AMKoodari - Osaamista työelämän tarpeisiin

AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta.

AMKoodari is a great starting point for those who dream of becoming professional programmers, but the courses can also be taken by people looking to supplement their existing coding skills or change careers. It can also be used as employee training by companies. You can study full-time or on the side while you work. The training is geared towards people of all levels other than current university degree programme students.

Opintotarjonta

Tutustu Xamkin tämän hetkiseen AMKoodari-tarjontaan, joissa ilmoittautuminen on jo käynnissä.

Tuleva tarjonta

Tutustu Xamkin tulevaan opintotarjontaan, johon ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina. (Notice! If you are currently enrolled as University or University of Applied Sciences degree student, you cannot enrol on AMKoodari courses).

Tutustu myös muiden oppilaitosten AMKoodari tarjontaan AMKoodari sivuilla.

Miksi AMKoodari-opinnot?

{hyödyt yritykselle}

 • Täsmäkoulutusta yrityksesi tarpeisiin
 • Tehokas ja maksuton koulutus
 • Monipuolinen tarjonta
 • Korkeakoulutasoisia kursseja
 • Opiskelu virtuaalisesti ja/tai lähiopetuksessa
 • Useat virtuaalikurssit voi aloittaa milloin vain
 • Suomen- ja englanninkielisiä kursseja

{hyödyt opiskelijalle}

 • Koodausosaamisen päivittäminen tai koodaamisen oppiminen oman kiinnostuksen mukaan
 • Aiempaa osaamista ei tarvita
 • Loistava mahdollisuus tutustua nopeasti koodausalaan
 • Suorittujen kurssien hyväksiluku jatko-opinnoissa
 • Maksuton koulutus
 • Todistus suoritetuista kursseista
 • Koodariosaamiselle on kysyntää myös ulkomailla

Opintokokonaisuudet

Minustako koodari - opintokokonaisuus

Tämä opintokokonaisuus tarjoaa perusteet ohjelmointiin. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi opintojaksoja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty ohjelmoinnin perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä.

Tutustu tarjontaan

Minustako pelintekijä - opintokokonaisuus

Suomi on yksi johtavia maita peliteollisuudessa. Pelejä ei tehdä pelkästään ajanvietteeksi, vaan monet alat hyödyntävät pelejä omassa toiminnassaan. Tämän opintokokonaisuuden kautta pääset tutustumaan pelisuunnitteluun ja opettelemaan eri tekniikoita. Peliopinnot tarjoavat haasteita yhtä lailla harrastajille kuin ammattimaiseen pelintekoon tähtääville.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty peliohjelmoinnin perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Mikäli et ole ohjemointia tehnyt aiemmin, suosittelemme aloittamaan moduulista: Minustako koodari.

Tutustu tarjontaan

Moderni web- ja mobiilikehitys - opintokokonaisuus

Tämän opintokokonaisuuden avulla pääset tutustumaan Web- ja mobiilikehityksen teknologioihin. Näiden osaaminen tarjoaa paljon työpaikkoja web- ja mobiilikehityksen alalla aina erilaisten sisällönhallintajärjestelmien rakentamisesta kokonaisiin testaus- ja kehittämisympäristöihin asti. Tarjonnastamme löydät myös kuvankäsittelyyn ja graafiseen suunnitteluun liittyviä opintojaksoja.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty web- ja mobiilikehityksen perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Yhdistä tämän moduulin tarjontaan esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan opintoja, niin saat kattavamman tietotaidon digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Tutustu tarjontaan

Toimi tehokkaasti verkossa - opintokokonaisuus

Verkko on luonteva kanava asiakas- ja jäsenvuorovaikutukseen kaikenkokoisten yritysten, järjestöjen ja seurojen toiminnassa. Sen varaan rakentuvat monet palvelut ja ratkaisut, joiden pystyttäminen asiakkaiden ja jäsenten tarpeisiin onnistuu vähäiselläkin kokemuksella. Huolella laaditut ammattimaiset verkkokanavat (sivustot ja kauppapaikat) vaativat kuitenkin jo syvempää osaamista palveluiden tuomisesta verkkoon ja koodaamisesta. Tämän teeman opintojaksoilla pääset pintaa syvemmälle verkkosivujen ja -kauppojen toiminnallisuudessa.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty digitaalisen liiketoiminnan perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Tämä opintokokonaisuus sopii erinomaisesti vaikka Modernin web- ja mobiilikehityksen jatkoksi tai tästä opintokokonaisuudesta voit aloittaa AMKoodari-opintosi. Tämä sopii jokaiseen kohtaan opintojasi.

Tutustu tarjontaan

Minustako koodari?

Verkko-opetus:

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Verkko-opinnot: 2.3. - 31.8.2020
Suoritusaika noin 3 kk aloituksesta. Kirjautuminen opintojaksolle 2 viikon aikana opintojen alkamisesta. Non stop toteutus, jossa uusia opiskelijoita otetaan sisään noin kuukauden välein.

Opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin perusrakenteita ja ratkaisuja yleisiin ohjelmointiongelmiin JavaScript -ohjelmointikielellä. Tavoitteena on hallita tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet sekä osata toteuttaa pienimuotoinen ohjelma tehtävänannon mukaan.

Ilmoittautuminen päättyy: 28.6.2020

Lue lisää ja ilmoittaudu

PHP-ohjelmointi, 5 op

Verkko-opinnot: 2.3. - 30.11. ajalla.
Suoritusaika noin 3 kk aloituksesta. Kirjautuminen opintojaksolle 2 viikon aikana opintojen alkamisesta. Non stop toteutus, jossa uusia opiskelijoita otetaan sisään noin kuukauden välein.

Tavoitteena on perehtyä PHP-kielen perusrakenteisiin ja soveltaa niitä verkkosovelluksen palvelinpään toteutuksessa.
Edeltävä osaaminen: HTML ja JavaScript-perusteet. (Ennen tätä opintojaksoa suosittelemme käytäväksi Ohjelmoinnin perusteet-opintojakso).

Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2020!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tietokannat 5 op

Verkko-opinnot: 26.8.-6.12.2020
Ei edeltävyysehtoja

Relaatiotietokannan perusteisiin tutustuminen. Osaat luoda relaatiotietokannan ja lisätä tietokantaasi tauluja. Osaat lisätä, muokata ja poistaa tietoja taulusta. Ymmärrät mallintamisen tärkeyden ja osaat mallintaa tietokannan käyttäen ER-mallinnusta UML notaatiota käyttäen. Ymmärrät normalisoinnin vaikutukset ja osaat normalisoida tietokannan 3 NF tasoon asti.

Ilmoittaudu 16.8. mennessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Suosittelemme, että opintojaksot suoritetaan järjestyksessä.
1. Ohjelmoinnin perusteet 2. PHP-ohjelmointi. Mikäli sinulta löytyy jo vastaava osaaminen, voit aloittaa myös edistyneemmistä opintojaksoista. Ohjelmoinnin kokonaisuuden suoritettua, voit jatkaa kiinnostuksesi mukaan joko peliohjelmointiin tai modernin web-ja mobiilikehityksen puolelle. Tähän kokonaisuuteen sopii hyvin esimerkiksi Peliohjelmoinnin – opintojakso.

DIGIOPE-PALKINTO OHJELMOINNIN PERUSTEET -OPINTOJAKSOLLE

Xamk palkitsi laadukkaita verkkototeutuksiaan. Lue lisää kriteereistä, joiden perusteella Ohjelmoinnin perusteet – opintojakso  palkittiin. Linkki artikkeliin.

 

Lähiopetus:

Johdatus ohjelmointiin 3+2 op, lähiopetus Mikkeli

Ajankohta: 1.-12.6.2020
Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3 D, 50100 Mikkeli
Ilmoittautuminen päättyy: 26.4.2020

Tutustut algoritmiseen ajattelun periaatteisiin. Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman. Tunnistat ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita. Saat käsityksen, mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa. Ymmärrät, millaista ohjelmoijan työ on ja millaisia taitoja se vaatii.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Johdatus ohjelmointiin 3+2 op, lähiopetus Savonlinna

Ajankohta: 1.-12.6.2020
Koulutuspaikka: Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, 57100 Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 26.4.2020

Tutustut algoritmiseen ajattelun periaatteisiin. Osaat ohjelmoida yksinkertaisen ohjelman. Tunnistat ohjelmointikielellä kirjoitetuista ohjelmista perustoimintoja ja rakenteita. Saat käsityksen, mitä ohjelmoimalla voidaan toteuttaa. Ymmärrät, millaista ohjelmoijan työ on ja millaisia taitoja se vaatii.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Moderni web- ja mobiilikehitys

Graphic Design, 5 op

Online studies: 1.6.-31.8.2020

You are capable of designing and implementing high-quality products either for print or digital distribution. You are able to use the software needed for the graphic and page layout publication production.
Read more and sign in.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Videokuvaus ja editointi, 3 op

Verkko-opinnot: 1.9.-6.12.2020

Miten kuvaat ja äänität hyvälaatuista videota ja ääntä mobiililaitteilla. Miten editoit videota ja ääntä editointiohjelmassa. Miten kehität omaa esiintymistäsi kameran edessä. Miten käsikirjoitat ja toteutat lyhyen äänitarinan ja videohaastattelun. Miten tallennat ja julkaiset hyvälaatuisen video- ja äänitiedoston.

Ilmoittaudu 23.8. mennessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Käynnissä olevat opintojaksot:

 • Kuvankäsittelyn perusteet, 3 op
 • Responsiivinen käyttöliittymä, 5 op

Minustako pelintekijä?

Peliohjelmointi 5 op

Verkko-opinnot: 2.3. - 30.11.2020
Suoritusaika noin 3 kk aloituksesta. Kirjautuminen opintojaksolle 2 viikon aikana opintojen alkamisesta. Non stop toteutus, jossa uusia opiskelijoita otetaan sisään noin kuukauden välein.
Ilmoittautuminen päättyy: 1.11.2020

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä Unity-pelimoottoriin ja toteuttaa sen avulla pienimuotoisia 2D- ja 3D-pelejä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisten kohteiden pelillistämiseen Unity-pelimoottorin avulla.
Esitiedot: Ohjelmoinnin ja tietorakenteiden perustuntemus.
Ks. opintojakso Ohjelmoinnin perusteet.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Toimi tehokkaasti verkossa

e-Markkinointi, 5 op

Verkko-opinnot: 26.8.-30.10.2020

Mikä on e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa ja mitä osa-alueita e-markkinointi pitää sisällään? Miten asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessia tuetaan e-markkinoinnin keinoin? Millaiset ovat yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? Muun muassa näihin asioihin paneudutaan tarkemmin eMarkkinoinnin opintojaksolla.

Ilmoittaudu 19.3. mennessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tulossa 2020 tarjontaan:

Kesällä 2020

AMKoodarissa on myös mahdollista opiskella kesällä mm. seuraavia:

 • Johdatus ohjelmointiin, 3 op, kesäkoulu Mikkelin kampuksella (ilmoittautuminen käynnissä)
 • Johdatus ohjelmointiin, 3 op, kesäkoulu Savonlinnan kampuksella (ilmoittautuminen käynnissä)
 • Graphic Design, 5 op, verkko-opinnot (ilmoittautuminen käynnissä)
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op, verkko-opinnot (ilmoittautuminen käynnissä)
 • PHP-ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot (ilmoittautuminen käynnissä)
 • Peliohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot (ilmoittautuminen käynnissä)

 

Muutokset mahdollisia!

 

syksyllä 2020

Tarjontaa tulossa seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • Minustako koodari?
  • Minustako pelintekijä?
  • Moderni web- ja mobiilikehitys
  • Toimi tehokkaasti verkossa
  • Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn

 

Muutokset mahdollisia!

AMKoodari-julkaisut löytyvät nyt Xamkilaisesta!

Lue uusimmat uutiset

AMKoodari uutisia ja tapahtumia

Tutustu myös muiden korkeakoulujen AMKoodari-uutisiin.

AMKoodari-sivuille

Xamkin aiemmin järjestämää AMKoodari-koulutusta:

Minustako pelintekijä?

Unreal Engine: Basics of Blueprint Visual Scripting, 3 ECTS

 

Minustako älykkäiden järjestelmien suunnittelija?

Python programming and data processing, 5 op, verkko-opinnot

Minustako koodari?

JavaScript 1 -ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot

JavaScript 2 -ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot

Johdatus ohjelmointiin 3 op (+2 op), kesäkoulu mikkelin kampuksella

Lisätietoja

Lisätietoa ilmoittautumisesta:

Marjo Puikkonen, koulutussuunnittelija

Päivi Kitunen, koulutussuunnittelija

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia.

Koulutuksen rahoittaa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jaa sivu