Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen merkityksen on osoitettu olevan keskeinen nuoren elämänkaaressa ja vaikuttavan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja syrjäytymisen dynamiikkaan. Koulutuksella on tärkeä merkitystä myös nuoren kasvuyhteisönä ja vertaistoiminnan areenana. Oppilaitokset ovat raportoineet tarpeesta löytää uusia keinoja nuorten kokemaan yksinäisyyteen ja jaksamisen ongelmiin.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittämisellä voidaan edistää nuorten vertaistoimintaa, kohtaamisen kulttuuria, kokonaiskoulupäivän sisältöjä, järjestöyhteistyötä ja vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Toimenpiteet

Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli toisen asteen oppilaitoksiin. Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa. Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

Omaehtoisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla kehitetään nuorille suunnattua asiatuntijavetoista ryhmätoimintaa, järjestetään koulutuksia nuorten elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen.

Ryhmätoimintaan sisällytetään järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön toimintamuotoja osaksi kokonaiskoulupäivää. Lisäksi järjestetään nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia, tukevia ja joustavia toimintatapoja, jotka vahvistava nuorten elämäntaitoja ja poistavat yksinäisyyttä toiselle asteelle sekä työelämään siirryttäessä. Opintojen keskeyttämiset vähenevät. Hankkeiden, järjestökentän ja koulutusinstituutioiden välinen uudistunut toimintakulttuuri tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

 

Lisätietoja

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 545 1608, anna-liisa.hannikainen-uutela(at)xamk.fi

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 192 7974, sanna-mari.poyry(at)xamk.fi

Katri Schadewitz, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Yhessä!-hanke onnistuneesti päätökseen

Yhessä!-hanke saatettiin päätökseen 30. kesäkuuta 2020. Tavoitteet osallistujamäärien ja yhteisöpedagogiopiskelijoiden opintopisteiden suhteen ylitettiin reilusti. Hankkeeseen osallistui yli 600 nuorta/työntekijää eri oppilaitoksista, kun tavoitteena oli 400. TKI-opintopisteitä karttui 112,5 tavoitteen ollessa 95. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin ruotsalaisen Fryshuset-järjestön ja hankkeessa työskennelleen saksalaisen vaihto-opiskelijan kanssa. Hankesuunnitelmaan oli asetettu tavoitteeksi järjestöyhteistyön kehittäminen osaksi kokonaiskoulupäiviä. Järjestöissä aktiiviset toimijat ovat usein...

Yhteisöllisyys, perheen tuki ja oppilaitosnuorisotyöntekijä siivittävät 2. asteen opinnot maaliin

Yhessä!-hankkeen väkeä osallistui 27.5.2020 Zoomi-hankkeen alueelliseen webinaariin Uraohjaus – sujuvat siirtymät jatko-opintoihin ja työelämään. Tilaisuus oli Pohjois-Suomen alueellinen tilaisuus, mutta teemat olivat yhteisiä kaikille opiskelijoiden ohjaajille. Yliopistonlehtori Leena Penttinen puhui ohjauksen merkityksestä nuoren toimijuuden muodostumisessa. 2. asteella opiskeleva nuori pohtii tulevaisuutta ja valintoja läpi opintoputken. Valitsemisen mahdollisuus on vapauttavaa, valitsemisen pakko ahdistaa. Nuori tarvitsee kuuntelevaa...

Nuorisotyötä pitää sanoittaa – Yhessä!-hankkeen terveiset Avin nuorisoalan etäseminaarista

Yhessä!-hankkeen työntekijät osallistuivat 6.5.2020 Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämään nuorisotyön arviointia ja sanoittamista käsittelevään etäseminaariin Nuorisotyön kuumia perunoita. Seminaarissa kuultiin ja nähtiin videoesityksiä, joissa pohdittiin, miksi nuorisotyön arviointia ja sanoittamista tarvitaan. Esitykset vahvistivat käsitystä siitä, että oppilaitosnuorisotyön sanoittaminen ja vaikutusten osoittaminen on tärkeää. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan johtaja Henni Axelin korosti kommenttipuheenvuorossaan nuorisotyön sanoittamisen tärkeyttä,...

Muutoksen ja oppimisen aika

OHJAUS TULEVAISUUDEN TYÖHÖN -BLOGI 2/2020   Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin uusi työelämän oppimis- ja uraohjausympäristö Juvenia Akatemia on kevään 2020 aikana tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintojaksoja työelämässä. Juvenia Akatemiassa opiskelijat työskentelivät nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian tutkijoiden rinnalla ja näin osallistuivat Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen pilottiin, jossa noin 20 opiskelijalle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus verkostoitua ja saada...

Yhessä!-hankkeelta vinkkejä oppilaitosnuoristyöhön – koulujeesarin käsikirja on ilmestynyt

Yhessä!-hankkeelta ilmestyi 28.4. julkaisu Vinkkejä oppilaitosnuorisotyöhön. Koulujeesarin käsikirja. Ohessa linkki julkaisun verkkoversioon; julkaisu ilmestyy myös painettuna vapun jälkeen. Molemmat julkaisut ovat vapaasti käytettävissä nuorten kanssa tehtävässä työssä. https://www.theseus.fi/handle/10024/336020 ESR-rahoitteisen Yhessä!-hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut koulu-uudistuksiin ja nuorten lisääntyviin elämänhallinnan ja itseohjautuvuuden ongelmiin liittyviin pulmiin vastaaminen järjestämällä opiskelijoiden kouluarkeen vertaisryhmissä toteutettavaa yhteisöllistä ohjausta. Ohjauksen kautta on...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Digillä duuniin -hanke

Digillä duuniin! - Digitaaliset...

Hanke edisti nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Faktat

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2018 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon ammattioppilaitos (Esedu), Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Pieksämäen lukio, Estery ry:n Hyvä pomppu-hanke, Meijän Mikkeli -hanke ja ESLI ry:n Minä uskallan-hanke.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 408 910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu