Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen merkityksen on osoitettu olevan keskeinen nuoren elämänkaaressa ja vaikuttavan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja syrjäytymisen dynamiikkaan. Koulutuksella on tärkeä merkitystä myös nuoren kasvuyhteisönä ja vertaistoiminnan areenana. Oppilaitokset ovat raportoineet tarpeesta löytää uusia keinoja nuorten kokemaan yksinäisyyteen ja jaksamisen ongelmiin.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittämisellä voidaan edistää nuorten vertaistoimintaa, kohtaamisen kulttuuria, kokonaiskoulupäivän sisältöjä, järjestöyhteistyötä ja vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Toimenpiteet

Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli toisen asteen oppilaitoksiin. Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa. Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

Omaehtoisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla kehitetään nuorille suunnattua asiatuntijavetoista ryhmätoimintaa, järjestetään koulutuksia nuorten elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen.

Ryhmätoimintaan sisällytetään järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön toimintamuotoja osaksi kokonaiskoulupäivää. Lisäksi järjestetään nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia, tukevia ja joustavia toimintatapoja, jotka vahvistava nuorten elämäntaitoja ja poistavat yksinäisyyttä toiselle asteelle sekä työelämään siirryttäessä. Opintojen keskeyttämiset vähenevät. Hankkeiden, järjestökentän ja koulutusinstituutioiden välinen uudistunut toimintakulttuuri tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

 

Lisätietoja

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 545 1608, anna-liisa.hannikainen-uutela(at)xamk.fi

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 192 7974, sanna-mari.poyry(at)xamk.fi

Katri Schadewitz, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Pojat pääsevät lukemaan pojille Yhessä!-hankkeen kautta

Joskus, itse asiassa melko usein, äkkiseltään yksinkertaiselta vaikuttavat toimenpiteet osoittautuvat paitsi kaikkein tehokkaimmiksi, myös kaikkein palkitsevimmiksi. Tähän periaatteeseen nojaa myös Yhessä!-hankkeen siipien suojassa tänä syksynä Mikkelissä alkanut Pojat lukevat pojille -toiminta. Pojat lukevat pojille -toiminta tuo yhteen ammattiopistossa opiskelevat nuoret miehet ja alakoulun ykkösluokkalaiset. Mikkelissä mukana on 11 kappaletta Etelä-Savon ammattiopiston toisen vuoden merkonomiopiskelijoita ja...

Yhessä!-hankkeessa keskustellaan kirjoista

Mikkelin lukion Jeesarit järjestivät lukio-opiskelijoille kaksi kirjailtaa, joissa opiskelijat kertoivat lukemistaan kirjoista pienryhmissä. Ensimmäisellä tapaamiskerralla kirjojen aiheena olivat nuoret ja toisella kerralla vaikuttava kirjallisuus. Jeesarit ohjasivat keskusteluja ja nostivat esille aiheisiin liittyviä teemoja. Tapaamiset alkoivat pienellä välipalalla – pizzalla ja muilla herkuilla – sitten aloitettiin keskustelut. Pienen alkukankeuden jälkeen keskustelut sujuivat melko hyvin. Opiskelijat nostivat...

Yhessä!-hankkeen lukio-opiskelijat Puhejudossa

Toisen asteen opiskelijat elävät viestintä- ja mediaympäristön turbulenssissa. Työelämä pirstaloituu vanhojen ammattien kadotessa ja uusien syntyessä nopeatahtisesti. Viestintä-, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot ovat yhä tärkeämpiä. Mikkelin lukion opiskelijat ottivat viestintä-, esiintymis- ja työnhakutaitoja haltuun puhejudon avulla. Moni lukiolainen tiesi teoriassa, mitä on hyvä vuorovaikutus. Silti puhejudoon osallistuminen koettiin hyödylliseksi. Toisen asteen opiskelijat tarvitsevat viestintätaitoja Toisen asteen...

Yhessä!-hankkeen koulujeesarit Kyläseikkailussa Ristiinassa

Ristiinan toimipisteen uudet lukiolaiset käynnistivät kouluvuotensa Kyläseikkailun merkeissä. Mukana olivat myös Yhessä! -hankkeen Jeesarit. Kyläseikkailussa oppilaat kiersivät neljän hengen ryhmissä erilaisia toiminnallisia rasteja, jotka oli sijoitettu ympäri Ristiinan kylää. Rastien kautta Jeesarit saivat hyvän tilaisuuden tutustua uusiin oppilaisiin tulevaa kouluvuotta ajatellen. Jeesarit esittelivät myös hankkeen toimintaa kertoen monista mahdollisuuksista, joita hanke Ristiinan lukiolle tarjoaa. Jeesareiden...

Yhessä!-hankkeen koulujeesariyhteistyö Samiedun kanssa

Nuku yö ulkona-tapahtuma 31.8.-1.9.2019 antoi loistavat puitteet viettää yö ulkona matkailualan opiskelijoiden kanssa Punkaharjun Lustolla. Lastasimme matkaan puolijoukkueteltan, makuupussit ja muun tarpeellisen – ja ennen kaikkea hyvää mieltä sekä iloa. Tarkoituksena oli ryhmäyttää matkailualan opiskelijoita tekemällä harjoitteita, jotka kasvattavat luottamusta sekä itseen että opiskelutovereihin ja viettää aikaa yhdessä toisiimme tutustuen. Omat haasteensa opintoihin ja ryhmäytymiseen...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Digillä duuniin -hanke

Digillä duuniin! - Digitaaliset...

Hanke edistää nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Faktat

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2018 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon ammattioppilaitos (Esedu), Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Pieksämäen lukio, Estery ry:n Hyvä pomppu-hanke, Meijän Mikkeli -hanke ja ESLI ry:n Minä uskallan-hanke.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 408 910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu