Ajankohta: 1.9.-2.12.2021
Koulutuspaikka: ekampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: lehtori Leila Pihlaja, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Soveltuu kaikkiin Xamkin YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin.
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen (Master School)
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Tiedät miten psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisten työkäyttäytymiseen ja miten esimiehenä voit ottaa ne huomioon
 • Osaat toimia esimiehenä niin, että synnytät tyytyväisiä ja onnellisia ja samalla tehokkaita ja tarkoituksenmukaisesti toimivia työyhteisöjä

Sisältö:

I. Johtamisen psykologiasta
Luodaan teoreettinen näkökulma johtamisen psykologian käsitteisiin ja ilmiöihin

 • Mitä on psykologinen johtamisorientaatio?
 • Mitä positiivisuudella saavutetaan ihmisten johtamisessa?
 • Mikä vaikuttaa Ihmisen toimintaan työyhteisössä ja organisaatiossa?
 • Mitä tarkoitetaan uuden psykologisen johtamisen perustalla?

II Yksilöstä työyhteisöksi – vuorovaikutusjohtaminen
Tarkastelun kohteena on yksilö ja työyhteisö

 • Mikä merkitys kokemuksellisuudella on esimiestyön näkökulmasta?
 • Millainen on yksilön ja työyhteisön vastavuoroinen suhde?
 • Miten Kompleksisuus näkyy vuorovaikutuksen muutoksessa ja miten sitä voidaan hallita?
 • Mitä tarkoitetaan sosiaalisen identiteetin määrittelyllä?

III Itsensä johtaminen ja asiantuntijuus
Syvennetään aihealueita esimiestyön ja itsensä johtamisen näkökulmasta

 • Miten itsensä johtamista voidaan kuvata esimiestyön näkökulmasta?
 • Mitä tarkoitetaan johtamisen tilanneherkistymisellä ja asiantuntijuudella?
 • Millaisia erilaisia ilmiöitä liittyy itsensä johtamiseen?
 • Mitä on identiteettijohtaminen uuden johtamisen psykologian mukaan?

Toteutus:

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa Learn-oppimisympäristössä. Opintojaksolle on kirjauduttava Learnissa ensimmäisen opiskeluviikon aikana.

Opiskelu toteutetaan 5 – 6 hengen ryhmissä, jotka työskentelevät yhdessä opintojakson ajan. Kokonaisuuksiin I-III liittyy kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä ja verkkokeskusteluja. Kokonaisuuden III aikana on ryhmäkohtainen webinaari, jossa tehdään yhteenvetoa opintojaksolla opitusta. Opintojakson kuluessa kirjoitetaan reflektiivistä, lähteisiin perustuvaa itsearviointia, joka palautetaan opintojakson päättyessä.
Reflektiivinen itsearviointi arvioidaan 1 -5. Välitehtävät ja verkkokeskustelu arvioidaan hyväksytty täydennettävä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi: 

a) hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyön näkökulmasta (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
b) soveltaa johtamisen psykologiaan liittyvää tietoa esimiestyössä ja työyhteisön kehittämisessä (tehtävät keskustelualueella, verkkokeskustelu, essee, Webinaari)
g) viestiä asiantuntevasti ja johdonmukaisesti omalla äidinkielellä kirjallisesti ja suullisesti (tehtävät, verkkokeskustelu, essee, vertaisarviointi webinaarissa)

Arviointiasteikko: 1-5

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää