Ammattikorkeakoulujen verkosto yritysten muutoskumppanina

React-EU-rahoitteisen Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen tavoitteena on tuoda nopeita toimia, tietoa ja työvälineitä lähelle mikro- ja pk-yritysten arkea. React-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Viime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset kuten Covid-19 pandemia, Ukrainan sota ja energiakriisi ovat vaikuttaneet mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeessa yhdeksän ammattikorkeakoulujen verkosto toimii yritysten muutoskumppanina Etelä-Suomen alueella. Yhteistyössä mukana ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulun, Laurea Ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak), Yrkehögskolan Arcadan, Humanistinen ammattikorkeakoulun (HUMAK), Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun ja LAB-ammattikorkeakoulu.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

 1. Vahvistetaan yritysten osaamista vihreään siirtymään, muutoskykyyn ja uuden teknologian soveltamiseen liittyen
 2. Vahvistetaan korkeakouluista, yrityksistä ja yrittäjistä muodostuvaa ekosysteemiverkostoa, mikä mahdollistaa uuden oppimisen, uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeilun ja laajamittaisen hyödyntämisen.
 3. Tarjotaan palveluita ja osaamista, joilla edistetään yritysten muutoskyvykkyyttä sekä mahdollistetaan uusien teknologioiden ja toimintamallien laajamittainen hyödyntäminen.
 4. Uusien toimintatapojen sekä jatkuvan osaamisen kehittäminen yritysten muutoskyvyn, resilienssin ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

 

HANKKEEN TOIMENPITEET

Hankkeen aikana Etelä-Suomen alueella järjestetään muun muassa yrityksille suunnattuja tapahtumia, työpajoja, sparrausta sekä living lab-toimintaa. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ammattikorkeakoulut tuottavat myös tarvelähtöisesti maksuttomia mikro-opintoja, jotka mahdollistavat yrityksille ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen vihreän siirtymän, muutoskyvykkyyden ja digitalisaation teemoista. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään muun muassa ekosysteemiverkostoa sekä toteutetaan monia muita alueellisia kehitystoimenpiteitä.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi) -hanke toteuttaa tapahtumia ja workshopeja myös Kymenlaakson alueella.

 

HANKKEEN TULOKSENA

 1. Yritysten muutosresilienssi ja tiedollinen osaaminen vahvistuu
 2. Yritysten valmiudet esimerkiksi työkyvyn ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä lisääntyvät
 3. Yritykset osaavat hyödyntää tehokkaasti mikro-opintoja
 4. Yhteistyö alueellisten yrittäjäjärjestöjen, aluekehittäjien ja kauppakamarien kanssa lisääntyy
 5. Hankkeen parhaat tulokset juurtuvat osaksi osatoteuttajien toimintaa
 6. Hankkeen tulokset on levitetty vaikuttavasti
 7. Hankkeessa luotua ekosysteemiverkostoa ja oppimiskokonaisuuksia hyödynnetään ja kehitetään myös hankkeen päättymisen jälkeen.
 8. Valtakunnallisen yhteistyön kautta edistetään mikro- ja pk-yritysten muutoskyvykkyyttä
 9. Vihreän siirtymän, kestävän kehityksen ja uusien teknologioiden osaaminen lisääntyy, ja käyttöönotto on vakiintuu yritystoiminnassa
 10. Yritysten muutoskyky ja reagointimahdollisuudet vahvistuu kasvaneen tietotason myötä

 

 VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi) -hanke on osa ainutlaatuista valtakunnallista toteutusta, jossa 22 ammattikorkeakoulua vahvistavat neljän suuralueen kautta yhteistyössä mikro- ja pk-yrittäjien valmiuksia hyödyntää uutta teknologiaa sekä yritysten muutoskyvykkyyttä vihreässä siirtymässä. Ammattikorkeakoulujen muodostama valtakunnallinen verkosto tuottaa ja levittää yritysten käyttöön uudenlaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka ovat hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Lisäksi hankkeissa toteutetaan erilaisia tapahtumia ja kehittämistoimia suuralue- ja maakuntalähtöisesti.

 

MIKRO-OPINNOT

Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteistyössä toteutetut mikro-opinnot löydät täältä:

Yritysten muutoskumppanina

TUTUSTU JULKAISUIHIMME 

Missiona kilpailukyky Read-julkaisu

 

Digitaalinen työkirja – Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (humak.fi)

Lisätietoja

 

Projektipäällikkö

Riina Hämäläinen

Logistiikka ja merenkulku

riina.hamalainen@xamk.fi

puh. +358 50 564 8991

1.9.2023 alkaen

Anna Sirelius-Mäkelä

Anna.Sirelius-Makela@xamk.fi

puh. +358 50 593 0877

 

TKI-asiantuntija

Annemari Murtovaara-Kenakkala

Logistiikka ja merenkulku

annemari.murtovaara-kenakkala@xamk.fi

puh. +358 50 471 2909

 

Tietosuojaseloste

Faktat

YRITYSTEN VIHREÄ SIIRTYMÄ, MUUTOSKYVYKKYYS JA DIGITALISAATIO (REACT, ETELÄ-SUOMI)

01.12.2022 – 30.11.2023

Toteuttajat

Hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Laurea Ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Yrkehögskolan Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 2 437 409 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 119 008 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (REACT)