Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Tavoitteet

Toisen asteen koulutuksen merkityksen on osoitettu olevan keskeinen nuoren elämänkaaressa ja vaikuttavan yhteiskuntaan kiinnittymisen ja syrjäytymisen dynamiikkaan. Koulutuksella on tärkeä merkitystä myös nuoren kasvuyhteisönä ja vertaistoiminnan areenana. Oppilaitokset ovat raportoineet tarpeesta löytää uusia keinoja nuorten kokemaan yksinäisyyteen ja jaksamisen ongelmiin.

Hankkeessa kehitetään yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön sisältöjä Etelä-Savon alueen toisen asteen oppilaitoksissa Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Kohderyhminä ovat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittämisellä voidaan edistää nuorten vertaistoimintaa, kohtaamisen kulttuuria, kokonaiskoulupäivän sisältöjä, järjestöyhteistyötä ja vähentää nuorten kokemaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa sujuvia siirtymiä koulutuksen ja työelämän välillä.

Toimenpiteet

Pilotoidaan ja juurrutetaan nuorten ohjatun vertaisryhmätoiminnan malli toisen asteen oppilaitoksiin. Toimintamallissa yhteisöpedagogiopiskelijat koulutetaan toimimaan nuorten omaehtoisten toimintaryhmien ohjaajina. Ohjatussa vertaisryhmätoiminnassa nuoret ideoivat uusia tapahtumia, kehittävät koulun sisältöjä ja opiskelijakuntatoimintaa, suunnittelevat omia projekteja tai suorittavat opintotehtäviä yhteisöllisesti ja ohjauksessa. Vertaisryhmätoiminnalla tuetaan nuorten kasvua. Hankkeessa lisätään myös aikuisohjaajien määrää ja tukea oppilaitoksissa.

Omaehtoisen vertaisryhmätoiminnan rinnalla kehitetään nuorille suunnattua asiatuntijavetoista ryhmätoimintaa, järjestetään koulutuksia nuorten elämäntaitojen, itsetunnon ja esiintymistaitojen vahvistamiseen sekä voimavarojen löytämiseen.

Ryhmätoimintaan sisällytetään järjestöverkoston ja vapaaehtoistyön toimintamuotoja osaksi kokonaiskoulupäivää. Lisäksi järjestetään nuorten kohtaamiseen ja ohjaukseen liittyviä kehittämis- ja kouluttautumiskokonaisuuksia opettajille ja muulle henkilöstölle.

Tulokset

Hankkeessa kehitetään uusia, tukevia ja joustavia toimintatapoja, jotka vahvistava nuorten elämäntaitoja ja poistavat yksinäisyyttä toiselle asteelle sekä työelämään siirryttäessä. Opintojen keskeyttämiset vähenevät. Hankkeiden, järjestökentän ja koulutusinstituutioiden välinen uudistunut toimintakulttuuri tukee nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä.

 

Lisätietoja

Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela, projektipäällikkö, Juvenia, puh. 040 545 1608, anna-liisa.hannikainen-uutela(at)xamk.fi

Sanna-Mari Pöyry, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 192 7974, sanna-mari.poyry(at)xamk.fi

Katri Schadewitz, TKI-asiantuntija, Juvenia, puh. 040 352 3755, katri.schadewitz(at)xamk.fi

Ajankohtaista

Yhessä!-hankkeen kautta opitaan yhdessä tekemällä elämän perustaitoja

Yhessä!-hankkeen oppilaitosnuorisotyössä on havaittu toisen asteen opiskelijoiden kaipaavan tukea ja ohjausta arjenhallinnan taidoissa. Yhteistyöoppilaitoksista on esimerkiksi kerrottu, että osa nuorista jättää aamupalan syömättä. Aamupäivän opiskelu ei suju, kun verensokeri on alhaalla, aivot kaipaavat glukoosia ja nälkä kurnii vatsassa. Hanke halusi myös palkita aktiiviset, yhteisöllistä kouluympäristöä edistäneet nuoret tarjoamalla elämän perustaitojen opettelua ruuanlaiton merkeissä. Nuoret kutsuttiin...

Yhessä!-hankkeen nuorisotyön osaaja yhteisöä vahvistavana vertaisohjaajana lukioluokassa

Xamkin yhteisöpedagogiopiskelija, nuorisotyön osaaja ja Yhessä!-hankkeen koulujeesari Sallanoora Paajanen opasti Mikkelin lukion abeja hävikkiruuan vähentämiseen ja kierrättämiseen Taviksen taloustaidot -kurssilla 14.11.2019. Kurssille osallistuneita abeja muutaman vuoden vanhempi, itsekin Mikkelin lukiosta ylioppilaaksi valmistunut Sallanoora toimi vertaisohjaajana ja kokemusasiantuntijana itsenäistä elämää aloitteleville nuorille.  Yhessä!-hankkeen TKI-asiantuntija Sanna-Mari Pöyry oli mukana tuntia seuraamassa. Ryhmätöitä hävikkiruuasta Sallanoora muutti ensitöikseen luokan...

Yhessä!-hankeesta Xamkin Readissa

Yhessä!-hankkeen yhtenä tavoitteena on tukea 2. asteen opiskelijoita työelämään ja jatko-opintoihin siirtymisen vaiheessa. Lue ajankohtaiset nuorten näkemykset tulevaisuuden työelämästä uusimmassa Readin numerossa täältä: https://read.xamk.fi/2019/kestava-hyvinvointi/ratkaiseeko-menestys-tyoelamassa-kaiken/  

Tapahtuma Saimaa Stadiumilla: Yhessä!-hanke ryhmäyttämässä lukiolaisia

Syyskuun päätteeksi Yhessä!-hankkeen koulujeesarit olivat Mikkelin Saimaa Stadiumilla mukana ryhmäyttämässä sekä Mikkelin että Ristiinan toimipisteiden ensimmäisen vuoden lukiolaisia. Tapahtuma toteutettiin rasteja kiertämällä. Jeesareiden rastilla tehtiin erilaisia sovellutuksia toiminnallisesta ongelmanratkaisutehtävästä, jossa opiskelijat saivat yhdessä pohdiskella ja herätellä aivonystyränsä maanantaipäivään. Ideana oli tehdä ryhmänä erilaisia solmuja. Ryhmä aloitti seisomalla piirissä käsi kädessä, jonka jälkeen ryhmäläiset alkoivat liikkua muiden...

Mediakasvatus Yhessä!-hankkeen toimintaympäristöissä

Mediakasvatuksen tavoitteena on turvata mediankäyttäjien hyvinvointi. Hyvinvointiin kuluu toisten huomioiminen, empatia, itsetuntemus ja kyky rajata mediasisältöjä ja sosiaalisen median ihmissuhteita sekä ymmärrys erilaisista verkkoympäristöistä. Hyvinvoinnissa korostuvat kohtuullinen medioiden käyttö, kyky ennakoida ja estää häiriköintiä netissä sekä medioiden käytön tasapainoinen suhde muihin hyvinvoinnin osatekijöihin. Mediakasvatus ja siitä koituva hyvinvointi ovat turvattavissa mm. oppilaitosnuorisotyön keinoin. Mediakasvatus osana...

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus ENT-OSKE

Juvenia on mukana keväällä 2018 aloittaneessa etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksessa Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kumppanina.

Digillä duuniin -hanke

Digillä duuniin! - Digitaaliset...

Hanke edistää nuorten työllisyyttä Etelä-Savon syrjäseuduilla digitaalisuutta, pelillisyyttä, yrittäjyyskasvatusta sekä ryhmätoimintaa hyödyntäen.

Digitarina 2.0 – Epälineaarinen...

Digitarina 2.0 toteuttaa uudenlaisen pelilliseen tarinankerrontaan perustuvan koulutuksen, joka opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointiajattelua.

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen...

Yhessä! Edistämme yhteisöllistä oppilaitosnuorisotyötä sekä vahvistamme sujuvia siirtymiä koulutuksesta työelämään.

Faktat

Yhessä! Yhteisöllisen oppilaitosnuorisotyön kehittäminen Etelä-Savossa

01.04.2018 - 31.03.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit: Etelä-Savon ammattioppilaitos (Esedu), Ammattiopisto SAMIedu, Mikkelin lukio, Savonlinnan lyseon lukio, Pieksämäen lukio, Estery ry:n Hyvä pomppu-hanke, Meijän Mikkeli -hanke ja ESLI ry:n Minä uskallan-hanke.

Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 408 910 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan sosiaalirahasto

Jaa sivu