Peliteknologioiden kasvava käyttö kaikilla toimialoilla luo uusia innovaatioita, jotka vaativat uutta osaamista. XGS-hanke vastaa tähän tarpeeseen.

TAVOITTEET

Peliteknologiaosaamisen kasvattaminen tulevaisuuden työelämätarpeisiin yli toimialarajojen. Koulutusyhteistyön lisääminen teknologian ja muiden alojen välillä. Eri kouluasteiden koulutusten tuominen lähemmäs toisiaan teknologian alalla. Peliteknologian koulutukseen liittyvän TKI-toiminnan vahvistaminen.

Hankkeen kohderyhmän työllistymisen parantaminen ja osaajien tason nosto. Peliteknologian osaamisen laajentaminen uusille toimialoille yhteistyössä opetuksen ja yritysten kanssa. Työelämän tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistaminen ja uusien kasvumahdollisuuksien synnyttäminen.

Alan yhteisöllisyyden kasvattaminen monikulttuurisessa ympäristössä, monen koulutusalan tukemana ja sen kautta työelämän toimijoiden ja opiskelijoiden tuomisen lähemmäs toisiaan. Työn ja koulutuksen paremmin yhteen sovittaminen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen.

Alueellisen osaamisen näkyvyyden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Yritysten välisen yhteistyön lisääminen ja alueellisten toimijoiden verkostoitumisen mahdollistaminen.

TOIMENPITEET

OSAAJAPULAN HELPOTTAMINEN JA OSAAMISTASON NOSTO

Peliteknologian koulutuksien tukeminen ja sisällön suunnittelu tutkimus- ja kehitystoimenpiteillä. Peliteknologioiden ja muiden koulutusalojen välisen synergian ja yhteistyön syventäminen. Koulutusmateriaalin -ja sisällön saavutettavuuden parantaminen ja tulevaisuuden opiskelijoiden tavoittaminen. TKI-toiminnasta tulevan käytännön tekemisen yhdistäminen tukemaan koulutusten monialaisen yhteistyön rakentamista.
Entistä vahvempi yhteistyö eri kouluasteiden välillä peliteknologian alalla. Alalle 2. asteelta valmistuneiden polku korkeakoulututkintoon matalammaksi ja suoraviivaisemmaksi yhteistyöllä.

ALAN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMINEN

Laajennetaan pelialan osaamista ja peliteknologian käyttötarpeita uusille toimialoille. Yhteistyö yritysmaailman kanssa ja opiskelijoiden sekä työelämän toimijoiden yhdistäminen opiskeluaikana. Erilaisten toimialojen digitalisaation ja peliteknologian hyödyntämisen tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen.

YHTEISÖN JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN JA SAAVUTETTAVUUS

Pelialan ja peliteknologioihin liittyvien alojen yhteisön kasvattaminen ja alan saavutettavuuden parantaminen. Digitaalisen kommunikaatioalustan luominen ja ylläpitäminen kaikille peliteknologioiden toimijoille sekä alasta kiinnostuneille. Tutkimus pelialan opiskelijoiden opintojen keskeytymisen riskeistä ja keskeyttämisen syistä.

PELITEKNOLOGIATAPAHTUMA KYMENLAAKSOON

Vuosittainen peliteknologiatapahtuma. Tapahtuman järjestämisessä on mukana vahva yritysyhteistyö. Tapahtuma tuo yhteen kaikki peliteknologioihin liittyvät osaajat ja yritykset sekä Suomesta että muualta maailmasta. Myös pienempiä tapahtumia voidaan toteuttaa osana kokonaisuutta.

TULOKSET

Koulutusten keskinäinen yhteistyö ja kehittyminen TKI-toiminnan kautta. Peliteknologioiden koulutusten sisällön kasvattaminen ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen opinnoissa. Peliteknologiakoulutuksen yritysyhteistyö käyntiin heti koulutusohjelman alusta asti. Opintojen saavutettavuuden ja tasavertaisuuden paraneminen ja varmistaminen. Oppilaitosyhteistyöstä syntyvä synergia eri koulutusorganisaatioiden ja koulutusasteiden välille sekä sen välilliset hyödyt, kuten opintopolun vahvistaminen teknologian aloilla.

Työelämän osaamistarpeiden tunnistamisen kautta madallettu työllistymisen kynnys opiskelijoille. Peliteknologian tarpeellisuuden ja mahdollisuuksien tunnistaminen muilla toimialoilla ja osaamisen laajentaminen nykyisen osaamisalan ulkopuolelle. Yritysten kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen luomalla uusia työtehtäviä jo olemassa oleville aloille. Selkeämpi jatkuvan oppimisen polku peliteknologioihin liittyvillä aloilla.

Digitaalinen kommunikaatioalusta peliteknologioiden toimijoille, joka mahdollistaa yhteisöllisyyden kasvamisen ja ylläpitämisen. Työelämän toimijoiden, oppilaitosten ja opiskelijoiden lähentyminen ja törmäyttäminen alustalla.

Peliteknologiatapahtuman tuomaa näkyvyyttä Kymenlaakson peliteknologian osaamiselle, yrityksille sekä alan koulutuksille. Tapahtuma auttaa sekä opiskelijoita että muita alasta kiinnostuneita verkostoitumaan ja helpottaa sitä kautta työllistymistä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Kristo Juurinen
kristo.juurinen@xamk.fi
puh. +358 46 922 6248

TKI-asiantuntija
Sabine Suorsa
sabine.suorsa@xamk.fi
puh. +358 44 702 8901

Lecturer – TKI-asiantuntija
Jani Ahde
jani.ahde@xamk.fi
puh. +358 50 467 1420

Projektityöntekijä
Eric Littell
eric.littell@xamk.fi
puh. +358 50 477 9140

 

Hankkeen tietosuojalausunto

 

UUTISET

Pysy ajan tasalla Xamk Game Studios:in kanssa

HAKEMUKSET OVAT EDELLEEN AVOINNA – LIITY NYT

INCUBATOR-ohjelmaa on pyörittänyt Xamk Game Studios kaksi vuotta, ja se sopii opiskelijoille, joilla on alkuvaiheen peli-ideoita ja jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita muuttamaan idean liiketoimintamahdollisuudeksi. Autamme heitä kehittämään liiketoimintasuunnitelman pelistä käyttäen hyväksi kaikenlaisia arvokkaita työkaluja, jotka ovat saatavilla ohjelmassamme.

Haluatko työskennellä oman projektisi parissa yhteistyössä XGS:in kanssa?

 • Onko sinulla peli-idea tai osallistuitko Game Jamiin ja loit superhienon pelin ja kysyt itseltäsi, mitä voin tehdä sillä?
 • Onko sinulla pelillistetty sovellusidea ja haluaisit viedä sen seuraavalle tasolle?
 • Onko sinulla peliteknologiaa hyödyntävä ratkaisu ja haluaisit viedä sitä eteenpäin?

Xamk Game Studios tarjoaa vuosittaisen harjoittelumme lisäksi yksinkertaistetun Incubator-ohjelman, joka auttaa sinua löytämään vastauksia, työkalut ja laitteet. Hanki hyvä käsitys siitä, mitä tarvitaan ideasi tehostamiseksi edelleen.

Incubator on käynnissä samaan aikaan XGS-harjoittelun kanssa, joten voit saada lisätukea liittymällä Masterclass-tapahtumiin, testata ideaasi käytettävissä olevilla laitteilla, saada arvokasta palautetta muilta – löytää vastauksen haastaviin peliliiketoiminnan kysymyksiin.

Liity joukkoomme ja ilmoittaudu – voimme luoda suunnitelman yhdessä ja julkaista yhdessä seuraavan yksisarvisesi.

HAE mukaan:  XGS Makers Incubator 2024 Application

 

 

Hakemukset harjoittelupaikkoihin on jo suljettu. Saamme yli 45 hakemusta erittäin lahjakkailta ja taitavilta opiskelijoilta. Tällä hetkellä käymme haastatteluja opiskelijoidemme kanssa. Tänä vuonna voimme ottaa enemmän opiskelijoita harjoitteluohjelmaamme, ja jopa mahdollisuuden niille opiskelijoille, jotka jo ovat harjoittelussa, liittyä ohjelmaamme syksyllä.

Xamk Game Studiosin kesäharjoittelu 2024 -ohjelman haku on nyt kiini.  Kesäharkka: 6.5. – 31.8.2024

Tänä vuonna toivotamme tervetulleiksi myös opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita PELIBISNEKSESTÄ, kuten esimerkiksi kaikilta markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja monilta muilta liiketoimintaan liittyviltä aloilta.

Harjoittelun aikana voit kehittää teknisiä ja sosiaalisia taitojasi ja saada käytännön kokemusta pelialalla työskentelystä. Haemme pääasiassa pelisuunnittelun, peliteknologioiden, peliohjelmoinnin, ja liiketalous opiskelijoita. Älä kuitenkaan epäröi hakea koulutusohjelmastasi riippumatta, jos olet kiinnostunut yleisesti pelialasta.

XGS:n kesäharjoittelun aikana sinulla on käytössäsi XAMKin teknologia, henkilöstön osaaminen ja tarvittaessa alueelliset yritykset työstettävänä olevasta projektista riippuen. Töitä tehdään Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilta. Etätyöstä voidaan keskustella tarvittaessa hakijan kohdalla erikseen. Tämän lisäksi harjoittelupaikat ovat pääasiassa kokoaikatyötä, mutta osa-aikatyöstä voidaan myös sopia erikseen.

Älä epäröi täyttää hakemusta, jos olet kiinnostunut pelialasta ja uskot sopivasi joukkoomme. Sinun ei tarvitse olla pelaaja tai sinulla ei tarvitse olla pelikehityskokemusta työskennelläksesi kanssamme. Etsimme hyvää asennetta, tiimihenkeä ja halua oppia uusia asioita haasteiden taklaamisen aikana!

Kesäharkka on palkaton, mutta siitä voi ansaita 15 opintopistettä.

 

Me tarvitsemme teidän APUA

Xamk Game Studios tekee tiivistä yhteistyötä Xamk:in TKI- ja koulutus osastojen kanssa. Keskustelimme yhteistyössä siitä, miksi opiskelijat jättävät koulutusohjelmamme kesken. Tämän tilanteen taustalla voi olla useita selityksiä ja ehkä jopa ratkaisuja. Päädyimme siihen johtopäätökseen, että näiden keskeyttämistapauksien tutkiminen olisi erittäin hyödyllistä.

On tärkeää löytää tiettyjä vastauksia tärkeisiin kysymyksiin ja ymmärtää opiskelijoiden keskeyttämisten moninaiset syyt pelialan tutkinto-ohjelmissamme. Teidän avullanne toivomme saavamme paremman ymmärryksen ja löytämään yhteisiä ratkaisuja.

Emme ehkä löydä oikeaa vastausta tai ratkaisua kaikkiin kysymyksiin, mutta parempi ymmärrys ja mahdollisuus tukea opiskelijoitamme paremmin tai eri tavalla ovat mahdollisia.

Meidän KESKEYTYS-tutkimuskysely ei vie paljon aikaanne, ja arvostamme kaikkia vastauksia. KIITOS.

DROP OUT INVESTIGATION KYSYMYKSIÄ

 

 

 

Tervetuloa Xamk Game Studios Mahdollisuuksiin

XGS Summer Internship – Kesäharkka 2024

6.5. – 31.8.2024

Xamk Game Studiosin kesäharjoittelu 2024 -ohjelman haku on nyt auki. Etsimme useiden alojen opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kanssamme kesän aikana (projektipohjaisessa oppimisympäristössä, joka on vahvasti kytkettynä pelikehitykseen ja pelitekniikkaan.

Tänä vuonna toivotamme tervetulleiksi myös opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita PELIBISNEKSESTÄ, kuten esimerkiksi kaikilta markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, palvelumuotoilun ja monilta muilta liiketoimintaan liittyviltä aloilta.

Harjoittelun aikana voit kehittää teknisiä ja sosiaalisia taitojasi ja saada käytännön kokemusta pelialalla työskentelystä. Haemme pääasiassa pelisuunnittelun, peliteknologioiden, peliohjelmoinnin, ja liiketalous opiskelijoita. Älä kuitenkaan epäröi hakea koulutusohjelmastasi riippumatta, jos olet kiinnostunut yleisesti pelialasta.

XGS:n kesäharjoittelun aikana sinulla on käytössäsi XAMKin teknologia, henkilöstön osaaminen ja tarvittaessa alueelliset yritykset työstettävänä olevasta projektista riippuen. Töitä tehdään Kotkan, Kouvolan ja Mikkelin kampuksilta. Etätyöstä voidaan keskustella tarvittaessa hakijan kohdalla erikseen. Tämän lisäksi harjoittelupaikat ovat pääasiassa kokoaikatyötä, mutta osa-aikatyöstä voidaan myös sopia erikseen.

Älä epäröi täyttää hakemusta, jos olet kiinnostunut pelialasta ja uskot sopivasi joukkoomme. Sinun ei tarvitse olla pelaaja tai sinulla ei tarvitse olla pelikehityskokemusta työskennelläksesi kanssamme. Etsimme hyvää asennetta, tiimihenkeä ja halua oppia uusia asioita haasteiden taklaamisen aikana!

Kesäharkka on palkaton, mutta siitä voi ansaita 15 opintopistettä. 

Hae mukaan: https://link.webropol.com/s/xgsinternship24

Haluatko työskennellä oman projektisi parissa yhteistyössä XGS:in kanssa?
Onko sinulla peli-idea tai osallistuitko Game Jamiin ja loit superhienon pelin ja kysyt itseltäsi, mitä voin tehdä sillä?
Onko sinulla pelillistetty sovellusidea ja haluaisit viedä sen seuraavalle tasolle?

Onko sinulla peliteknologiaa hyödyntävä ratkaisu ja haluaisit viedä sitä eteenpäin?

Xamk Game Studios tarjoaa vuosittaisen harjoittelumme lisäksi yksinkertaistetun Incubator-ohjelman, joka auttaa sinua löytämään vastauksia, työkalut ja laitteet. Hanki hyvä käsitys siitä, mitä tarvitaan ideasi tehostamiseksi edelleen.

Incubator on käynnissä samaan aikaan XGS-harjoittelun kanssa, joten voit saada lisätukea liittymällä Masterclass-tapahtumiin, testata ideaasi käytettävissä olevilla laitteilla, saada arvokasta palautetta muilta – löytää vastauksen haastaviin peliliiketoiminnan kysymyksiin.

Liity joukkoomme ja ilmoittaudu – voimme luoda suunnitelman yhdessä ja julkaista yhdessä seuraavan yksisarvisesi.

Hae mukaan: XGS Makers Incubator 2024 Application

 

 

Tervetuloa Xamk Game Track -tapahtumaan.”

 

Xamk Game Track on vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään pääasiassa Kotkassa, marraskuun aikana. Tapahtuma tarjoaa opiskelijoille ja sidosryhmillemme mahdollisuuden esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Jokaisessa Game Track -tapahtumassa on melko laaja SHOW ROOM -alue, erityisesti tätä tilaisuutta varten.

SHOWROOM-alueella esitellään viimeisimmät peliteknologian ominaisuudet, ja se antaa jokaiselle vierailijalle mahdollisuuden kokeilla jokaista peliteknologian työkalua, kuten VR, XR, tekoäly ja monet muut.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi vierailijat ja peliteknologiasta kiinnostuneet henkilöt liittymään tapahtumaamme ja tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Xamk Game Track ei ole pelkästään SHOWROOM – kutsuamme myös vuosittain alan ammattilaisia tutkimaan ja kertomaan meille heidän menestystarinoitaan. Keynote-sessiot ovat joka vuosi eri aiheista ja hyvin kansainvälisiä. Nämä sessiot antavat opiskelijoillemme ja osallistujille mahdollisuuden oppia vinkkejä ja niksejä, jotka tukevat heidän kehitystään ja askeleitaan peliteollisuuteen.

 

 

Xamk Game Studios Projektit

Xamk Game Studios Kesäharkka 2023

 

 1. CASE: KRAO -KOUVOLAN RAUTATIE- JA AIKUISKOULUTUS OY

KRAO – on Suomen johtava rautatieliikenteen koulutusorganisaatio, joka on erikoistunut tarjoamaan kattavia koulutus palveluita alan ammattilaisille. Koulutustarjontansa kattaa erilaiset koulutusohjelmat ja pätevyyskoulutukset, kuten  työturvallisuus, radanpito, kuljettajakoulutus ja työpaikkaohjaus, ja ne suunnitellaan huolellisesti asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Peli Tegnologia: VR (Virtual reality) ja Unreal Engine

Yleiskatsaus

KRAO Education VR on koulutuksellinen virtuaalitodellisuuskokemus, joka on suunniteltu esittelemään tuleville rautatietyöntekijöille ja veturinkuljettajille heidän opiskelualansa. Peli tarjoaa vuorovaikutteisia ja immersiivisiä skenaarioita, jotka simuloivat erilaisia rautatieliikenteen toimintoja ja koulutusta.

Kohderyhmä

Suunnattu KRAO-opiskelijoille, tuleville rautatietyöntekijöille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita saamaan käsityksen rautatieliikenteen toiminnasta ja turvallisuusprotokollista.

Oppimistavoitteet

Peli välittää tietoa rautatieliikenteen toiminnoista, turvallisuudesta ja teknisistä näkökohdista vuorovaikutteisten toimintojen kautta, edistäen kokonaisvaltaista ymmärrystä alasta.

GAMEPLAY – Mechanics

Pelaajat kulkevat virtuaalitodellisuusympäristöissä, vuorovaikuttavat esineiden kanssa ja osallistuvat tehtäviin, jotka liittyvät rautatieliikenteen toimintoihin. Peli yhdistää opetussisällön vuorovaikutteisiin elementteihin kouluttaakseen ja kiehtoakseen pelaajia.

Tarina ja Hahmot

Peli tarjoaa immersiivisen oppimisympäristön, jossa pelaajat ottavat roolin tulevina rautatietyöntekijöinä. He vuorovaikuttavat virtuaaliopettajien, kanssatutkijoiden ja alan ammattilaisten kanssa, jotka tarjoavat ohjausta ja tietoa koko kokemuksen ajan.

Ääni ja Visuaalinen suunnitelma

Visuaalinen suunnittelu on realistinen, tarkasti kuvaten rautatieympäristöjä ja -laitteita, kun taas äänielementit tehostavat immersiivistä kokemusta.

Lähde mukaan ainutlaatuiseen oppimisseikkailuun! Esittelemme ylpeinä KRAO Education VR:n – virtuaalitodellisuuskokemuksen, joka avaa rautateiden maailman eteesi. Tässä on sinulle lippu tiedon ja jännityksen äärelle!

 

2. CASE: Geronomi kouluts – Kaakkois Suomen AMK – Xamk 

Geronomi (AMK) -koulutuksesta valmistut seniori- ja vanhustyön monialaiseksi asiantuntijaksi ja hyvän vanhenemisen edistäjäksi.

Koulutuksessa painottuvat ikääntyvien henkilöiden hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden tukeminen ja terveyden edistäminen.

Geronomina osaamisesi perustuu koulutuksen aikana hankittuun gerontologiseen osaamiseen ja ikääntymisosaamiseen. Lisäksi opit soveltamaan ja kehittämään vanhustyön erilaisia terveyden ja toimintakyvyn edistämisen menetelmiä, kuten liikunnan työmenetelmiä.

Peli Teknologia: VR (Virtual Reality), Unreal Engine ja 360degree Kamera

Yleiskatsaus

Tarkoitettu auttamaan sosiaalityön opiskelijoita kokemaan kotikäynti asiakkaan luona VR-ympäristössä käyttämällä 360 asteen videoita.

Kotikäynnin simulointi auttaa loppukäyttäjää oppimaan parhaat käytännöt, kun suoritetaan kotikäynti asiakkaan luona.

Tutustuttaa opiskelijat VR-teknologiaan.

Kohderyhmä ja asiakas

Pääasiallinen asiakkaamme on sosiaalityön luennoitsija ja opiskelijat Xamkista, jotka tilasivat idean Xamk Game Studios. Käytämme myös Virtual Dawnin työkaluja VR-pelin toteutukseen. Tutkimuksemme tehdään Xamk Game Studios.

Tarina ja Hahmot

Kotikäynti sim 360 

Kotikäynti sim 360 on virtuaalitodellisuus opetus peli. Peli simuloi sosiaalityön tekijän kotikäyntiä. Pelaaja ottaa työntekijän roolin, joka on käymässä tapaamassa asiakasta. Pelin tarkoitus on opettaa opiskelijoita, kuinka tehdä kotikäynti ja tutustuttaa opiskelijat virtuaalitodellisuus teknologiaan. Virtuaalitodellisuus lasit tekevät peliin eläytymisen vahvemmaksi kuin perinteiset opetus pelit. 

VR vs 360 

Kotikäynti sim 360 tehtiin kaksi eri versiota. Toinen tehtiin 360 asteen videoilla ja toinen 3D malleilla. 3D versio keskittyy enemmän virtuaalitodellisuuden koskettamiseen kuin 360. Projektin tarkoituksena oli verrata näiden kahden heikkouksia ja vahvuuksia. 

 

 

 

3. CASE: BackApp – Naprapaati koulutus (Xamk) – Ville Pauna

Naprapaatti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on erikoistunut tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Naprapaatiksi valmistumisesi jälkeen hallitset anatomian, fysiologian ja manuaalisen lääketieteen perusteet sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimus- ja hoitomenetelmät. Naprapaattikoulutus antaa sinulle laaja-alaisen tuntemuksen ja osaamisen tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa sekä kyvyn vastuulliseen ja itsenäiseen päätöksentekoon ja työskentelyyn.

Peli Teknologia: AI (Artificial Intelligence), Unity, 3D-malli

Yleiskatsaus

Helppokäyttöinen mobiilihakemus aikuisille, joilla on kroonista epäspesifiä alaselkäkipua

 • Edistymisen seuranta ja suorituspalautteet
 • Harjoituksia selkeillä ohjeilla ja vaihtoehdoilla intensiteetin tasosta
 • Kääntyvä 3D-malli animaatioineen
 • Mielialan ja kivun seuranta
 • Kalenteri ja muistutukset
 • Yksinkertaisesti helppo, hauska ja motivoiva

Kohteryhmä ja Asiakas

 • Kaikki aikuiset, olivatpa he sitten kuinka tuttuja tahansa liikunnan kanssa
 • Harjoitukset sopivat kaikille
 • Henkilöt, joilla on kroonista epäspesifiä alaselkäkipua
 • Henkilöt, jotka haluavat ehkäistä kipua
 • Terveydenhuollon ammattilaiset
 • Paras käyttäjä on jo motivoitunut henkilö
 • Henkilöt, jotka ovat jo saaneet diagnoosin

INSTAGRAM : BACK APP 

 

 

 

4. CASE: DualSense by Sony – PELIOHJELMOINTI koulutus – Xamk

DualSense =

The DualSense wireless controller for PS5 consoles offers immersive haptic feedback2, dynamic adaptive triggers2, and a built-in microphone, all integrated into an iconic design. (www.playstation.com)

Peliteknologia: DualSense Controller, Haptics

Yleiskatsaus

Tehtävänä tässä case:ssa oli kehittää peli, joka sisältää kaikki DualSense-Controller tuomat ominaisuudet. Opiskelijoilla oli täysi vapaus koko pelisuunnitelmassa ja he saivat kehittää pelin yleisen tarinan ympärille.

PELI

DRAGON – FLIGHT GAME

Syventävä lohikäärmeiden lentosimulaattori, jossa on kevyttä taistelua ja pulmaelementtejä puoliksi avoimessa maailmassa.

Kaikki syötteet koetaan haptisena palautteena DualSense-Controller avulla.

Lentohallinta suoritetaan liikeohjauksella.

Tulihengitys tapahtuu puhaltamalla mikrofoniin.

Kohteryhmä ja asiakas

 • 11–15-vuotiaat teini-ikäiset
 • Tuttuja pelaamisen kanssa, omistavat PlayStation 5:n tai DualSense-Controller ja tietokoneen
 • Nauttivat rennosta, hauskoista ja intuitiivisista liikeohjaimista
 • Pitävät lohikäärmeistä ja keskiaikaisesta kuvastosta
 • Eivät välitä äärimmäisestä väkivallasta

 

5. CASE: Haptic Feedback – PELITEKNOLOGIAT koulutus – Xamk

Haptic feedback =

Haptic feedback uses physical stimuli, like vibration patterns, to simulate tactile experiences. Examples include a video game controller vibrating and a smartphone screen providing a button-clicking sensation.

Haptic feedback engages more of the user’s senses to provide a deeper and more immersive experience. Products that offer haptic feedback often provide different sensations corresponding to visual and audio stimuli. (www.buildin.com)

Peliteknologia: Haptic Feedback, VR (Virtual Reality)

Yhteiskatsaus

Peli
The Royal Dragons

Haptisen feedback projekti on mech sci-fi VR-peli, joka käyttää haptista feedback luomaan taktiilisen kokemuksen jättiläismäisen koneen hallinnasta autiolla planeetalla. Tutki teknologian emuloimia aistimuksia ja testaa, miten haptinen feedback vaikuttaa VR-liittyvään simulaatioepäilyyn.

Haptiset tapahtumat sisältävät palautteen:

 • kävelystä
 • aseiden ampumisesta
 • kohteiden osumista.

Tavoitteena on esittelydemo, joka esittelee Hapticsin haptisen palautteen laitteiden kyvykkyydet kuluttajille.

Kohteryhmä ja Asiakas

 • Yli 14-vuotiaat teeinit
 • Henkilöt, jotka ovat hankkineet laitteiston
 • Ammattilaispelaajat
 • Striimaajat

Yleins henkilöt, jotka etsivät tiivistä kokemusta haptisesta feedback teknologian avulla. Kaikki, jotka haluavat parantaa pelikokemustaan. Opiskelijat ja/tai organisaatiot, jotka haluavat tutkia teknologiaa.

 

Xamk Game Studios Kesäharkka 2024

YHTEISTYÖKUMPPANI

PODCAST

Ota yhteyttä

Opiskelijoille

Haluatko kehittää pelialan osaamistasi? Hae mukaan Xamk Game Studios toimintaan. Xamk Game Studios tarjoaa opiskelijoille mielenkiintoisia pelialaan kytkeytyviä projekteja.

Ota yhteyttä

Yrityksille

Kiinnostaako organisaatiotanne tutustua uusiin teknologioihin? Pohtia peliteknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia? Oletteko kiinnostuneita kehittämään pelillisiä ratkaisuja yrityksenne käyttöön?
Ota yhteyttä niin kerromme teille lisää Xamk Game Studios -toiminnasta.

Ota yhteyttä

TAPAHTUMAT

Kristo Juurinen

Ohjelmistosuunnittelija
Puhelin
+358469226248
Sijainti
Kotkan kampus

Sabine Suorsa

Projektipäällikkö
Puhelin
+358447028901
Sijainti
Kouvolan kampus
LinkedIn

Eric Littell

Projektityöntekijä
Sijainti
Kotkan kampus
LinkedIn

Jani Ahde

Tuntiopettaja
Sijainti
Kotkan kampus

Löydät meidät

Kotka

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen tästä

Kouvola

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen tästä

Faktat

XGS – Peliteknologian tulevaisuuden tarpeet ja osaajat

01.01.2023 – 31.12.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Xamk

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 617 290 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 154 322 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)