Ajankohta: aloitus tiistaisin aikavälillä 16.8.-31.10.21, suoritusaikaa 2 kk aloituksesta. 
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Soveltuu sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin.
Opettaja: lehtori Päivi Sajaniemi, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: seuraavaa aloitusta edeltävänä sunnuntaina 31.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tehohoitotyö on erityisosaamista vaativa erikoissairaanhoidon ala. Tehohoitotyössä vakavasti sairaita potilaita tarkkaillaan keskeytymättä, heidän elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Opintojaksolla saat perusteita kriittisesti sairaan potilaan hoitotyöhön teho-osastolla.

Tavoitteet:

 • Tunnet yleisimmin tehohoidossa käytettävät hoitomenetelmät
 • Tiedät potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat tehohoitotyössä
 • Kykenet arvioimaan kriittisesti sairaan potilaan tilaa monitoroinnin, kliinisen tilan arvioinnin ja keskeisimpien tutkimustulosten perusteella
 • Osaat tehdä hoitotyössä tarvittavia ratkaisuja potilaan tilan ja annetun hoidon vaikutusta arvioimalla
 • Osaat tukea kriittisesti sairaan potilaan omaisia
 • Kykenet monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa
 • Tiedostat aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä

Sisältö ja toteutus:

 • Hoitoympäristö ja turvallisuus (1 op)  
 • Neste-, lääkehoito ja ravitsemus (1 op)
 • EKG tulkinta ja sydänpotilas (1 op)
 • Hengitysvajaus (1 op)
 • Kokonaisvaltainen tehohoitotyö (1 op)

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Opiskelumateriaali:

Learnissa osoitettu kirjallinen materiaali, videoluennot ja videot.

Soveltuvin osin:

 • Ritmala-Castrén M., Lönn M., Lundgrén-Laine H., Meriläinen M., Peltomaa M.(toim.) Teho- ja valvontahoitotyön opas. 2017. 2 uudistettu painos.
 • Pölönen P., Ala-KokkoT., Helveranta K., Helena Jäntti H., Anne Kokko K (toim.) Akuuttihoidon laitteet. 2013.
 • Karlsson S., Tero Ala-Kokko T., Ville Pettilä V., Minna Tallgren M., Mika Valtonen M. (toim.) Tehohoito-opas. 5. uudistettu painos.

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää