Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen merkityksen on osoitettu olevan keskeinen nuoren elämänkaaressa ja vaikuttavan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja syrjäytymisen dynamiikkaan. Koulutuksella on tärkeä merkitystä myös nuoren kasvuyhteisönä ja vertaistoiminnan areenana. Oppilaitokset ovat raportoineet tarpeesta löytää uusia keinoja nuorten kokemaan yksinäisyyteen ja jaksamisen ongelmiin.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittämisellä voidaan edistää nuorten vertaistoimintaa, kohtaamisen kulttuuria, kokonaiskoulupäivän sisältöjä, järjestöyhteistyötä ja vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Toimenpiteet

Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli toisen asteen oppilaitoksiin. Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa. Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

Omaehtoisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla kehitetään nuorille suunnattua asiatuntijavetoista ryhmätoimintaa, järjestetään koulutuksia nuorten elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen.

Ryhmätoimintaan sisällytetään järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön toimintamuotoja osaksi kokonaiskoulupäivää. Lisäksi järjestetään nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia, tukevia ja joustavia toimintatapoja, jotka vahvistava nuorten elämäntaitoja ja poistavat yksinäisyyttä toiselle asteelle sekä työelämään siirryttäessä. Opintojen keskeyttämiset vähenevät. Hankkeiden, järjestökentän ja koulutusinstituutioiden välinen uudistunut toimintakulttuuri tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

 

Lisätietoja

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 545 1608, anna-liisa.hannikainen-uutela(at)xamk.fi

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 192 7974, sanna-mari.poyry(at)xamk.fi

Katri Schadewitz, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Yhessä!-hanke Savonlinnassa

Savonlinnan lukiolaiset ja ammattikouluopiskelijat halusivat herättää vanhan peliporukkansa eloon. Yhessä!-hankkeen koulujeesari Joose tarttui tuumasta toimeen ja alkoi valmentaa heitä. Ensiksi tehtiin Whatsapp-porukka viestimiseen, jonka jälkeen toisen asteen opiskelijapojat tekivät joukkueelle Discord-kanavan. Kanavan kautta tapahtuu kommunikointi pelien aikana ja niiden jälkeen. Kuukauden ajan pienryhmä pelaili useamman kerran viikossa ja treenasi sekä osallistui useisiin online-turnauksiin. Turnaukset sisälsivät...

Yhessä!-hankkeen Hyvän olon päivä Mikkelin lukiolla

Yhteisöpedagogiopiskelijat – koulujeesarit – Essi ja Linda olivat mukana järjestämässä valtakunnallista mielenterveyspäivää Mikkelin lukiolla 25.4. Mikkelin lukion päivän nimeksi muodostui jo hyvissä ajoin suunnittelujen aikana ”Hyvän olon päivä”. Valtakunnallisesti päivän takana oli Nyyti ry ja päivän teemana oli #ruuhkakevät. Päivän puheenaiheeksi nousi opiskelijoille keväisin tuttu stressi ja sen lievittäminen. Kuraattori, terveydenhoitaja, terveydenhoitajaopiskelija ja psykologi olivat...

Yhessä!-hankkeen pääsiäisviikon tervehdys Savonlinnasta – pakohuonepelillä vahvaa yhteisöllisyyttä

Koulujeesarit Teemu ja Kim jatkoivat pakohuonepelin suunnittelua Samiedulla pääsiäisviikolla. Jeesareiden ohjaama opiskelijoiden työryhmä suunnitteli tarkasti pakohuoneen läpiviennin sekä pikku yksityiskohtia ja tarinan pätkiä, jotka vievät osallistujat syvemmälle pakohuoneen tarinan maailmaan. Huoneen kokonaisuus alkaa vaikuttaa hyvältä. Tämä on Teemun ja Kimin viimeinen käynti koululla. Suunnittelu jatkuu uusien jeesareiden ja tietysti opiskelijoiden kanssa. Uudet yp-opiskelijat perehdytetään jeesareiksi...

Yhessä!-hankkeen koulujeesarit Pieksämäen lukiolla

Yhessä!-hankkeen Koulujeesarit Artturi ja Tuomas olivat Pieksämäen lukiolla 4.3. kertomassa ammattikorkeakouluopinnoista lukion kakkosluokkalaisille. Opintojen esittelyt pidettiin opinto-ohjaajan tunneilla kahdelle eri ryhmälle. Opiskelijat saivat infoa muun muassa valintakokeista, opiskeluista, opiskelualoista ja opiskelijaelämästä.   Oppilaitoksen toiveesta jeesarit Artturi ja Tuomas osallistuivat 4.4. lukiolaisten projektiviikon tapahtumiin. Pojat olivat etukäteen suunnitelleet toimintaa ja valmistautuneet erilaisiin etukäteen pyydettyihin juttuihin, mutta...

Yhdessä Uskallamme Enemmän -seminaari kokosi 200 kuulijaa mielen hyvinvoinnin äärelle!

Yhdessä Uskallamme Enemmän -seminaari järjestettiin 19.3.2019 yhteistyössä XAMKin yhteisöpedagogiopiskelijoiden ja alueen nuorten hyvinvoinnin kehittämistoiminnan kanssa. ESR-rahoitteiset hankkeet, Yhessä!, Digillä Duuniin, Minä Uskallan, ja Hyvä Pomppu yhdistivät voimansa ja ohjasivat opiskelijatiimiä projektityön opintoihin liittyvän seminaarin järjestämisessä. Yhteiseksi nimittäjäksi seminaarin asiantuntijapuheenvuoroille tuli mielen hyvinvointi eri teemoilla kokemusasiantuntijan, Yeesin ry:n, vapaaehtoistyön, kohtaavan nuorisotyön, aivoterveyden ja liikunnan näkövinkkeleistä. Paikalla...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Digillä duuniin -hanke

Digillä duuniin! - Digitaaliset...

Hanke edistää nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Faktat

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2018 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon ammattioppilaitos (Esedu), Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Pieksämäen lukio, Estery ry:n Hyvä pomppu-hanke, Meijän Mikkeli -hanke ja ESLI ry:n Minä uskallan-hanke.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 408 910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu