Hanke edistää Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä.

Tavoitteet

Tämän hankkeen yleistavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja –valmiuksien kehittymistä.

Hankkeen päätoteuttajana Xamk:n Pienyrityskeskus ja osatoteuttajina Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu, Seurakuntaopisto sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Etelä-Savon lukiokunnista Mikkeli, Kangasniemi, Sulkava, Joroinen, Juva ja Pieksämäki ovat myös mukana hankkeessa siten, että päätoteuttaja ostaa heiltä työpanosta. Hankkeeseen voivat osallistua myös muut alueen kunnat.

Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo –brändin alla, https://yesverkosto.fi/etela-savo. Seuraa YES Etelä-Savon Facebook-sivua: https://www.facebook.com/yesetelasavo/

Hankkeen toimenpiteet

1. Yrittäjyyskasvatuskokeilut yhdessä opiskelijoiden ja yritysten kanssa
2. ”Yrittämään oppii yrittämällä” – yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille
3. Opettajien koulutus
4. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

Tulokset

Hankkeen tuloksena luodaan ja mallinnetaan Etelä-Savon alueen kuntiin yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku. Polku muodostuu jokaisen kunnan yksilöllisistä omista poluista, mutta voi sisältää myös yhteisiä osia. Hankkeessa toteutetaan erilaisia toimintamalleja, joista syntyy uusia palveluita/tuotteita ja hyviä käytänteitä osaksi polkua. Polkujen osat ovat testattuja ja toimiviksi todettuja ja jäävät elämään hankkeen jälkeen.

Hankkeessa tavoitellaan myös alueellisen yhteistyön lisäämistä. Hankkeen tuloksena pyritään muodostamaan vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto, jonka on tarkoitus jatkaa toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toimenpiteiden myötä alueen toisen asteen opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen ja positiivinen asenne kasvavat ja yhteydet alueen yrityselämään tiivistyvät. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy ja yhteistyö eri kouluasteiden ja kuntien välillä kasvaa samoin kuin yhteydet alueen elinkeinoelämään.

Lisätietoja

Maisa Kantanen
Projektipäällikkö
Pienyrityskeskus
maisa.kantanen@xamk.fi
0405697899

Piritta Parkkari
TKI-asiantuntija
Pienyrityskeskus
piritta.parkkari@xamk.fi
0405409370

Maksuton Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi lukiolle

Lukion opiskelija:

Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi on tarkoitettu sinulle, jota mietityttää työelämä ja oma tulevaisuus jatko-opintoineen ja uravalintoineen.

Verkkokurssi johdattelee sinut tulevaisuuden työelämän pariin ja auttaa sinua pohtimaan omaa paikkaasi siinä. Tutustut siihen, millainen tulevaisuuden työelämä voi olla ja mitä taitoja siinä vaaditaan. Kehität kurssin aikana aktiivisesti tärkeitä työelämätaitoja. Saat apua oman tulevaisuutesi suunnitteluun ja välineitä omien vahvuuksiesi, kiinnostuksen kohteidesi ja osaamisesi näkyväksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. Pääset myös ratkomaan oikeiden yritysten haasteita. Kurssin teemat:

  • Millaista työ ja yrittäjyys ovat?
  • Millaisia taitoja työelämässä tarvitaan?
  • Millainen työelämä voi olla tulevaisuudessa?
  • Minä, osaamiseni ja työ?
  • Miten haasteita ratkotaan? (yritys-case)

Kurssi suoritetaan verkossa Xamk:n Open Learn -alustalla. Tarvitset sen suorittamista varten läppärin tai kännykän ja nettiyhteyden. Suoritat kurssilla oppimistehtäviä omassa rytmissäsi, mutta ratkot haasteita myös osana ryhmää. Kurssin voi suorittaa kevätlukukaudella 2020 tai kesällä 2020.

Lukion opettaja:

Kurssin sisällöissä on huomioitu LOPS 2015:n (s. 34-35) yleiset oppimistavoitteet. Kurssi tukee LOPSin määrittelemiä aihekokonaisuuksia, erityisesti aihekokonaisuutta ”aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.” Kurssi koostuu moduuleista, jotka pitävät sisällään erilaisia oppimistehtäviä. Moduulit etenevät omien oppimistavoitteiden asettamisesta erilaisiin ura- ja yrittäjyystarinoihin perehtymiseen, työelämätaitojen pohdintaan, tulevaisuuden työelämän hahmottamiseen, omien vahvuuksien ja osaamisen pohdintaan sekä suunnitelmien tekemiseen. Kurssi huipentuu ryhmässä tehtävään ongelmanratkaisuharjoitukseen, jossa ratkotaan paikallisen yrityksen haasteita ja harjoitellaan työelämätaitoja käytännössä. Kurssi päättyy itsearviontiin.

Kurssi on erittäin helppo ottaa käyttöön, sillä me Xamk:lla vastaamme siitä kokonaisuudessaan: tarjoamme Open Learn -oppimisalustan, tuotamme kurssin sisällön, arvioimme tehtävät ja annamme kurssin suorituksesta todistuksen. HUOM! Kurssista ei saa Xamkin opintopisteitä eli lukio itse antaa kurssin opiskelijoille. Kurssin suunnittelusta, sisällöstä ja toteutuksesta vastaavat TKI-asiantuntija Piritta Parkkari (piritta.parkkari@xamk.fi), projektipäällikkö Maisa Kantanen (maisa.kantanen@xamk.fi) sekä pedagoginen suunnittelija Pekka Hytinkoski (pekka.hytinkoski@helsinki.fi)

Kurssin voi ottaa käyttöön huhtikuun 2020 lopulta alkaen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös kesällä. Nyt korona-aikana kurssin voi toteuttaa puhtaasti verkko-opintoina ja myöhemmin osa oppimistehtävistä voidaan suorittaa lähiopetuksena. Myös abit, joilla on mennyt suunnitelman uusiksi korona-tilanteen takia, voivat suorittaa kurssin vaikkeivat enää varsinaista lukiokurssia tarvitsisikaan. Todistuksen saa meiltä silti!

Ota yhteyttä projektipäällikkö Maisa Kantaseen (maisa.kantanen@xamk.fi, 0405697899), niin aletaan pilotoida kurssia!

 

Opettaja, tervetuloa oppimaan yrittäjyyskasvatuksesta!

Tarjoamme maksuttomia yrittäjyyskasvatukseen liittyviä koulutuksia verkkoteutuksena kaikille Etelä-Savon opettajille. Koulutukset soveltuvat perus- ja toisen asteen sekä korkea-asteen opettajille.

Tulevat koulutukset

Koulutuksemme jatkuvat syksyllä 2020. Ilmoitamme koulutuksista tällä verkkosivulla ja YES Etelä-Savon Facebook-sivulla.

Menneet koulutukset:

Positiivinen pedagogiikka apuna yrittäjyyskasvatuksessa, 8.5.2020 kello 13-16, Microsoft Teams

Palvelumuotoilun abc, 13.5.2020 kello 13-16, Adobe connect

Opettajasta valmentajaksi, 20.5.2020 kello 13-16, Adobe connect

Palvelumuotoilu projektioppimisen menetelmänä, 26.5.2020 kello 13-16, Adobe connect

Ajankohtaista

compass

Oodi opinto-ohjaajille

Suomalaisen lukion tieto- ja opetusmäärät ovat merkittävän laajoja. Keskustelua on käyty siitä, onko lukion aikana omaksuttava tietomäärä kasvanut jo liian laajaksi ja ylioppilaskirjoitusten rooli jo liian merkittäväksi. Vaikka lukion kolme tai joidenkin osalta neljä vuotta voivat tuntua pitkiltä, niin lopulta ylioppilaskirjoitukset ovat ohi. Ennen lakin painamista päähän on jo tapahtunut paljon. Yläkoulussa opiskelijat joutuvat tekemään...

coins jcoming out of a car

Puhutaan rahasta

Yksi viime vuosien kiinnostavista ilmiöistä on ollut nuorten naisten kirjoittaminen ja puhuminen rahasta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Jos vielä viime vuosituhannella yleinen mielikuva sijoittajasta oli hieman harmaantunut herrasmies, on uusi talousinnostuneen prototyyppi nykyään yhä useammin nuori nainen. Yksi edelläkävijöistä on Julia Thurén, joka aluksi bloggasi päätöksestään säästää kymppitonni seuraavaa asunto-ostostaan varten. Nämä bloggaukset poikivat lopulta YLE:lle...

Faktat

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

01.08.2019 - 31.12.2021

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Ammattiopisto SAMIedu), Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto

Painoalat: Digitaalinen talous
Ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus: Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 747 992 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 465 391 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta

Jaa sivu