Laatujärjestelmämme on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoima. Laatuleimamme on voimassa vuoteen 2027 asti ja olemme auditoitujen korkeakoulujen rekisterissä.
Auditointi varmistaa, että laadunhallintamme täyttää kansalliset kriteerit ja eurooppalaiset suositukset.

Saimme auditoinnissa erinomaisen arvion laatujärjestelmän hyödyntämisestä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä laatujärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä.

Xamkin auditointi

Xamk läpäisi Karvin auditointimallin mukaisen auditoinnin vuonna 2021. Xamkin vahvuuksia ovat vahva aluekehittäjän rooli, nopea tarttuminen kehittämiskohteisiin sekä laatujärjestelmä toiminnan kehittämisen kivijalkana. Xamkin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista tukee fuusion jälkeen luotu yhtenäinen toimintakulttuuri. Lisäksi Xamkin laatujärjestelmä nivoutuu tiiviisti strategisiin tavoitteisiin, ja sen tuottamaa tietoa hyödynnetään monipuolisesti johtamisessa ja kehittämisessä. Xamkin koulutuksen vahvuuksia ovat muun muassa työelämäyhteydet, laaja jatkuvan oppimisen tarjonta, monipuoliset oppimisympäristöt sekä laajat opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalvelut.

Xamk saavutti erinomaisen arvion osa-alueella kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu, jossa arvioidaan laadunhallinnan hyödyntämistä johtamisessa, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hyvinvoinnin tukemista sekä laatujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistä.

Auditoinnin toteutti Karvin nimemämä ulkopuolinen asiantuntijaryhmä.  Toimintamme arviointiin osallistui lisäksi henkilöstöä, opiskelijoita ja työelämäkumppaneiden edustajia.

 

Tutustu Xamkin auditointiraporttiin

 

Muut ulkopuoliset arvioinnit

Teema- ja järjestelmäarvionnit

Xamk on osallistunut Karvin toteuttamiin teema- ja järjestelmäarviointeihin. Lisätietoa  Karvin sivuilta.

 

Merenkulkualan auditointi

Merenkulkualan koulutus arvioitu marraskuussa 2017. Laadunhallinta täyttää kansainväliset vaatimukset

Raportti: Merenkulkualan koulutuksen arviointi

 

Karvin laatujärjestelmäauditoinnin lisäksi osallistumme muihin ulkopuolisten toteuttamiin laatuarviointeihin. Lisäksi jotkin laboratoriotoimintomme ovat akkreditoituja. Toimintamme laadusta kertovat myös menestyminen esimerkiksi opinnäytetyö- ja projektikilpailuissa, joissa ulkopuoliset tahot arvioivat toimintaa tai sen tuloksia tietyn kriteeristön mukaan.

KymiLabs akkreditointi

FINAS-akkreditointipalvelut ovat akkreditoineet Xamkin päästömittaus-, CE-merkintä ja betonintestauspalveluita tarjoavan tutkimusyksikkö KymiLabsin 10.11.2017 ja akkreditointi on voimassa 13.12.2021 saakka. Toimielin täyttää standardin TI97/ SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset ja KymiLabs on todettu päteväksi harjoittamaan testaustoimintaa.