Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

Tavoitteet

Tämän hankkeen yleistavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja –valmiuksien kehittymistä.

Hankkeen päätoteuttajana Xamk:n Pienyrityskeskus ja osatoteuttajina Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Seurakuntaopisto sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Etelä-Savon lukiokunnista Mikkeli, Kangasniemi, Sulkava, Joroinen, Juva ja Pieksämäki ovat myös mukana hankkeessa siten, että päätoteuttaja ostaa heiltä työpanosta. Hankkeeseen voivat osallistua myös muut alueen kunnat.

Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo –brändin alla, https://yesverkosto.fi/etela-savo. Seuraa YES Etelä-Savon Facebook-sivua: https://www.facebook.com/yesetelasavo/

Hankkeen toimenpiteet

1. Yrittäjyyskasvatuskokeilut yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa
2. ”Yrittämään oppii yrittämällä” – yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille
3. Opettajien koulutus
4. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

Tulokset

Hankkeen tuloksena luodaan ja mallinnetaan Etelä-Savon alueen kuntiin yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Polku muodostuu jokaisen kunnan yksilöllisistä omista poluista, mutta voi sisältää myös yhteisiä osia. Hankkeessa toteutetaan erilaisia toimintamalleja, joista syntyy uusia palveluita/tuotteita ja hyviä käytänteitä osaksi polkua. Polkujen osat ovat testattuja ja toimiviksi todettuja ja jäävät elämään hankkeen jälkeen.

Hankkeessa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeen tuloksena pyritään muodostamaan vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto, jonka on tarkoitus jatkaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen toisen asteen opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja positiivinen asenne kasvavat ja yhteydet alueen yrityselämään tiivistyvät. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy ja yhteistyö eri kouluasteiden ja kuntien välillä kasvaa samoin kuin yhteydet alueen elinkeinoelämään.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
Projektipäällikkö
Pienyrityskeskus
maisa.kantanen@xamk.fi
0405697899

Piritta Parkkari
TKI-asiantuntija
Pienyrityskeskus
piritta.parkkari@xamk.fi
0405409370

Ajankohtaista

compass

Oodi opinto-ohjaajille

Suomalaisen lukion tieto- ja opetusmäärät ovat merkittävän laajoja. Keskustelua on käyty siitä, onko lukion aikana omaksuttava tietomäärä kasvanut jo liian laajaksi ja ylioppilaskirjoitusten rooli jo liian merkittäväksi. Vaikka lukion kolme tai joidenkin osalta neljä vuotta voivat tuntua pitkiltä, niin lopulta ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Ennen lakin painamista päähän on jo tapahtunut paljon. Yläkoulussa opiskelijat joutuvat tekemään...

coins jcoming out of a car

Puhutaan rahasta

Yksi viime vuosien kiinnostavista ilmiöistä on ollut nuorten naisten kirjoittaminen ja puhuminen rahasta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Jos vielä viime vuosituhannella yleinen mielikuva sijoittajasta oli hieman harmaantunut herrasmies, on uusi talousinnostuneen prototyyppi nykyään yhä useammin nuori nainen. Yksi edelläkävijöistä on Julia Thurén, joka aluksi bloggasi päätöksestään säästää kymppitonni seuraavaa asunto-ostostaan varten. Nämä bloggaukset poikivat lopulta YLE:lle...

Faktat

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

01.08.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Ammattiopisto SAMIedu), Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 747 992 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 465 391 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu