Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa Suomen korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointeja.

Auditointi on riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia. Auditoinnissa arvioidaan, onko korkeakoulun laatujärjestelmä tarkoituksenmukainen ja toimiva ja täyttääkö se sovitut kriteerit.  Xamkin laatujärjestelmä auditoidaan Karvin auditointimallin mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 2020.

Xamkiin vuoden 2017 alussa fuusioituneet Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulut ovat molemmat läpäisseet Karvin auditoinnin, saaneet laatuleiman ja löytyvät Karvin auditointirekisteristä. Laatuleimaan liittyvään auditointitodistukseen sisältyy tiivistelmä auditoinnin keskeisistä tuloksista.

Xamkin auditointi

Xamkin laatujärjestelmä auditoidaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Auditoinnista vastaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), joka suorittaa arvioinnin laatimansa korkeakoulujen auditointimalli 2018-2024:n mukaisesti.

Karvin auditointi on kehittävää arviointia, joka on osallistavaa ja vuorovaikutteista, ja jonka tavoitteena on auttaa korkeakouluja tunnistamaan toimintansa vahvuudet ja kehittämiskohteet. Auditoinnissa arvioidaan,

  • vastaako Xamkin laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita
  • tuottaako laatujärjestelmä toiminnan kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja
  • johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Auditoinnin toteutuksessa henkilöstömme lisäksi myös opiskelijamme ja muut keskeiset sidosryhmämme osallistuvat toimintamme arviointiin.

Lisätietoa Karvin auditointimallista.

Muut ulkopuoliset arvioinnit

Karvin laatujärjestelmäauditoinnin lisäksi osallistumme muihin ulkopuolisten toteuttamiin laatuarviointeihin. Lisäksi jotkin laboratoriotoimintomme ovat akkreditoituja. Toimintamme laadusta kertovat myös menestyminen esimerkiksi opinnäytetyö- ja projektikilpailuissa, joissa ulkopuoliset tahot arvioivat toimintaa tai sen tuloksia tietyn kriteeristön mukaan.

KymiLabs akkreditointi

FINAS-akkreditointipalvelut ovat akkreditoineet Xamkin päästömittaus-, CE-merkintä ja betonintestauspalveluita tarjoavan tutkimusyksikkö KymiLabsin 10.11.2017 ja akkreditointi on voimassa 13.12.2021 saakka. Toimielin täyttää standardin TI97/ SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset ja KymiLabs on todettu päteväksi harjoittamaan testaustoimintaa.