Yhteistyö Wetend Technologies Oy:n kanssa tuotti kymmenien miljoonien kuutioiden vedensäästöt.
Lue lisää

Patentti luontoystävälliselle hiilidioksidin talteenottomenetelmälle vuonna 2014. Lue lisää

Makron Oy:n ja Kuitulaboratorion ansiokasta yhteistyötä vuodesta 2005 alkaen. Lue lisää

Tulevaisuuden biotuoteprosessien kehittäjä

Kuitulaboratorio edistää metsä- ja teknologiateollisuuden kestävää kehitystä ja resurssien järkevää käyttöä. Kehitämme vettä ja energiaa säästäviä ratkaisuja, pilotoimme uusia menetelmiä vesien ja lietteiden käsittelyyn sekä edistämme puun kuidun pidempää jalostamista. Meillä koulutetaan myös biotuotetekniikan AMK-insinöörejä.

Tavoitteenamme on, että tulokset ja uudet ratkaisut tukevat yritysten kilpailukykyä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on yrityslähtöistä, ja sen liikevaihto on vuositasolla 1,5–2 miljoonaa euroa. Lisäksi tarjoamme yrityksille tilaustutkimus-, pilotointi- ja analyysipalveluja.

Yritysyhteistyössä kärkenä ovat:

 • suuren mittakaavan teollisten metsäbiojalostamoprosessien teknologiakehitys
 • teollisten prosessien tehostamista palveleva nopeiden sekoitusilmiöiden tutkimus
 • käytännön testaukset
 • mikrokiteisen selluloosan tuotannon ja sovellusten kehitystyö.

 

 

Yhteistyöverkostossa on noin 100 teollisuusyritystä eri puolilta Suomea. Tutkimuslaitoksista tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat:

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Aalto-yliopisto.

Kuitulaboratoriossa on kuitu-, vesi- ja lietelaboratoriot, pilotointilaitteistoja tuotantomittakaavaan asti sekä siirrettäviä pilotointilaitteistoja tehdaskokeisiin. Kuitu-, vesi- ja lietelaboratoriotilaa on noin 160 m2 ja pilotointitilaa yhteensä noin 680 m2. Kokonaispinta-ala on noin 1600m2.

Kuitulaboratorio on osa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun metsä, ympäristö ja energia -vahvuusaluetta.

Yrityksille ja yhteistyökumppaneille

Tarjoamme laajamittaisesti palveluita asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Teemme kokonaisvaltaista teknologian kartoitusta asiakkaalle esimerkiksi tehtaalla, jossa tarkastamme prosessilaitteiden toiminnan ja otamme näytteet laboratorianalyyseihin.

Raportoimme tulokset ja parannusehdotukset huomioiden prosessin kustannustehokkuuden.

Palveluita on valittavissa tilavuokrauksesta täyden palvelun koeajopakettiin, sisältäen:

 • ongelman hahmottaminen
 • koeajojärjestelyjen suunnittelu
 • laitteiden asennus koeajohalliin ja koeluuppien rakentaminen
 • koeajojen suoritus, massojen haku tehtaalta ja muut koeajovalmistelut
 • laboratorioanalyysit
 • raportointi.

 

Kuitulaboratorion ydin on koeajohalli, jossa voidaan ajaa tehdasmittakaavaisia koeajoja massasulpulla, vedellä tai muulla testiaineella. Perusajatuksena on, että testattava laite tuodaan koeajohalliin ja kytketään testiajoa varten johonkin kierrätyslaitteistoista eli luupeista.

Luupeissa on pumput, jolla biomassa saadaan kiertämään putkiston ja tutkittavien laitteiden lävitse takaisin säiliöön, josta massa on jälleen pumpattavissa takaisin kiertoon.

Pilotointiesimerkkejä:

 • sekoitustestaus
 • tuotekehitys ja karakterisointi
 • ongelmanratkaisu
 • biomassojen valmistus ja jatkotutkimukset
 • mittaus- ja säätösysteemien testaus
 • kunnossapidon pitkäaikaistestaukset.

 

 

Hiilidioksidin kemikaaliton talteenottotapa

Menetelmä perustuu kaasujen veteen liukenemiseen (absorptio) ja liuenneiden kaasujen vedestä vapauttamiseen (desorptio). Veteen perustuva prosessi on tehokas, täysin kemikaaliton ja luontoystävällinen. Menetelmälle on myönnetty patentti vuonna 2014. Syksyllä 2016 se sai patentin myös Kiinassa. Talteenottoprosessin kaupallistamisyhteistyötä tehdään parhaillaan Carbon Reuse Finland Oy:n kanssa.

Kuitulaboratorion tutkimus- ja kehitystoiminta palvelee teollisuutta monipuolisesti

Kuitulaboratorio on erikoistunut ilmiö- ja pilotmittakaavan tutkimukseen, mitä tarvitaan kun luodaan uusia korkean teknologian ratkaisuja.
Hankkeet tukevat yritysten kilpailukykyä esimerkiksi kehittämällä teknologiaa, joka säästää energiaa ja vettä sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Käynnissä olevat tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Aiemmat tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutustu tästä

Kasvu biotuotetekniikan keskukseksi

Savonlinnan Kuitulaboratorio aloitti toimintansa vuonna 2005. 

Jo tuolloin Lappeenrannan teknillisen yliopiston paperiteknologian alueyksikössä toimi myös Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) sellu- ja ympäristöteknologian tutkimusryhmä. Vuonna 2011 Kuitulaboratorio siirtyi kokonaisuudessaan Mamkille, ja vuoden 2017 alusta osaksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua.

Alusta lähtien Kuitulaboratorio on tarjonnut alan laite- ja kemikaalitoimittajille sekä metsäteollisuudelle testaus- ja analyysipalveluita, ja koonnut alueelle osaamista tutkimusprojekteilla. Tänä päivänä laboratorion palvelut kattavat myös vesi- ja lietetutkimuksen.

Kansainvälisestä osaamisesta kertovat väitöstutkimukset ja patentit. Toimintaa on laajennettu myös biotuotetekniikan insinöörien koulutukseen, mikä tuottaa osaamista tulevaisuuden bioprosesseille.

Ota yhteyttä

Tapio Tirri

Tki-yksikön johtaja
Puhelin
+358405828468
Sijainti
Savonlinnan kampus

Lasse Pulkkinen

Tutkimusjohtaja
Puhelin
+358445715861
Sijainti
Kuitulaboratorio
LinkedIn

Kuitulaboratorio
Vipusenkatu 10
57200 SAVONLINNA

 

 

 

 

 

Tiedotteet