AMKoodari - Koulutuksella koodaavampaa Suomea

AMKoodari on hyvä startti koodaajan urasta haaveilevalle, lisäkoulutukseksi jo koodaamista osaavalle, uranvaihtajalle sekä yrityksen henkilökunnan koulutukseen. Opintoja voi suorittaa oman työn ohella tai täyspäiväisenä opiskelijana. Koulutus on tarkoitettu kaikille ja kaiken tasoisille henkilöille, korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoita lukuun ottamatta.

AMKoodari is a great starting point for those who dream of becoming professional programmers, but the courses can also be taken by people looking to supplement their existing coding skills or change careers. It can also be used as employee training by companies. You can study full-time or on the side while you work. The training is geared towards people of all levels other than current university degree programme students.

Tutustu Xamkin tämän hetkiseen AMKoodari-tarjontaan / Read more about the training 

 

Tsekkaa amkoodari.fi

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia. AMKoodari koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina. (Notice! If you are currently enrolled as University or University of Applied Sciences degree student, you cannot enrol on AMKoodari courses).

Opintokokonaisuudet

Minustako koodari - opintokokonaisuus

Tämä opintokokonaisuus tarjoaa perusteet ohjelmointiin. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi opintojaksoja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty ohjelmoinnin perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä.

Tutustu tarjontaan

Minustako pelintekijä - opintokokonaisuus

Suomi on yksi johtavia maita peliteollisuudessa. Pelejä ei tehdä pelkästään ajanvietteeksi, vaan monet alat hyödyntävät pelejä omassa toiminnassaan. Tämän opintokokonaisuuden kautta pääset tutustumaan pelisuunnitteluun ja opettelemaan eri tekniikoita. Peliopinnot tarjoavat haasteita yhtä lailla harrastajille kuin ammattimaiseen pelintekoon tähtääville.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty peliohjelmoinnin perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Mikäli et ole ohjemointia tehnyt aiemmin, suosittelemme aloittamaan moduulista: Minustako koodari.

Tutustu tarjontaan

Moderni web- ja mobiilikehitys - opintokokonaisuus

Tämän opintokokonaisuuden avulla pääset tutustumaan Web- ja mobiilikehityksen teknologioihin. Näiden osaaminen tarjoaa paljon työpaikkoja web- ja mobiilikehityksen alalla aina erilaisten sisällönhallintajärjestelmien rakentamisesta kokonaisiin testaus- ja kehittämisympäristöihin asti. Tarjonnastamme löydät myös kuvankäsittelyyn ja graafiseen suunnitteluun liittyviä opintojaksoja.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty web- ja mobiilikehityksen perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Yhdistä tämän moduulin tarjontaan esimerkiksi digitaalisen liiketoiminnan opintoja, niin saat kattavamman tietotaidon digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Tutustu tarjontaan

Toimi tehokkaasti verkossa - opintokokonaisuus

Verkko on luonteva kanava asiakas- ja jäsenvuorovaikutukseen kaikenkokoisten yritysten, järjestöjen ja seurojen toiminnassa. Sen varaan rakentuvat monet palvelut ja ratkaisut, joiden pystyttäminen asiakkaiden ja jäsenten tarpeisiin onnistuu vähäiselläkin kokemuksella. Huolella laaditut ammattimaiset verkkokanavat (sivustot ja kauppapaikat) vaativat kuitenkin jo syvempää osaamista palveluiden tuomisesta verkkoon ja koodaamisesta. Tämän teeman opintojaksoilla pääset pintaa syvemmälle verkkosivujen ja -kauppojen toiminnallisuudessa.

Tämän opintokokonaisuuden alle on kerätty digitaalisen liiketoiminnan perusteista aina edistyneemmälle tasolle sopivia opintoja. Suorittamalla ne kaikki, saat laajemman tietotaidon kyseisestä opintokokonaisuudesta. Suosittelemme suorittamaan opinnot järjestyksessä. Tämä opintokokonaisuus sopii erinomaisesti vaikka Modernin web- ja mobiilikehityksen jatkoksi tai tästä opintokokonaisuudesta voit aloittaa AMKoodari-opintosi. Tämä sopii jokaiseen kohtaan opintojasi.

Tutustu tarjontaan

Minustako koodari?

Basics of HTML & CSS, 5 ects

Online studies: 16.3.-31.5.2020
You have to join the course in one week’s time.

You are able to structure and style a website using HTML and CSS. You know how to build, modify and layout content elements on a website.
Target group: All who are interested in the topic.
Prerequisites: Basic computer skills and software use.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op

Verkko-opinnot: 2.3. - 31.8.2020
Suoritusaika noin 3 kk aloituksesta. Kirjautuminen opintojaksolle 2 viikon aikana opintojen alkamisesta.

Opintojaksolla opiskellaan ohjelmoinnin perusrakenteita ja ratkaisuja yleisiin ohjelmointiongelmiin JavaScript -ohjelmointikielellä. Tavoitteena on hallita tieto- ja ohjausrakenteiden perusteet sekä osata toteuttaa pienimuotoinen ohjelma tehtävänannon mukaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu

PHP-ohjelmointi, 5 op

Verkko-opinnot: 2.3. alkaen. Suoritusaika noin 3 kk aloituksesta. Kirjautuminen opintojaksolle 
2 viikon aikana opintojen alkamisesta.

Tavoitteena on perehtyä PHP-kielen perusrakenteisiin ja soveltaa niitä verkkosovelluksen palvelinpään toteutuksessa.
Edeltävä osaaminen: HTML ja JavaScript-perusteet.
(Ennen tätä opintojaksoa suosittelemme käytäväksi Ohjelmoinnin perusteet-opintojakso).

Lue lisää ja ilmoittaudu

Suosittelemme, että opintojaksot suoritetaan järjestyksessä.
Suositusjärjestys: 1. Basics of HTML & CSS 2. Ohjelmoinnin perusteet 3. PHP-ohjelmointi. Mikäli sinulta löytyy jo vastaava osaaminen, voit aloittaa myös edistyneemmistä opintojaksoista. Ohjelmoinnin kokonaisuuden suoritettua, voit jatkaa kiinnostuksesi mukaan joko peliohjelmointiin tai modernin web-ja mobiilikehityksen puolelle. Tähän kokonaisuuteen sopii hyvin esimerkiksi Responsiivinen käyttöliittymä-opintojakso.

Moderni web- ja mobiilikehitys

Kuvankäsittelyn perusteet, 3 op

Verkko-opinnot: 16.3.-31.5.2020

Tavoite: Hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat sekä Adobe Photoshop -ohjelman peruskäytön. Osaat muokata ja jakaa digitaalisia kuvia tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön. Hallitset kuvankäsittelyn suunnittelun ja tuottamisen peruskäsitteet.
Kohderyhmä: Opintojakso soveltuu kaikille kuvankäsittelyä aloitteleville sekä perusteiden kertausta tarvitseville

Lue lisää ja ilmoittaudu

Graphic Design, 5 op

Online studies: 1.6.-31.8.2020

You are capable of designing and implementing high-quality products either for print or digital distribution. You are able to use the software needed for the graphic and page layout publication production.
Read more and sign in.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Responsiivinen käyttöliittymä, 5 op

Verkko-opinnot: 2.3.-30.4.2020

Tavoitteena on suunnitella erilaisille laitteille mukautuva käyttöliittymä. Verkkosovelluksen graafisen käyttöliittymän toteuttaminen nykyaikaisten, responsiivisten tekniikoiden ja ohjelmistojen avulla.
Edeltävä osaaminen: HTML ja css -tekniikat.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Minustako pelintekijä?

Peliohjelmointi 5 op

Verkko-opinnot: 2.3.2020 alkaen
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä Unity-pelimoottoriin ja toteuttaa sen avulla pienimuotoisia 2D- ja 3D-pelejä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan erilaisten kohteiden pelillistämiseen Unity-pelimoottorin avulla.
Esitiedot: Ohjelmoinnin ja tietorakenteiden perustuntemus

Lue lisää ja ilmoittaudu

Unreal Engine C++ development, 3 ECTS

Online course time: 11.3.-10.5.2020
Prerequisities: Basics of object oriented programming
Ilmoittautuminen käynnissä,
Huom! Mahdollisuus toteuttaa myös suomeksi.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Toimi tehokkaasti verkossa

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus digiympäristössä, 5 op

Verkko-opinnot: 9.03.2020 - 26.04.2020

Tavoitteet: Yrityksen asiakastyön prosessien ymmärtäminen digitaalisessa liiketoiminnassa. Asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen sekä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat tekijät ja niiden tunnistaminen. Asiakasymmärrystä lisäävän tiedon hankkiminen ja analysoiminen.

Lue lisää ja ilmoittaudu

e-Markkinointi, 5 op

Verkko-opinnot: 24.3.-24.5.2020

Mikä on e-markkinoinnin rooli ja merkitys osana yrityksen e-liiketoimintaa ja mitä osa-alueita e-markkinointi pitää sisällään? Miten asiakkaiden osto- ja päätöksentekoprosessia tuetaan e-markkinoinnin keinoin? Millaiset ovat yrityksen toimivat verkkosivut ja miten liikennettä luodaan ja mitataan? Millainen on toimiva verkkokauppa? Muun muassa näihin asioihin paneudutaan tarkemmin eMarkkinoinnin opintojaksolla.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Tulossa kevään ja syksyn 2020 tarjontaan

Kesällä 2020

Minustako koodari?

  • Johdatus ohjelmointiin, 3 op, kesäkoulu Mikkelin kampuksella

syksyllä 2020

Tarjontaa tulossa seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

  • Minustako koodari?
  • Minustako pelintekijä?
  • Moderni web- ja mobiilikehitys
  • Toimi tehokkaasti verkossa
  • Menestyvä liiketoiminta tukeutuu tiedon analysointiin ja tekoälyyn

 

Muutokset mahdollisia!

Xamkin aiemmin järjestämää AMKoodari-koulutusta:

Minustako pelintekijä?

Unreal Engine: Basics of Blueprint Visual Scripting, 3 ECTS

 

Minustako älykkäiden järjestelmien suunnittelija?

Python programming and data processing, 5 op, verkko-opinnot

Minustako koodari?

JavaScript 1 -ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot

JavaScript 2 -ohjelmointi, 5 op, verkko-opinnot

Johdatus ohjelmointiin 3 op (+2 op), kesäkoulu mikkelin kampuksella

Kiitoksia vuoden 2019 opinnoista

Xamkin AMKoodari-opinnot ovat saaneet kiitosta opiskelijoilta.

Lue AMKoodari.fi -sivulta Xamkin koulutusjohtaja Paula Siitosen kommentit!

AMKoodari-sivulle

Lisätietoja

Lisätietoa ilmoittautumisesta:

Marjo Puikkonen, koulutussuunnittelija

Päivi Kitunen, koulutussuunnittelija

etunimi.sukunimi@xamk.fi

Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Xamk ja Metropolia.

Jaa sivu