Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) on stipendirahasto, joka ottaa vastaan stipendilahjoituksia ja testamentteja yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvin menestyneille tai ansiokkaasti toimineille opiskelijoille. Stipendin jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori tai koulutusyksiköiden koulutusjohtajat. Stipendejä jaetaan pääsääntöisesti valmistumistilaisuuksien yhteydessä.

Tietoa lahjoittajalle

Yhdelle opiskelijalle myönnetään enintään 1 000 euron stipendi.

Lahjoittajan tulee täyttää, tulostaa ja allekirjoittaa lahjakirja. Lahjakirja palautetaan Xamkiin lahjakirjassa mainittuun osoitteeseen.

Lataa lahjakirja tästä (pdf).

Tietoa stipendin saajalle

Stipendin saajalle ilmoitetaan myönnetystä stipendistä henkilökohtaisesti. Samalla stipendin saajaa pyydetään määräajan kuluessa ilmoittamaan stipendin maksamista varten tilitietonsa Xamkin talouspalveluille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kiittää lahjoituksesta!

Lisätietoa

Laura Vilenius
Controller
puh. 050 413 2646, laura.vilenius@xamk.fi