Kymenlaakson liitto

5G HEARRT

Modernin 5G -verkon testausta

Hankkeessa rakennetaan Pyhtään lentokentälle ja Kouvolan Rautatie- ja maantieterminaalille
moderni 5G SA FWA-verkko.

FWA on 5G:n eMBB (enhanced mobile broadband / Parannettu Mobiililaajakaista) -palvelun uuden teknologian ilmentymä, jota testataan tässä hankkeessa.

Käyttötapauksien testaamista

Kun 5G SA FWA -tekniikka todetaan toimivaksi, pystytään vastaavia verkkoja rakentamaan kertaluokkaa edullisemmin kuin perinteiset privaattiverkot. Tämä antaa mahdollisuuksia myös pienemmän budjetin toteutuksille silti toimivuudesta tinkimättä.

Tässä hankkeessa testataan käyttötapauksia, jotka on tunnistettu osana 5G Smart Port -hanketta ja jotka soveltuvat hyvin lentokenttä- ja rautatie- maantieterminaaliympäristöihin.

Esimerkki edellisessä hankkeessa tehdystä etäajokokeilusta: https://www.xamk.fi/tiedotteet/haminakotkan-satamassa-tyokoneet-ajetaan-nyt-etana-5g-verkon-kautta/

Soveltuvia käyttötapauksia tässä hankkeessa ovat esimerkiksi:

1. Automaattinen kulunvalvonta:
Käyttötapauksen testaamista varten hankitaan tarkoitukseen soveltuvat älykamerat, joilla alueen liikennetta voidaan valvoa.

2. Automaattinen turvallisuusvalvonta:
Tässä käyttötapauksessa hyödynnetaan 5G Smart Port -hankkeessa hankittua dronea, jolla toteutetaan autonomisia lentoja aluevalvonnan tehostamiseksi. Dronelentotoiminta molemmilla alueilla vaatii erillisen luvituksen, joka vahvistuu hankkeen aikana.

3. Automaattinen säävalvonta:
Hankitaan verkkoon kytkettavat sääanturit, joilla voidaan toteuttaa alueella reaaliaikainen seuranta esimerkiksi kosteus- ja jäätämisolosuhteista. Tästä on erityisesti hyötyä lentokenttätoiminnassa nousujen ja laskeutumisten aikana kun lentäjiä voidaan varoittaa poikkeuksellisista kiitoradan kitka- ­yms. ominaisuuksista liittämällä tieto automaattiseen säätiedotteeseen. Kunnossapito voi myös hyödyntää säädataa.

4. Autonominen/etäohjattava operointi:
Hankkeessa selvitetään myös etäohjattavien työkoneiden käyttömahdollisuuksia tässä modernissa 5G FWA ( Fixed Wireless Access)-verkossa.

Facts

Hankkeen nimi:

5G HEARRT

Hankkeen kesto: 1.8.2023–31.7.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Elisa Oyj
Muut kumppanit: RRT Kouvola, Redstone Aero Oy

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, AKKE-rahoitus
Kokonaisbudjetti: 120 909 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 36 273 €

Asiasanat

5G dronet etäajo

Project partners

Elisa
RRT Kouvola