Bridging -hankkeessa kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä toimintamalleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen.

Bridging-hankkeen keskeiset toimenpiteet: 1) Hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Kykyviisaria kehitysvammaisille ihmisille osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineenä. 2) Osallistetaan asiakkaita sekä työntekijöitä järjestämällä alueellisia työpajoja kansalaisuuden, osallisuuden, oman elämän suunnittelun sekä tuetun päätöksenteon teemoista. 3) Kehitetään toimintamalli ja työkalu oman elämän suunnitteluun ja sen näkyväksi tekemiseen. 4) Ylläpidetään yhteiskunnallista keskustelua tuottamalla digitaalista materiaalia sekä julkaisuja. 5) Ylläpidetään kansallista ja kansainvälistä keskustelua tasavertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutumisesta sekä tarkastellaan palvelujärjestelmää hyviä käytäntöjä vaihtaen.

 

Bridging – hankkeen KV-kumppaneiden vierailu Suomessa 20.-22.3.2019

HelmiSiltaan tutustumassa Stef De Cock ja Sam Haems, ohjaaja Herkko Huttusen kanssa. (Kuva:Ann-Mari Sippu)

 

Belgian Groep Maatverk on toinen Bridging – hankkeen kansainvälisistä kumppaneista, josta vierailulla olivat Stef De Cock ja Sam Haems. Groep Maatverk työllistää Belgian Flanderissa n. 21 000 henkilöä, joista 17 500 on vammaisia. Noin 70% heistä on kehitysvammaisia. Kaikkia yrityksen työntekijöitä pidetään täysivaltaisina työntekijöinä. Työt ovat pääosin alihankintatyötä teollisuudelle, ja työtä tehdään usein ryhmässä ohjaajan kanssa. Vaikka yritykset saavat ulkopuolista rahoitusta, niiden on

maksettava työntekijöilleen vähintään minimipalkkaa. Hankkeessaan Groep Maatverk keskittyy vaikeammin vammaisten työllistymisen kysymyksiin sekä ovat kiinnostuneita kykyviisarin käyttöönotosta.

”Benchmarking”

Suomen vierailulla tutustuimme yhdessä vieraiden kanssa Kymsoten HelmiSillan päivä – ja työtoimintaan, jossa toimintaan osallistuu viikossa noin 100 henkilöä. Päivä – ja työtoiminta ovat sosiaalipalveluja, joiden tavoitteena on edistää henkilön toimintakykyä ja osallisuutta sekä tukea täysivaltaisen kasalaisuuden toteutumista. Ohjaaja Herkko Huttusen mukaan HelmiSillan työorientaation taustalla vaikuttaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun malli, jonka tavoitteena on tukea kehitysvammaista henkilöä oman elämän suunnittelussa ja omien toiveiden näkyväksi tekemisessä. Tähän rinnalle tarvitaan myös tuetun päätöksenteon mallia, joka antaa välineitä tehdä näkyväksi ihmisen omaa kokemusta hänen omasta elämästään.

Vierailukohteita olivat myös Helmi Cafe sekä Helmi Autopesula, joissa tarjotaan erilaisia työskentelymahdollisuuksia sekä mahdollistetaan yksilöllisiä työelämäpolkuja. Lisäksi kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kävimme keskustelua itsemääräämisoikeuden toteutumisesta, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja työtoiminnan järjestämisestä. KV-kumppaneiden vierailu huipentui Helsinkiin, Työterveyslaitokselle, Kykyviisarin esittelyyn. Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä työikäisille, jonka tekemällä osallistuja arvioi itse työ- ja toimintakykyään ja sen muutostarpeita. Menetelmä on suuntaa antava hyvinvoinnin mittari, jonka avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, sekä tunnistaa tapahtuneita muutoksia.

Kansainvälisenä hankkeena lisäarvoa tulee myös kansainvälisestä kehittämistyöstä sekä esimerkiksi palvelujärjestelmien tai erilaisten käytäntöjen toimivuuden vertailemisesta. Belgian Flanderissa on hyvin erilainen vammaisten työllistämisen malli, josta voimme varmasti ottaa oppia vastavierailulla ja näin saada kehittämistyöhön uusia innovatiivisia näkökulmia.

 

Projektipäällikkö

Ann-Mari Sippu