Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn erityisesti Itä-Suomessa. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, jota tuetaan Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hankkeessa.

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke tukee eteläsavolaisia, pohjoiskarjalaisia sekä pohjoissavolaisia PK- ja mikroyrityksiä COVID-19 pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille uutta osaamista, mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia sekä muutoskyvykkyyttä. Hanke rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteutuksesta vastaavat yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon PK- ja mikroyritykset, joilla on tarve kehittää osaamistaan ja liiketoimintaansa koronakriisistä selviytyäkseen sekä muut, jotka tarvitsevat liiketoimintansa kehittämistä.

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio -hanke on osa ainutlaatuista valtakunnallista kokonaisuutta, joka tuo yhteen neljän suuralueen kautta 22 ammattikorkeakoulua, joiden yhteistyönä kehitettävät toimet tukevat PK- ja mikroyrityksiä vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoissa. Ammattikorkeakoulujen muodostama valtakunnallinen verkosto tuottaa ja levittää yritysten käyttöön uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ovat hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Lisäksi hankkeissa toteutetaan erilaisia kehittämistoimia suuralue- ja maakuntalähtöisesti. Valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja yritysten välinen yhteistyö mahdollistaa, että uusien toimintamallien avulla voidaan vastata ja sopeutua yritysten toimintaympäristössä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin aiempaa paremmin.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

 • tuetaan yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla yrityksille uutta osaamista, mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia sekä muutoskyvykkyyttä
 • mahdollistetaan yrityksille lyhytkestoinen työn lomassa tapahtuva oppiminen
 • vastataan PK- ja mikroyritysten osaamistarpeisiin tilaisuuksien ja mikro-opintojen kautta ja tuetaan yritysten siirtymistä opintopolulle
 • info- ja sparraustilaisuudet tarjoavat yrityksille uutta tietoa sekä herättävät kiinnostuksen (lyhytkestoiseen) työn lomassa tapahtuvaan oppimiseen
 • ohjataan ja sparrataan uusia yrityksiä alueellisten palveluntarjoajien ja koulutusorganisaatioiden palveluihin
 • kehitetään ammattikorkeakoulun yrityksille tarkoitettuja palveluita sekä tarjontaa ja tuetaan yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja TKI-investointien kasvua.
 • tuetaan ja kannustetaan yritysten vertaisosaamista toteuttamalla mikro- ja pk-yritysten digitalisaatiotarinoihin liittyvä hyvien käytänteiden kampanja
 • edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla uutta osaamista ja valmiuksia

 

HANKKEEN TOIMENPITEET

 1. Yritysten tavoittaminen opintopolulle, jota edistetään luomalla valtakunnallinen markkinointi-ikkuna, järjestämällä erilaisia infotilaisuuksia sekä yrityksille kohdennetulla viestinnällä
 2. Mikro-oppimiskokonaisuuksien suunnitteleminen, kokoaminen, toteuttaminen ja ammattikorkeakoulujen kehittämistoimenpiteet (caset) sekä yhteiset seminaarit
 3. Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen muun muassa sparraustilaisuuksien sekä muutossparraajaverkoston kautta sekä toteuttamalla mikro- ja pk-yritysten digitalisaatiotarinoihin liittyvä hyvien käytänteiden kampanja tukemaan ja kannustamaan yritysten vertaisosaamista

 

HANKKEEN TULOKSET

 • Osallistuneiden yritysten ja niiden henkilöstön kyky sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja valmiudet pandemiasta selviytymiseen paranevat.
 • Yritykset saavat tapahtumien ja mikro-opintojen kautta uutta osaamista, jota ne voivat hyödyntää toiminnassaan ja toiminnan kehittämisessä (muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä sekä digitalisaatio).
 • Kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteistyönä uusia keinoja vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin
 • Mikro- ja PK-yritykset tunnistavat aiempaa paremmin korkeakoulut yrityksen kehittämistoiminnan kumppaneina.
 • Ammattikorkeakoulujen yrityksille tarkoitettuja palveluja ja osaamistarpeita kehitetään kasvattamaan yritysten osaamista ja muutoskyvykkyyttä
 • Luodaan muutossparraajien verkosto alueen PK- ja mikroyritysten tueksi sekä toteutetaan sparraustilaisuuksia Itä-Suomen suuralueella hyödyntäen uudenlaisia menetelmiä
 • Jaetaan hyviä käytäntöjä liittyen yritysten digitalisaatiotarinoihin

 

Livestriimi: Ammattikorkeakoulut yritysten muutoskumppanina  ti 14.11. klo 12:30-15 – Yritystenmuutoskumppanina.fi

 

MIKRO-OPINNOT

Valtakunnallisessa 22 ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteutetut mikro-opinnot löydät täältä:

Yritysten muutoskumppanina

Lisätietoja

TKI-asiantuntija

(Etelä-Savon alueellinen koordinaatio)

Riina Hämäläinen

Logistiikka ja merenkulku

riina.hamalainen@xamk.fi

puh. +358 50 564 8991

1.9.2023 alkaen

Anna Sirelius-Mäkelä

Anna.Sirelius-Makela@xamk.fi

puh. +358 50 593 0877

 

TKI-asiantuntija

Annemari Murtovaara-Kenakkala

Logistiikka ja merenkulku

annemari.murtovaara-kenakkala@xamk.fi

puh. +358 50 471 2909

 

Tietosuojaseloste

 

Faktat

YRITYSTEN MUUTOSKYVYKKYYS, VIHREÄ SIIRTYMÄ JA DIGITALISAATIO (REACT ITÄ-SUOMI)

01.11.2022 – 31.12.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Karelia-ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 822 926€ €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 124 676€ €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan sosiaaliarahasto (REACT)