Siä päätät-hankkeessa etsitään ratkaisuja nuorten osallisuuden tukemiseen peli-innovaatioilla ja palvelumuotoilulla. Kehittämishankkeen polkua on kuljettu yhdessä Haminan kaupungin, Sotekin ja Kakspyn kanssa jo melkein kaksi vuotta. Mitä on tähän mennessä tapahtunut? Valmiiksi saatiin työpaketti, jossa kyamkilaiset hanketoimijat kokosivat Menetelmätarjottimen jo olemassa olevista voimavaralähtöisistä menetelmistä. Parasta Menetelmätarjottimessa oli sen pohjautuminen aiempaan kehittämistoimintaan, jolloin voitiin käyttää muiden ”keksimiä polkupyöriä” ja kehittää niitä eteenpäin. Menetelmätarjottimen ulkoasu oli analyyttisen innovatiivinen.

Nuorten osallisuutta kehittävässä hankkeessa on välttämätöntä saada nuoret mukaan toimintaan. Asiakasraatityöskentelyssä Sotekilla nuoret valitsivat Menetelmätarjottimelta heitä itseään sekä heidän luomiaan asiakasprofiileja kiinnostavat ja parhaat menetelmät. Jatkokehittelyyn nuoret valitsivat Tulevaisuuden muistelun, Rahakrampin, Ihmefilmin, Eläinavusteiset menetelmät ja Nyytin nettiryhmät & Verkkarit. Nuoret osallistuivat myös Kakspy:n peliraateihin, joissa kehiteltiin aihioita osallistaviin ja voimavaraistaviin peleihin.

Jatkossa kokeillaan haminalaisissa nuorten palveluissa asiakasraatinuorten valitsemia menetelmiä ja kehittämiä peliaihioita sekä kehitellään niitä paremmiksi nuorten ideoihin vastaten. Konkreettisesti nuoret ovat mukana päättämässä ainakin hankkeen toimenpiteissä, mutta tavoitteena on nuorten osallisuuden tukeminen laajemminkin heille suunnatuissa palveluissa. Hankkeen edetessä olemme huomanneet, miten aikuis- ja organisaatiolähtöisesti käsitämme julkiset perus- ja erityispalvelut. Nuoren osallistuminen ei takaa osallisuutta, jos toimijat lähtökohtaisesti ei halua tietää nuoren ajatuksia ja mielipiteitä. Käsitteenä osallisuus haastaa pohtimaan asennettamme nuoriin palveluiden asiakkaina.

Teksti: Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi