Laatujärjestelmämme on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoima. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2027 asti ja olemme auditoitujen korkeakoulujen rekisterissä.
Auditointi varmistaa, että laadunhallintamme täyttää kansalliset kriteerit ja eurooppalaiset suositukset.

Saimme auditoinnissa erinomaisen arvion laatujärjestelmän hyödyntämisestä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä.

Xamkin auditointi

Xamk läpäisi Karvin auditointimallin mukaisen auditoinnin vuonna 2021. Xamkin vahvuuksia ovat vahva aluekehittäjän rooli, nopea tarttuminen kehittämiskohteisiin sekä laatujärjestelmä toiminnan kehittämisen kivijalkana. Xamkin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista tukee fuusion jälkeen luotu yhtenäinen toimintakulttuuri. Lisäksi Xamkin laatujärjestelmä nivoutuu tiiviisti strategisiin tavoitteisiin, ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa ja kehittämisessä. Xamkin koulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta, monipuoliset oppimisympäristöt sekä laajat opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalvelut.

Xamk saavutti erinomaisen arvion osa-alueella kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu, jossa arvioidaan laadunhallinnan hyödyntämistä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvoinnin tukemista sekä laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä.

Auditoinnin toteutti Karvin nimemämä ulkopuolinen asiantuntijaryhmä.  Toimintamme arviointiin osallistui lisäksi henkilöstöä, opiskelijoita ja työelämäkumppaneiden edustajia.

 

Tutustu Xamkin auditointiraporttiin

 

Muut ulkopuoliset arvioinnit

Karvin laatujärjestelmäauditoinnin lisäksi osallistumme muihin ulkopuolisten toteuttamiin laatuarviointeihin. Lisäksi jotkin laboratoriotoimintomme ovat akkreditoituja. Toimintamme laadusta kertovat myös menestyminen esimerkiksi opinnäytetyö- ja projektikilpailuissa, joissa ulkopuoliset tahot arvioivat toimintaa tai sen tuloksia tietyn kriteeristön mukaan.

 

Teema- ja järjestelmäarvionnit

Xamk on osallistunut Karvin toteuttamiin teema- ja järjestelmäarviointeihin. Lisätietoa  Karvin sivuilta.

Merenkulkualan auditointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on arvioinut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) merenkulkualan koulutuksen laadunhallinnan vuonna 2022.

Arvioinnin toteutti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nimittämä arviointiryhmä ja siinä tarkasteltiin sitä, miten Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta täyttää kansainvälisen STCW-yleissopimuksen vaatimukset.

Arvioinnin mukaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) merenkulkualan koulutuksen laadunhallinta täyttää STCW A-I/8-vaatimukset.

KymiLabs akkreditointi

FINAS-akkreditointipalvelut ovat akkreditoineet Xamkin päästömittaus-, CE-merkintä ja betonintestauspalveluita tarjoavan tutkimusyksikkö KymiLabsin. Lisätietoa tästä.