Hanke käynnistää Kaakkois-Suomen turvapuiston harjoitusympäristöjen kehittämisen yhteistyössä turvapuiston toimijoiden ja yrityskumppanien kanssa.

Xamk hakee Kymenlaakson alueen energia-, logistiikka-, kyberturvallisuusalojen yrityksiä ja toimijoita mukaan fyysisten harjoitusympäristöjen varusteluun, sekä turvapuiston energia- ja logistiikka-alojen harjoitusympäristöjen kehittämissuunnitelmien laadintaan. Hankkeessa Xamkin ensimmäinen harjoitusympäristö, kontti, toimii testialustana erilaisten turvallisuuden harjoitusten, koulutusten ja testausten toteutukselle. Yhteistyötä energia- ja logistiikka-alojen yritysten kanssa tehdään harjoitusympäristöjen kone- ja laiteinvestoinneissa, joita harjoitusympäristöihin toivotaan harjoitus-, koulutus- ja testikäyttöön.  

Hanke tuo yhteen toimijat, jotka yhdessä osallistuvat koulutus- ja harjoitusympäristöjen suunnitteluun, valmisteluun ja kehittämiseen, sekä myöhemmin niiden käyttämiseen. Hanke kutsuu myös kansallisia turvallisuuden asiantuntijoita turvapuiston kehittämiseen asiantuntijaroolissa. Ensimmäiset kehitettävät turvallisuuden harjoitus- ja koulutusympäristöt keskittyvät erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian mukaisiin kärkiin, tarkemmin seuraaviin teemoihin: energia, logistiikka ja digitalisaatio (kyberturvallisuus).  

Hankkeen tuloksena laaditaan myös kehittämissuunnitelmat Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuville energia- ja logistiikka-alojen harjoitusympäristöille, jotka mahdollistavat eri toimijoiden osallistumisen ja sitoutumisen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmien pohjalta voidaan laatia toimijoiden yhteinen kehittämishanke. 

 

TULOKSET

JULKAISUT

Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti | READ Xamk

Asiakirjoja, varasuunnitelmia ja tilannejohtoa – sitä on hyvä tapahtumaturvallisuus – Next (xamk.fi)

TAPAHTUMAT

Turvallinen Kaakko 27.4.2023

Kaakkois-Suomen turvapuisto avasi ovensa yleisölle 27. huhtikuuta Kotkan Kantasatamassa Turvallinen Kaakko –tapahtumassa. Kaikille avoimessa tapahtumassa oli esillä laajasti turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin. Tapahtuma tarjosi erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuuden tutustua koululaiva Merikarhuun. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana olivat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry. 

Kuvat: Kotkan kaupunki

  

  

 

 

 

Lisätietoja

Anni Lippo

projektipäällikkö

p.  044 702 8213

anni.lippo@xamk.fi

 

Erja Tuliniemi

TKI-asiantuntija

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

 

Timo Juusola

tutkimusinsinööri

p. 050 330 2890

timo.juusola@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Xamkille uusi harjoitusympäristö Kaakkois-Suomen Turvapuistoon

Xamkin TKI-hanke Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt käynnistää Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuvien fyysisten harjoitusympäristöjen kehittämisen yhdessä turvapuiston toimijaverkon ja uusien yrityskumppanien kanssa.    Xamkin ensimmäinen konteista muodostuva harjoitusympäristö toimitetaan turvapuistoon huhtikuun lopulla. Xamk on hankkinut kontit koulutusten, TKI-toiminnan ja yritysten yhteisten turvallisuusharjoitusten toteutukseen, laitetestaukseen ja pilotointeihin. Kuluneen talven aikana on määritetty harjoitusympäristön rakenteelliset tarpeet. Harjoitusympäristö on suunniteltu monialaisesti Xamkin koulutusten...

Faktat

Yhteisen Turvallisuuden Harjoitusympäristöt

01.04.2023 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 168 009 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 168 009 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Kymenlaakson liitto

Asiasanat