Hanke tukee Xamkin opiskelijoiden eri yrittäjyyspolkuja ja yrittäjämäistä toimintaa.

Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin – Paving the path to Entrepreneurship

Xamk:n uudessa strategiassa vuosille 2020-2030 yrittäjyys on nostettu yhdeksi toiminnan kärjeksi ja tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista sekä saada opiskelijat perustamaan yrityksiä jo valmistumisvaiheessa. Strategisena tavoitteena on, että vuonna 2024 Xamkin valmistuvista opiskelijoista viisi prosenttia on perustanut yrityksen. Vision ja strategian toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaisia panostuksia opiskelijayrittäjyyden tukemiseen.

Tämän hankkeen tavoitteena on koota yhteen nämä eri tahojen organisoimat yrittäjyyttä tukevat kokonaisuudet niin, että niistä muodostuu opiskelijalle helppo ja selkeä reitti yrittäjyyteen perehtymiseen sekä mahdollisen oman yritysidean kehittämiseksi ja toteuttamiseksi jo opintojen aikana.

Hankkeessa on toteutettu eri toimenpiteitä, joilla on pyritty tukemaan opiskelijayrittäjyyden eri osa-alueita, ja tuomaan yrittäjämäisen toiminnan tukipalvelut ja verkostot opiskelijoille tietoon. Lisäksi hankkeessa on jatkettu *ship Startup Festival -tapahtuman kehittämistyötä tapahtuman opinnollistamisen suuntaan.

Lisäksi hankkeen toimenpiteillä ollaan haluttu vahvistaa opiskelijayrittäjyyden verkostoa Xamkin kampuksilla yrittäjyysyhdistys Patterin kautta. Haluamme vahvistaa kaikkien opiskelijoiden yrittäjämäistä asennetta, ja oman osaamisensa tunnistamista ja kasvattamista. Yrittäjyys ei tarkoita vain yrityksen perustamista, vaan yritteliästä asennetta oman ammatillisen kehityksen suhteen.

 

Hankkeen tulokset:

1) Yhteistyöryhmän kokoaminen Xamkin yrittäjyyspolkujen avainhenkilöiden, yrittäjyysyhdistys Patterin ja *ship Startup Festivaalin edustajista.

2) *ship Startup Festivaalin mahdollisuudet yrittäjyyden oppimisalustana. Tapahtuman järjestämisen sisällön tuominen opintoihin, jolloin opiskelijoille aukeaa mahdollisuus olla osana järjestäjätiimiä osana kurssityöskentelyä.

3) *ship Akatemian kesäkiihdytysohjelman toteuttaminen yhteistyössä Xamkin yrittäjyyspolkujen ja projektien kanssa kesä-elokuussa 2021.

4) Viestintäroadtrip ja markkinointikampanja huhtikuussa 2021 Yrittäjyyspoluille *ship piloteista ja *ship Akatemian kiihdytysohjelmasta Xamkin kampuksille.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Laura Häkkinen
050 468 8082
etunimi@sukunimi.xamk.fi

projektityöntekijä
Henrik Dombovari
etunimi@sukunimi@xamk.fi

 

Yrittäjyyspolulta *ship Startup Festivalin tietosuojaseloste

ship Startup Festivaalin mahdollisuudet yrittäjyyden oppimisalustana

Lue erittely kursseista klikkaamalla tästä.

Faktat

Yrittäjyyspoluilta *ship Startup Festivaaliin

01.01.2021 – 31.12.2021

Toteuttajat

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 62 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 12 000 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Otsakorven säätiö