ELY-keskuksen logo
Yläkuva veneistä vedessä

Etuveto

ETUVETO-hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on Itä-Suomen kalatalouselinkeinon ja -liiketoiminnan vahvistaminen.

Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkosto

Tilannekatsaus

Tavoitteet

  • Syventää alueellisten toimijoiden tavoitteellista yhteistyötä.
  • Määritellä verkoston toiminnan tulevaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet.

Tulokset

Hankkeen tuloksena Itä-Suomen elinkeinokalatalousverkostoon on sitoutettu vähintään 8–10 kalatalousalan toimijaa/sidosryhmää, jotka edustavat kaikkia maakuntia. Verkoston konkreettinen toiminta on käynnistynyt ja verkostolla on toimintasuunnitelma vuoteen 2025.

Kohderyhmä

  • Varsinainen kohderyhmä: Itä-Suomen alueen kalatalouden toimijat kalatalousalueet, kalastajat, kalanjalostajat ja –ostajat, alueelliset viranomaiset, alan kehittäjät ja kouluttajat.
  • Välillinen kohderyhmä: Vesialueiden omistajat ja osuuskunnat, kansalliset viranomaiset, muut Kala-leaderit.

Seuranta ja ohjaus

Hankkeelle muodostetaan seurantaryhmä ja laaja verkosto. Ota yhteyttä rohkeasti ja laita viestiä: antti.kinnunen(A)xamk.fi

Tavoitteellinen yhteistyö luo paremmat mahdollisuudet saada kehittämiseen lisää resursseja eri rahoituslähteistä. Se on myös keino levittää kehittämistuloksia laajemmin alueellisesti ja kansallisesti sekä lisätä kansallista näkyvyyttä.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät verkoston toimijoiden kartoittamiseen ja sitouttamiseen sekä verkoston organisoitumiseen.


TP 1: Verkoston toiminnan käynnistäminen
TP 2: Päättäjät mukaan
TP 3: Toimintasuunnitelman tekeminen

Ajankohtaista

Haluatko mukaan Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkostoon?
Kerro tarpeesi toimintasuunnitelmaa varten!
Tilaa verkoston uutiskirje!

Uutiset

Xamk pyrkii edistämään teknologiakokeiluja elinkeinokalatalouteen

Kokeilu liittyy data-avaruuksien perustamiseen ja datan jakamiseen. Kokeilut tulisivat liittymään Xamkin Memory Lab:n laitteistoympäristöön, tarjoten laadukkaan laitteistoinfrastruktuurin kokeilujen tarpeisiin.

Kysy lisää: Sami Jantunen, Tutkimuspäällikkö, Digitaalinen talous, sami.jantunen(A)xamk.fi

Toimintasuunnitelma alkaa hahmottumaan!

Facebookissa on jaettu alustavat teemat toimintasuunnitelmasta. Käy lukemassa ja jätä kommenttisi Facebook julkaisuun.

Tulokset

Itä-Suomen elinkeinokalatalouden kehittämisverkoston toiminnan suunnittelu on käynnissä. Verkostoon on kutsuttu 21 jäsentä mukaan ja verkosto kasvaa koko ajan. Tämän verkoston tarkoituksena on koota yhteen itäsuomalaiset elinkeinokalatalouden toimijat ja kehittää alaa yhdessä. Tavoitteena luoda toimintasuunnitelma vuoteen 2025 asti ja alkaa toteuttaan toimenpiteitä.

Etuveto-hanke haastaa Itä-Suomen neljä maakunnan päättäjät mukaan elinkeinokalatalouden kehittämiseen.

Miksi Elinkeinokalatalous?

Itä-Suomessa on valtava mahdollisuus elinkeinokalatalouden kasvattamiseen. Elinkeinokalatalouden vahvistaminen voi synnyttää uusia työpaikkoja, tukea alueen taloutta ja edistää kestävää kehitystä.

Unohtamatta Itä-Suomen alueen merkitystä Suomen ruokahuoltovarmuudelle, koska alue on merkittävä elintarvikekalan tuotantoalue.

Haaste: Toimet ja Resurssien Allokoiminen

Päättäjille tarjotaan konkreettisia toimia, strategisia suunnitelmia ja resurssien kohdentamista oman maakunnan elinkeinokalatalouden tukemiseksi. Yhdessä rakennamme vahvaa perustaa kestävälle elinkeinokalataloudelle Itä-Suomessa.

Ota Haaste Vastaan!

Mikäli olet maakunnan päättäjä Itä-Suomessa, liity mukaan Etuveto-hankkeen elinkeinokalatalouden kehitystyöhön. Ota yhteyttä antti.kinnunen(A)xamk.fi ja ole osa tätä merkittävää yhteistyötä.

Yhdessä nostamme Itä-Suomen elinkeinokalatalouden uudelle tasolle!

Etuveto-hanke on aloittanut palvelumuotoilun käytön toimintasuunnitelman kehittämisessä kohti vuotta 2025. Tavoitteena on luoda konkreettinen ja vahva suunnitelma, joka perustuu syvälliseen ymmärrykseen alueen sidosryhmien tarpeista.

Kiitos, että olet mukana matkallamme kohti elinvoimaisempaa elinkeinokalataloutta Itä-Suomessa!

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

ETUVETO – Itä-Suomen elinkeinokalatalouden verkosto

Hankkeen kesto: 1.5.2023–30.6.2024

Tiedot

Hallinnoija: Xamk
Muut kumppanit: Itä-Suomen Kalaleader

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama ja Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston rahoittama, Itä-Suomen Kalalederin ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta
Kokonaisbudjetti: 42 645 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 42 645 euroa

Asiasanat

Yhteistyökumppanit

Sosiaalinen media

Lisätietoja

Antti Kinnunen
Xamk
Projektipäällikkö
p. 050 476 3894
antti.kinnunen(A)xamk.fi
Verkostoidu:
LinkedIn – Twitter

Pekka Sahama
Itä-Suomen Kalaleader – Savonluotsi
Aktivaattori
p. 050 550 2100
pekka.sahama(A)savonluotsi.fi