Bioakkumateriaalituotannon demonstraatiolaitos suunnitteilla Kotkaan (5.5.2022 KT)

Stora Enso suunnittelee bioakkumateriaalituotannon laajentamista Kotkassa. Tämä tapahtuisi rakentamalla Sunilan tehdasalueella sijaitsevan koelaitoksen jatkoksi demonstraatiolaitos.

Koelaitoksessa valmistetaan akkuihin tarkoitettua biopohjaista hiilimateriaalia havusellumassasta erotetusta ligniinistä ja tutkitaan, mikä on paras teknologia uudenlaisen hiilimateriaalin valmistamiseen. Koska Stora Enso on saanut lupaavia tuloksia puupohjaisen akkumateriaalin valmistamisesta, nyt suunnitellaan koelaitoksen muutaman kilon kapasiteetin lisäämistä.

Yhtiö on hakenut alueelleen lisärakennusoikeutta mahdollista laajentamista varten. Mikäli kaavoitus etenee suotuisasti, aloitetaan muut hakuprosessit.

Lisätiedot:

Yle uutiset. 22.4.2022. (Heini Rautoma, Mirjam Tahkokorpi). Metsäjätti Stora Enso suunnittelee biopohjaisen akkumateriaalin valmistamisen laajentamista Sunilan tehtaalla Kotkassa. Www. Saatavissa:

https://yle.fi/uutiset/3-12413318 [viitattu 5.5.2022]