Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea nuorta tai opiskelijaa yrittäjyyden polulle lähtemisessä sekä yrittäjyyden alkuvaiheen ponnisteluissa.

Hankkeessa keskitytään opintojen aikaiseen ja jälkeiseen tai opintojen loppuvaiheen yrittäjyyden tukemiseen ja näin ollen myös uudenlaisten urapolkujen tukemiseen. Hankkeessa tuodaan esille kansallisesti sekä kansainvälisesti yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja innovaatioiden toimivia malleja yrittäjyyden kehittämiseksi Etelä-Savossa. Näitä malleja testataan nuorten yrittäjäksi tukemisen konkreettisina toimenpiteinä, mm. järjestämällä yrittäjyystuokioita, valmennuksia ja pitchaustilaisuuksia. Tavoitteena on löytää Etelä-Savon yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja innovaatioiden kehittämiseen toimiva ja uusia yrityksiä tuottava malli.

 

TOIMENPITEET

 

TP 1: Yrittäjyystuokiot ja kesäyrittäjänä mallin tuotekehitys

Parhaiden yrittäjyysmallien käytänteiden tuomisen ja toteuttamisen mahdollisuudet Etelä-Savossa.

TP 2: Yrittäjyysvalmennuksen Start up Accelerator tuotekehittäminen ja testaaminen

”Start up Accelerator” valmennus on lähtölaukaus yrittäjyysvalmennukselle.

TP 3: Kesäyrittäjänä mallin testaaminen, Etelä-Savo (Start up summer school)

Tavoitteena on, että kesäaika otetaan hyötykäyttöön yrittäjäksi lähtemisen ja toisaalta työllistymisen tukemiseksi.

TP 4: Joulusesongin hyötykäyttö yrittäjäksi lähtemisessä

Joulun ajan hyödyntäminen yritystoiminnan mahdollistajana.

TP 5: Työpakettien alku-, keskivaihe- ja loppuselvityKSET

Selvitykset toimenpiteiden näkyvyyden ja tulosten hyödyntämisen takaamiseksi.

TP 6: tiedottaminen, markkinointi, hallinnointi, seuranta

 

Tulokset

 

Hankkeessa on edistetty Etelä-Savon nuorten yrittäjyyden ja korkea-asteen yrittäjyyden ekosysteemin toimenpiteiden polkumallia. Hankkeen myötä korkea-asteen NY-toiminta on saatu osaksi korkeakoulun opintoja. Jatkossa NY-mallia tulee kehittää edelleen ja yhteistyötä eri koulutusasteiden välillä tiivistää.

Hankkeen tavoitteena oli luoda mallia kesäyrittäjyyden mahdollistamiseksi. Osana mallia hankkeessa kehitettiin Oma osaaminen euroiksi –opintokokonaisuus, joka toteutettiin kahdesti hankkeen aikana. Kokonaisuuden tavoitteena on ollut tarjota nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuksia työllistää itseään vaikkapa kesäksi hyödyntäen kevytyrittäjyyttä. Opinnoissa on korostettu yhteistyötä yrittäjien kanssa, monipuolisuutta, monimenetelmällisyyttä ja monialaisuutta. Oma osaaminen euroiksi -toteutus on saanut hyvää palautetta ja sitä pyritään tuotteistamaan osaksi opintotarjontaa myös jatkossa. Tämänkaltaiset toteutukset tasapainottavat olemassa olevaa yrittäjyyden opetuksen verkkotarjontaa.

Tietoisuus yrittäjyydestä on kasvanut opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa. Mukana oleville opiskelijoille ja nuorille syntyi laajempi ymmärrys yrittäjyyden tarjoamista mahdollisuuksista sekä nuorten työelämätiedot ja -taidot ovat karttuneet. Palautteen perusteella osallistujat ovat saaneet hankkeen toimenpiteiden avulla ymmärrystä, intoa, tietoa ja taitoja yrittäjyyteen ja sen aloittamiseen. Peilaten hankkeen aikana kerättyyn palautteeseen hanke vastasi kehittämistarpeeseen ja tavoitteet toteutuivat hyvin.

 

 

Ajankohtaista

Yrittäjäksi -hanke kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita

Yrittäjäksi – nuorille tukea yrittämisen alkuun -hanke on loppusuoralla. Hanke alkoi keväällä 2017 ja päättyy virallisesti elokuun 2019 lopulla. Opiskelijayrittäjyyden tukemiseksi Yrittäjäksi -hankkeen toiminnan ytimessä ovat olleet yrittäjyyteen kannustaminen, innostaminen ja opiskelijoiden tukeminen yrittäjyyden alkutaipaleella. Hankkeen aikana opiskelijoille ja nuorille on tarjottu erilaisin keinoin mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen ja myös kokeilla sitä käytännössä.   Kesäyrittäjyysmallin rakentaminen...

NY Uskalla Yrittää -semifinaalit 2019

NY Uskalla Yrittää -semifinaalissa 20.2.2019 kilpaili perusasteen, toisen asteen sekä korkeakouluasteen opiskelijoita. ROIHU ja Yrittäjäksi -hankkeet ovat mukana edistämässä nuorten yrittäjyyttä.   Etelä-Savon NY Uskalla Yrittää -semifinaalit pidettiin 20.2.2019 Stellan kauppakeskuksessa, Mikkelissä. Semifinaalissa oli yhteensä 17 yritystä kolmelta eri kouluasteelta. Mukana oli 9.luokkalaisia Rantakylän yhtenäiskoulusta, toisen asteen opiskelijoita Esedusta ja SamiEdusta sekä korkeakouluopiskelijoita Xamkista. Etelä-Savon...

Opiskelijayritys Minipuu NY valmistaa tuotteita puusta

Minipuu NY on NY Start Up -opintojaksolla perustettu opiskelijayritys. Opintojaksoa vauhdittaa Yrittäjäksi -hanke. Minipuu NY valmistaa ja myy erilaisia puusta valmistettuja tuotteita. Yritystiimin jäseninä toimivat metsätalouden opiskelijat Niko Haikarainen, Antti-Pekka Heikkinen, Jutta Jääskeläinen ja Mikko Pasanen. Ryhmässämme on neljä nuorta ensimmäisen vuosikurssin metsätalousinsinööri -opiskelijaa. Meillä kaikilla on jonkinlainen perhetausta liittyen yrittäjyyteen tai metsäalaan. Olemme tällä hetkellä mukana...

Naksu on NY Start Up -opintojaksolla tekeillä oleva sovellus

NY Start Up -opintojaksolla opiskelijat pääsevät kokeilemaan yrittäjyyttä. Opintojaksoa vauhdittaa Yrittäjäksi -hanke. Opiskelijat Olli Nieminen, Jenna Purhonen ja Henrik Aschan ovat kehittäneet Naksu-sovellusta, joka toimii linkkinä ravintolan ja asiakkaan välillä. Ravintola voi hyödyntää sovellusta myös oivana mainoskanavana. Opiskelijoiden mukaan Naksu tulee olemaan ainoa oikea kanava ravintolan viestinnässä asiakkaalle.   Naksu vain ja olet oikeassa paikassa....

Studio Elise NY tarjoaa kauneushoitoja

Olen 25-vuotias Savonlinnasta kotoisin oleva nainen ja aloitin viime syksynä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaopinnot. Olen ammatiltani kosmetologi (v. 2015). Kosmetologina olen työskennellyt aiemmin kauneushoitoloissa Savonlinnassa ja Helsingissä. Valitsin opintoihini syksyllä 2018 alkaneen vuoden kestoisen opintojakson nimeltä NY Start Up, jonka perusideana on perustaa kesään saakka toiminnassa oleva oma opiskelijayritys. Yritystoimintani on yrittäjyyttä, jonka rahaliikenne ja kirjanpito kulkee...

Faktat

Yrittäjäksi - nuorille tukea yrittämisen alkuun

01.05.2017 – 31.08.2019

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 290 176 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta