Hankkeen tarkoituksena on madaltaa yrittäjyyden kynnystä sekä tukea yrittäjäksi asti edenneitä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden tuote- ja palveluideoiden kokeiluja ja prototyyppien valmistamista, markkinatestausta ja asiakkuuksien hankintaa opiskelijoille kanavoitavalla kokeilurahoituksella. Toisena tavoitteena on kehittää malli aloittavien yritysten tukemiseksi oman pääoman ehtoisen siemenvaiheen rahoituksen avulla. Malli kehitetään yhdessä Otsakorven Säätiön sekä Karelia ja Saimia ammattikorkeakoulujen kanssa.

Toimenpiteet

Kokeilurahoitusta kanavoidaan opiskelijoille kolmella hakukierroksella: I syksy 2019, II kevät 2020 ja III kesä/syksy 2020. Otsakorven Säätiön alkavien yritysten pääomalainoituksen toimintamallia kehitetään yhdessä Karelia ja Saimia ammattikorkeakoulujen kanssa. Kokeilurahoituksesta ja pääomalainamahdollisuudesta tiedotetaan Xamkin yhteistyöverkostoissa.

Tulokset

Hankkeen tuloksena:
-vähintään 60 kokeilurahoitushakemusta, ja vähintään 40 rahoitettua opiskelijoiden kokeiluprojektia
-case-esimerkkejä rahoitetuista kokeiluprojekteista
-pääomalainan kanavoimisen toimintamalli Otsakorven säätiön toiminta-alueen kumppaniammattikorkeakoulujen ja säätiön välillä
-vähintään yksi pääomalainasijoitus säätiön toiminta-alueen yritykseen hankkeen aikana.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Ari Lindeman
P. 044 7028225
ari.lindeman@xamk.fi

Faktat

Yrittäjäksi Otsakorven säätiön tuella

01.01.2019 – 31.12.2020

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Erillisillä saman sisältöisillä hankkeilla yhteistyössä mukana Karelia ja Saimia ammattikorkeakoulut.

Tutkimuskeskus: Luovat alat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 50 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 10 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven Säätiö, Xamk