Euroopan unionin osarahoittama Kymenlaakson liitto

CyberCare Kymi

Tarjoamme verkoston, maksuttomia työkaluja ja sote-alalle tarkoitettu oppimisympäristö.

Rahoituksen myöntänyt Kymenlaakson liitto, Euroopan Unionin osarahoittamana.

Mitä teeme? Miksi me ollaan olemassa?

Kyberturvallisuuden varmistaminen on tärkeää sillä yritystoiminnan resilienssi kaipaa tukea. Esimerkiksi yrityksien toiminnan jatkuvuuden valmiuksia on tärkeää vahvistaa, kuten myös elinkeinoelämää tukevia verkostoja.

Kymenlaakson elinkeinorakenteessa sote-alan toimijat ovat tärkeässä roolissa. Ala kaipaa kuitenkin uudistamista erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöön ottojen myötä.

Sote-alan yrityksillä tulee olla kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia, jotta he varmistavat toiminnan jatkuvuuden myös häiriötilanteissa. Tämä on tärkeää toimittaessa sensitiivisten asiakas- ja potilastietojen kanssa ja palveluntuottajana hyvinvointialueella.

Tapahtumat

Varaudu vaaroihin

Kuka: Puhuja tarkentuu myöhemmin

Milloin: to. 29.8. klo 10–11.30

Missä: Kohoa Kouvola tai Zoom

Mitkä kyber- ja tietoturvaan liittyvät vaarat uhkaavat sote-alan toimijoita? Miten niihin voi varautua ja millaisia vaatimuksia varautumiseen tulee lainsäädännöstä?

Tapahtuma järjestetään torstaina 29.8. klo 1011:30.

Voit osallistua joko paikan päällä Kohoa synergiakekuksella (Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola) tai etänä Zoomissa. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne lähetetään ilmoittautuneille. 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu sekä aikaa myös verkostoitumiselle ja keskustelulle! Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla

Haluatko pysyä ajan tasalla kyberturvallisuuden uusimmista trendeistä ja uhkista sosiaali- ja terveydenhuollon alalla? Haluatko olla osa verkostoa, joka jakaa tietoa ja kokemuksia? Tilaamalla CyberCare uutiskirjeen saat kaiken tämän ja paljon muuta!

Uutiskirjeemme kautta saat:

  • Tietoa parhaista käytännöistä kyberturvallisuuden varmistamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

  • Uutisia uusimmista kyberturvallisuusuhkista ja niiden torjuntakeinoista.

  • Kutsut tapahtumiin ja webinaareihin, joissa voit oppia lisää kyberturvallisuudesta.

  • Mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Mitä tehdään?

Digiverkostot kuntoon

Digiverkostot kuntoon

Hankkeen tarkoituksena on käynnistää sote-alan tietoturvaa kehittävä verkosto. Verkostossa sote-alan pk-yritykset, julkiset toimijat, koulutusorganisaatiot ja sote-alan yrittäjyyttä tukevat organisaatiot jakavat tietoa, osaamista, työkaluja ja yhteistyömahdollisuuksia maakunnallisesti ja kansallisesti. Vahvat verkostot auttavat yrityksiä sopeutumaan niin viranomaisten vaatimuksiin, kuin myös yllättäviin digitaalisiin haasteisiin.

Verkko-opinnot ja skenaarioharjoitteita

Verkko-opinnot ja skenaarioharjoitteita

Hankkeen toisessa työpaketissa on ajatuksena kerätä tietoa sote-alan pk-yrityksiltä esimerkiksi toiminnan jatkuvuuteen keskittyvissä työpajoissa. Niiden pohjalta parannetaan yritysten valmius- ja osaamistasoa. Kerätyn tiedon perusteella räätälöidään sote-alan yrittäjille täsmäkursseja esimerkiksi riskien ja kyberkriisien selättämiseksi. Samoin yrityksille laaditaan niille parhaiten sopivia skenaarioharjoituksia, joita pilotoidaan Xamkin uudessa kyberturvallisuuden virtuaalilaboratoriossa.

Tehdään tulevaisuuta!

Tehdään tulevaisuuta!

Laaditaan konsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle. Konseptin suunnittelussa hyödynnetään sekä koti- että ulkomaisia asiantuntijoita ja tapahtumia. Tämä lisäksi konseptoinnissa benchmarkataan toiminnassa olevia tai suunnitteltuja ratkaisuja. Osana konseptityöskentelyä tutustutaan sote-alan uusimpaan tekniikkaan ja kyberturvallisuuskäytänteisiin sekä nouseviin uhkiin.

Harjoitukset

Tällä sivulla on pienyritäjille ja teidän työntekijöilleen suunnattuja kyberturvallisuusharjoituksia. Harjoitusten avulla voit oppia tunnistamaan ja torjumaan yleisiä kyberturvallisuusuhkia. Harjoitukset on suunniteltu niin, että ne voi suorittaa kerralla tai jakaa useammalle päivälle sopivien taukojen kera.

Artikkelit

Nostot

Kyberasema

Kyberasema

Kyberasemalta löydät maksuttomia sisältöjä, verkkokoulutuksia, podcasteja, videoita ja tapahtumia oman ja yrityksesi tieto- ja kyberturvallisuuden vahvistamiseen.

Digiasema

Digiasema

Digiasema Kymenlaakso on alueen digihubi, joka kokoaa yhteen kymenlaaksolaisille yrityksille suunnatut digipalvelut sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Digiasema Kymenlaakso auttaa kehittämään monipuolisesti digitaalista liiketoimintaa. Kärkiteemoina ovat kyberturvallisuus ja peliteknologiat.

Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa

Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa

Hanke tukee monipuolisella palvelutarjonnalla kuten koulutuksilla ja kyberharjoituksilla kymenlaaksolaisten yritysten kyber- ja tietoturvavalmiuksia.

Kenelle? Miksi? Miten?

Tavoitteet

Hankkeessa kehitetään sote-alan toimintaympäristöä ja edistetään elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa. Erityisesti tuetaan pk-yritysten toiminnan jatkuvuutta ja kehitetään uusia palvelukonsepteja. Kansallista ja kansainvälistä TKI-toimintaa lisätään kyberturvallisuuden parantamiseksi sote-alalla. Hankkeessa valmistellaan toimintakonsepti kyberkriisien hoitolaitosharjoitusympäristölle. Esimerkiksi sellainen voitaisiin toteuttaa myöhemmin hyödyntämällä Xamkin olemassa olevia koulutussairaalan tiloja. Hoitolaitosharjoitusympäristö konseptoidaan siten, että se voi käyttää tässä hankkeessa tehtäviä skenaarioharjoituksia ja Xamkin VirtualLabia, joka rakennetaan Kyberturvan tulevaisuus Kymenlaaksossa -hankkeessa.

Toimet

  • Verkostojen käynnistäminen
  • Yhteistyön ja osaaminen jakamiseen
  • Sote-alalle räätälöity verkko-opinto-ympäristö
  • Kyberturvaharjoitukset
  • Hoitolaitosharjoitusympäristön konseptointi

Lisätietoja

cybercare@xamk.fi

Heidi Ilmonen
Projektipäällikkö
+358 50 336 62 02

Kyber-ja tietoturva-asiantuntijat 

Janine Klauenbösch
+358 50 479 68 60

Jenna Ruuska
+358 50 407 89 50

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

CyberCare Kymi

Hankkeen kesto: 1.11.2023–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk
Vahvuusala: Digitaalinen talous

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF)
Kokonaisbudjetti: 675 242 €
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 540 194 €
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 135 048 €

Asiasanat

kyberturvallisuus sote-ala verkostoituminen