Koulunuorisotyö lähtee maailmalle

Tavoite

YWIS – Youth work in schools -hankkeessa kehitetään nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoitteena on määritellä nuorisotyön roolia ja mahdollisuuksia sekä sisällyttää nuorisotyön tavoitteita osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Nuorisotyön roolia vahvistetaan neljän teema-alueen kautta: kestävä kehitys, demokratiakasvatus, opiskelijahyvinvointityön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Toiminta

Hanke koostuu neljästä työpaketista: Projektin hallinto, Parhaat paikalliset käytännöt, Parhaiden käytäntöjen sekoittaminen ja pilotointi sekä Oppimis- ja opetustoimintojen järjestäminen. YWIS-hankkeessa järjestetään kansainvälisiä tapaamisia, työpajoja ja koulutusta sekä julkaistaan materiaalia ja katsauksia koulunuorisotyöstä kansainväliseen tarkoitukseen. Lisäksi jokainen hankepartneri työskentelee paikallisessa yhteistyössä ja levittää tuloksia kansallisten verkostojensa kautta.

Tulosodotukset

YWIS-hankkeen jälkeen koulunuorisotyö on sanoitettu paremmin kaikissa kumppanuusorganisaatioissa ja heidän toiminta-alueillaan. Yhteistyö koulujen ja nuorisotyön välillä on syventynyt ja toimijat tunnistavat paremmin nonformaalin kasvatuksen periaatteita. Nuorisotyö näkyy koulun opetussuunnitelmissa ja päivittäisessä arjessa. Nuorisotyöntekijöiden osaamista on vahvistettu ja tietoisuus kouluissa tehtävästä nuorisotyöstä on lisääntynyt.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoja

Mervi Hotokka

projektipäällikkö

etunimi.sukunimi@xamk.fi

+358 50 524 7429

Faktat

Youth work in schools - YWIS

01.09.2022 – 31.08.2025

Toteuttajat

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Osatoteuttajat: Freguesia de Vila Boa do Bispo (Portugali), Panepistimio Thessalias (Kreikka) ja Saaremaa Noorsootöö Keskus (Viro)

Muut kumppanit: Mikkelin kaupunki

Tutkimuskeskus: Juvenia

Budjetti

Kokonaisbudjetti: 400 000 €

Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 140 715 €

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Erasmus+ Cooperation partnerships in youth KA220-YOU