijoita että muita alasta kiinnostuneita verkostoitumaan ja helpottaa sitä kautta työllistymistä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Jani Ruotsalainen
jani.ruotsalainen@xamk.fi
puh. +358 50 534 1105

TKI-asiantuntija
Sabine Suorsa
sabine.suorsa@xamk.fi
puh. +358 44 702 8901

Projektityöntekijä
Eric Littell
eric.littell@xamk.fi
puh. +358 50 477 9140

 

Hankkeen tietosuojalausunto

 

XGS Makers — Pelialan ideahautomo

Haluatko työskennellä oman projektisi parissa yhteistyössä XGS:in kanssa?
Onko sinulla peli-idea tai osallistuitko Game Jamiin ja loit superhienon pelin ja kysyt itseltäsi, mitä voin tehdä sillä?
Onko sinulla pelillistetty sovellusidea ja haluaisit viedä sen seuraavalle tasolle?

Onko sinulla peliteknologiaa hyödyntävä ratkaisu ja haluaisit viedä sitä eteenpäin?

Xamk Game Studios tarjoaa vuosittaisen harjoittelumme lisäksi yksinkertaistetun Incubator-ohjelman, joka auttaa sinua löytämään vastauksia, työkalut ja laitteet. Hanki hyvä käsitys siitä, mitä tarvitaan ideasi tehostamiseksi edelleen.

Incubator on käynnissä samaan aikaan XGS-harjoittelun kanssa, joten voit saada lisätukea liittymällä Masterclass-tapahtumiin, testata ideaasi käytettävissä olevilla laitteilla, saada arvokasta palautetta muilta – löytää vastauksen haastaviin peliliiketoiminnan kysymyksiin.

Liity joukkoomme ja ilmoittaudu – voimme luoda suunnitelman yhdessä ja julkaista yhdessä seuraavan yksisarvisesi.

Hae mukaan: https://link.webropol.com/s/XGS-Makers-Incubator

Ota yhteyttä

Opiskelijoille

Haluatko kehittää pelialan osaamistasi? Hae mukaan Xamk Game Studios toimintaan. Xamk Game Studios tarjoaa opiskelijoille mielenkiintoisia pelialaan kytkeytyviä projekteja.

Ota yhteyttä

Yrityksille

Kiinnostaako organisaatiotanne tutustua uusiin teknologioihin? Pohtia peliteknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia? Oletteko kiinnostuneita kehittämään pelillisiä ratkaisuja yrityksenne käyttöön?
Ota yhteyttä niin kerromme teille lisää Xamk Game Studios -toiminnasta.

Ota yhteyttä

Jani Ruotsalainen

Projektipäällikkö
Puhelin
+358505341105
Vastuualueet
Peliohjelmointi | pelit ja pelillisyys | game business
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Eric Littell

Projektityöntekijä
Sijainti
Kotkan kampus

Sabine Suorsa

Luento-opettaja
Puhelin
+358447028901
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Löydät meidät

Kotka

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen tästä

Kouvola

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen tästä

Faktat

XGS – Peliteknologian tulevaisuuden tarpeet ja osaajat

01.01.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 617 290 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 154 322 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)