Digiloikka - Yritysten kehittämistarpeet

  • Kuvaa lyhyesti kehittämistoivetta kohdistuen yrityksesi saavutettavuuden ja näkyvyyden kehittämiseen (aihe voi liittyä esim. analytiikkaan, sosiaaliseen mediaan, hakukoneoptimointiin, myyntikanaviin)