Ajankohta: 23.5.-21.8.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Jari Huotari

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 8.5.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Perehdyt suomalaisen lastensuojelun palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.
 • Tunnistat lasten ja perheiden erilaisia elämäntilanteita ja osaat arvioida lastensuojelun tarvetta.
 • Tunnet lapsen edun periaatteet.Tunnistat lastensuojeluprosessin vaiheet.
 • Tunnet lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

Sisältö:

 • Mikä on lastensuojelua ohjaava lainsäädäntö?
 • Mikä on lastensuojelun palvelujärjestelmä?
 • Mikä voi aiheuttaa lastensuojelun tarvetta?
 • Mitä ovat lapsen edun periaatteet?
 • Millainen on lastensuojelun asiakastyön prosessi?
 • Miten lastensuojelutyötä tehdään?
 • Mitkä ovat lastensuojelua ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet?

Toteutus:

Opintojakso toteutetaan kokonaan Learn verkko-oppimisympäristössä. Oppimistehtävät 3,5 op
Learn- tentti 1,5 op. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opiskelumateriaali: 

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi:

 • Oppimistehtävät: hyväksytty/täydennettävä/hylätty
 • Tentti 1-5

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää