Hanke käynnisti Kaakkois-Suomen turvapuiston harjoitusympäristöjen kehittämisen yhteistyössä turvapuiston toimijoiden ja yrityskumppanien kanssa.

 

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt-hanke päättyi maaliskuussa 2023. Alla tiivistelmä hankkeen tuloksista.

 

Hanke on selvittänyt Kotkan kaupungin omistuksessa ja hallinnassa olevan Turvapuisto-tilan toiminnan mahdollisuuksia ja rajoitteita, käynyt aktiivista keskustelua kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden kanssa Turvapuistoon liittyvistä tarpeista ja visioista, sekä järjestänyt turvallisuustapahtumia ja -harjoituksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana ilmenneiden Turvapuisto-tilan rakenteellisten rajoitteiden vuoksi toiminta-ajatusta on pyritty kirkastamaan olosuhteiden sallimissa rajoissa, mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja tilankäyttäjien tarpeita kuunnellen. Virtuaalisten harjoitusympäristöjen mahdollisuudet ja merkitys erityisesti logistiikka-alan toimijoiden turvallisuuskoulutusten ja -harjoitusten alustana on keskusteluissa korostunut. Työryhmän toiminnasta kiinnostuneita organisaatioita on kartoitettu ja halukkaita toimijoita on selvillä. Tiedot on toimitettu Turvapuiston vetovastuun omaavalle taholle (Kotkan kaupunki) jatkotoimenpiteitä varten. 

 

Turvapuiston konseptin kehittämisen tueksi on tutustuttu vastaaviin toimintaympäristöihin ja niiden toiminnan käynnistämiseen. Arvokkaita asiantuntijakontakteja on saavutettu osallistumalla turvallisuusalan tapahtumiin ja seminaareihin.  

 

Hankkeen aikana Xamk hankki Turvapuisto-tilaan räätälöidysti rakennetun toimistokontin turvallisuusharjoitusten toiminnan tueksi. Hankesuunnitelmassa mainitun energia-alan harjoituskokonaisuuden sisältö on muokkautunut hankkeen aikana vastaamaan alueelle suunniteltuja investointeja. Nykyisen suunnitelman mukaisen energian tuotannon ja varastoinnin uusien ratkaisujen sekä pienimuotoisen vedyntuotantolaitoksen sijoittamisesta Turvapuiston tiloihin käydään neuvotteluja. 

 

Hankkeen edetessä ilmeni useita Turvapuisto-tilaan liittyviä rakenteellisia haasteita sekä myös poliittisten päätösten aiheuttamia esteitä tilojen käytölle. Jo hankkeen alkuvaiheessa päävastuu Turvapuisto-konseptin kehittämisestä ja toiminnan organisoinnista siirtyi Kotkan kaupungille kaupunginvaltuuston päätöksellä, minkä jälkeen kaupungin organisaatiossa tapahtui hankkeen kannalta merkittäviä henkilöstövaihdoksia. Nämä kaikki tekijät vaikuttivat negatiivisesti hankkeen etenemiseen aiotussa aikataulussa. Hanke onnistui olosuhteet huomioiden edistämään asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja Turvapuisto-konseptin kehittämistä yhteistyössä alueen eri toimijoiden ja organisaatioiden kanssa. 

———————————————————————————————————————–

 

Xamk hakee Kymenlaakson alueen energia-, logistiikka-, kyberturvallisuusalojen yrityksiä ja toimijoita mukaan fyysisten harjoitusympäristöjen varusteluun, sekä turvapuiston energia- ja logistiikka-alojen harjoitusympäristöjen kehittämissuunnitelmien laadintaan. Hankkeessa Xamkin ensimmäinen harjoitusympäristö, kontti, toimii testialustana erilaisten turvallisuuden harjoitusten, koulutusten ja testausten toteutukselle. Yhteistyötä energia- ja logistiikka-alojen yritysten kanssa tehdään harjoitusympäristöjen kone- ja laiteinvestoinneissa, joita harjoitusympäristöihin toivotaan harjoitus-, koulutus- ja testikäyttöön.  

Hanke tuo yhteen toimijat, jotka yhdessä osallistuvat koulutus- ja harjoitusympäristöjen suunnitteluun, valmisteluun ja kehittämiseen, sekä myöhemmin niiden käyttämiseen. Hanke kutsuu myös kansallisia turvallisuuden asiantuntijoita turvapuiston kehittämiseen asiantuntijaroolissa. Ensimmäiset kehitettävät turvallisuuden harjoitus- ja koulutusympäristöt keskittyvät erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian mukaisiin kärkiin, tarkemmin seuraaviin teemoihin: energia, logistiikka ja digitalisaatio (kyberturvallisuus).  

Hankkeen tuloksena laaditaan myös kehittämissuunnitelmat Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuville energia- ja logistiikka-alojen harjoitusympäristöille, jotka mahdollistavat eri toimijoiden osallistumisen ja sitoutumisen kehittämiseen. Kehittämissuunnitelmien pohjalta voidaan laatia toimijoiden yhteinen kehittämishanke. 

 

TULOKSET

JULKAISUT

Turvapuistoa kehitetään käyttäjälähtöisesti | READ Xamk

Asiakirjoja, varasuunnitelmia ja tilannejohtoa – sitä on hyvä tapahtumaturvallisuus – Next (xamk.fi)

TAPAHTUMAT

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt – yhdistysilta 13.3.2024

Kotkan Kantasatamassa sijaitseva Turvapuisto ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun virtuaaliympäristöt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia turvallisuustoiminnan harjoitteluun ja kehittämiseen. Tule kuulemaan ja keskustelemaan uusista yhteistyömahdollisuuksista teidän yhdistyksenne toiminnan tueksi!

Lisätietoa tapahtumasta: Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt – yhdistysilta – Xamk

Ilmoittaudu tapahtumaan: https://link.webropolsurveys.com/EP/8667C21B54596219

Turvallinen Kaakko 27.4.2023

Kaakkois-Suomen turvapuisto avasi ovensa yleisölle 27. huhtikuuta Kotkan Kantasatamassa Turvallinen Kaakko –tapahtumassa. Kaikille avoimessa tapahtumassa oli esillä laajasti turvallisuuden eri osa-alueita viranomaistoiminnasta turvallisuuskoulutukseen ja isoista turvallisuuskokonaisuuksista pieniin turvallisuuden tekoihin. Tapahtuma tarjosi erilaisten turvallisuusrastien lisäksi toimintanäytöksiä ja mahdollisuuden tutustua koululaiva Merikarhuun. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami ja Kotkan kaupunki. Mukana olivat myös viranomaiset ja järjestöt Kymenlaakson Hyvinvointialue, Kymenlaakson Pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen Poliisi, Suomenlahden merivartiosto, Tulli, Karjalan Prikaati, Maasotakoulu, Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry. 

Kuvat: Kotkan kaupunki

  

  

 

 

 

Lisätietoja

 

Sini Nurmi

projektipäällikkö

p. 050 408 0767

sini.nurmi@xamk.fi

 

Erja Tuliniemi

TKI-asiantuntija

p. 044 702 8469

erja.tuliniemi@xamk.fi

 

Timo Juusola

tutkimusinsinööri

p. 050 330 2890

timo.juusola@xamk.fi

 

Tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Xamkille uusi harjoitusympäristö Kaakkois-Suomen Turvapuistoon

Xamkin TKI-hanke Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt käynnistää Kaakkois-Suomen turvapuistoon rakentuvien fyysisten harjoitusympäristöjen kehittämisen yhdessä turvapuiston toimijaverkon ja uusien yrityskumppanien kanssa.    Xamkin ensimmäinen konteista muodostuva harjoitusympäristö toimitetaan turvapuistoon huhtikuun lopulla. Xamk on hankkinut kontit koulutusten, TKI-toiminnan ja yritysten yhteisten turvallisuusharjoitusten toteutukseen, laitetestaukseen ja pilotointeihin. Kuluneen talven aikana on määritetty harjoitusympäristön rakenteelliset tarpeet. Harjoitusympäristö on suunniteltu monialaisesti Xamkin koulutusten...

Faktat

Yhteisen Turvallisuuden Harjoitusympäristöt

01.04.2023 – 31.03.2024

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 168 009 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 168 009 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan Unionin osarahoittama, päärahoittajana toimii Kymenlaakson liitto

Asiasanat