Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla (Xamk) on stipendirahasto, joka ottaa vastaan stipendilahjoituksia ja testamentteja yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvin menestyneille tai ansiokkaasti toimineille opiskelijoille. Stipendin jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori tai koulutusyksiköiden koulutusjohtajat. Stipendejä jaetaan pääsääntöisesti valmistumistilaisuuksien yhteydessä.

Tietoa lahjoittajalle

Yhdelle opiskelijalle myönnetään alle 1 000 euron stipendi.

Lahjoittajan tulee täyttää ja lähettää lahjakirja sähköisellä Webropol-lomakkeella oheisen linkin kautta. Lahjoittaja saa vahvistuksen sähköpostilla.

LAHJAN SAAJA

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
PL 68, 50101 Mikkeli
Y-tunnus: 2472908-2

Lahjoitus maksetaan ammattikorkeakoulun tilille:
Kymenlaakson Osuuspankki
IBAN FI09 5506 0020 1177 09
SWIFT/BIC: OKOYFIHH

 

Tietoa stipendin saajalle

Stipendin saajalle ilmoitetaan myönnetystä stipendistä henkilökohtaisesti. Samalla stipendin saajaa pyydetään määräajan kuluessa ilmoittamaan stipendin maksamista varten tilitietonsa Xamkin talouspalveluille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kiittää lahjoituksesta!

Lisätietoa

Laura Vilenius
Controller
puh. 050 413 2646, laura.vilenius@xamk.fi