Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

JoDi-hanke

Joustavat koulutus- ja työelämäpolut tulevaisuuden digitointiosaajille

Hankkeessa koulutetaan 40 digitoinnin asiantuntijaa ja 20 digitoinnin toteuttajaa työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Tarve digitointiosaajille kasvaa koko ajan

Tausta

Yhä useammalla organisaatiolla eri toimialoilla on tarve muuttaa analogisessa muodossa olevat tietoaineistot digitaaliseen muotoon, jotta ne olisivat paremmin käyttäjien hyödynnettävissä. Muutos on laaja ja läpileikkaa koko yhteiskunnan.

Digitoinnissa tarvittavaa osaamista on  kuitenkin kokonaisuutena saatavilla hyvin vähän ja se keskittyy vahvasti muistiorganisaatioihin.

Hanke rakentuu aiempien digitoinnin osaamisen kehittämishankkeiden luomalle perustalle.

Tavoitteet

Tavoitteena on edistää työllistymistä ja tarjota osaamista kehittämällä ketterä työelämälähtöinen digitoinnin koulutusratkaisu kahdelle koulutusasteelle. Näin hanke vastaa digitoinnin kasvaviin osaamis- ja perehdytystarpeisiin yrityksissä, kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä KAM-sektorilla (kirjastot, arkistot, museot).

Hanke tukee jatkuvaa oppimista ja osaavan työvoiman kohtaantoa erilaisiin digitointiprosessin tehtäviin, parantaa opiskelijoiden digikyvykkyyttä, tukee digitointikoulutuksen jatkuvuutta, edistää massadigitointitoimintojen laajentamista Etelä-Savon alueella sekä vahvistaa kehittämisalusta Memory Campuksen toimintaa

Hankkeen keskeiset toimenpiteet

 • Osaamistavoitteiden, arviointikriteerien, koulutuspolkujen ja digitoinnin osaamismerkin suunnittelu
 • Digitoinnin osaamisverkoston rakentaminen digitoinnin jatkuvan oppimisen tueksi
 • Harjoittelujen ja valmentavan ohjauksen suunnittelu
 • Koulutusmateriaalien tuottaminen, avoin verkko-opas
 • Työelämälähtöiset toteutukset koulutuksista: 1) Digitoinnin toteuttaja, Tallennetuotannossa työskentely, 30 osp (Samiedu ja Kansallisarkisto) 2) Digitoinnin kehittäjä, laajuus vastaa 5 op (Xamk ja Kansallisarkisto)

.

Digitoinnin koulutukset 2024


Digitoinnin toteuttaja

Koulutus järjestetään keväällä ja syksyllä 2024 Samiedun ja Kansallisarkiston yhteistyönä. Käytännönläheinen koulutus toteutetaan monimuotona sisältäen myös lähiopetuspäiviä sekä työelämässä oppimisjakson (mm. Elkassa, Kansalliskirjastossa ja Kansallisarkistossa). Koulutus on laajuudeltaan 30 osp. Yhteensä koulutetaan 20 henkilöä.

Koulutus alkaa seuraavan kerran 23.9.2024. Hakuaika koulutukseen on 1.6.1.8.2024.

Digitoinnin toteuttaja, tallennetuotannossa työskentely, 30 osp  – Samiedu

Digitoinnin kehittäjä

Koulutus järjestetään Xamkin ja Kansallisarkiston yhteistyönä keväällä ja syksyllä 2024. Koulutus sisältää yhteisiä verkkolähipäiviä ja tehtäviä. Koulutus on yamk-tasoinen. Yhteensä koulutetaan 40 henkilöä.

Koulutuksen kohderyhmä on tiedonhallinnan, asiakirjahallinnan ja arkistoalan asiantuntijat. Koulutus on avoinna myös muille digitoinnin kehittämisestä kiinnostuneille.

Koulutus alkaa seuraavan kerran 20.9.2024.

Ilmoittautuminen koulutukseen: Avautuu 12.8.2024 klo 9 ja päättyy 19.8. klo 9.00. Opiskelijat (25 hlöä) valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumislinkki tulee tälle sivulle.

Edellinen koulutus täyttyi muutamassa minuutissa, joten suosittelemme ilmoittautumaan nopeasti. Varasijoilta otetaan tarvittaessa mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Opettaja: Kirsi Hänninen, Ph.D, TKI-asiantuntija

Edeltävyysehto: Aiempaa osaamista digitoinnista ei välttämättä tarvitse olla. 

Opintojen laajuus:  5 op

Koulutuspaikka:  Verkko-opinnot 

Koulutuksen ajankohta:  20.9.5.12.2024

Lähipäivät verkossa: 20.21.9., 4.5.10., 18.19.10., 8.9.11. ja 30.11. (pe klo 17-20.30 ja la klo 9-14)

Hinta:  maksuton 

Paikkamäärä:  25

Koulutuksen toteutus:  

Koulutukseen sisältyy opiskelua itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä sekä kontaktiopetusviikonloppuja verkossa (perjantai-ilta ja lauantai), joten opintojen suorittaminen työn ohessa on mahdollista. 

Arviointimenetelmät:

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää 70% läsnäoloa ja aktiivista osallistumista kontaktiopetuksessa ja oppimistehtävien suorittamista.  

Suoritetusta koulutuksesta myönnetään todistus. 

Koulutuksen sisältö ja osaamistavoitteet

Koulutuksen sisältö: 

Koulutuksessa tarkastellaan digitointia sekä prosessina että projektina, ja osana aineiston elinkaarta. Koulutus koostuu asiantuntijaesityksistä, itsenäisestä työskentelystä (lopputyö ja välitehtävät) sekä ryhmäkeskusteluista.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa: 

 • kehittää digitointia aineiston koko elinkaaren huomioiden 
 • suunnitella digitointiprojektin ja hallita sitä 
 • ottaa huomioon digitointia koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen 
 • hallita digitoinnin laatua ja riskejä  
 • arvioida digitoinnin vastuullisuutta ja ympäristövaikutuksia 
 • tunnistaa tekoälyn kehityksen vaikutukset digitointiin  
 • löytää digitointiin liittyviä yhteistyöverkostoja 

Muuta huomioitavaa:

Opiskelu edellyttää laitetta, jolla voit seurata ja osallistua kontaktiopetukseen Teamsissa, verkkoyhteyttä, kuulokkeita ja tarvittaessa mikrofonia. Huomioi, että jos käytät Teamsia verkkoselaimella etkä työpöytäsovelluksena, niin Teams chat ei välttämättä toimi. Suosittelemme käyttämään Teams työpöytäsovellusta.

Kyberturva_tietokoneet

Digitoinnin osaamisverkosto

Osaamisverkosto on valtakunnallisesti uusi ja ainutlaatuinen foorumi, joka tukee digitoinnin jatkuvaa oppimista ja ongelmanratkaisua.

Digitoinnin osaamisverkosto lanseerataan syyskuun 2024 alussa ja linkki tulee tälle sivulle. Hankkeen päätyttyä verkosto jää toimimaan osana tiedonhallinnan Memory Campus -klusteria.

”Kokemustiedon lähteenä epäviralliset verkostot ovat ylivoimaisia”

Kokemuksia tai artikkeleja hankkeeseen liittyen

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

JoDi-hanke

Hankkeen kesto: 1.5.2023–31.5.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kansallisarkisto
Vahvuusala: Digitaalinen talous
Osaamiskärki: Digitaalinen tiedonhallinta ja arkistointi
Tutkimusyksikkö: Digitalia
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR+
Kokonaisbudjetti: 640 271 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 332 339 euroa
Puhelin
+358406630546
Sähköposti
Kiti.Venalainen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus
Kiti Venäläinen
Projektipäällikkö
+358406630546
Kiti.Venalainen@xamk.fi
Puhelin
+358505664485
Sähköposti
Kirsi.Hanninen@xamk.fi
Yksikkö
TKI-palvelut
Kirsi Hänninen
Tiedonhallinnan suunnittelija
+358505664485
Kirsi.Hanninen@xamk.fi
Puhelin
+358406720694
Sähköposti
Miia.Kosonen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus
Miia Kosonen
Tutkimuspäällikkö
+358406720694
Miia.Kosonen@xamk.fi

Hanketoteuttajat