Maa- ja metsätalousministeriön logo
Kollaasii vihanneksista ja niiden valmistamisesta ruoaksi.

KasvisPro – Kauhakaupalla kasviksia

Julkiset ruokapalvelut ovat suunnannäyttäjiä vastuullisuudessa ja tekevät käytännön toimia paremman huomisen puolesta. Kasvisvoittoisen ruoan tarjoaminen vähentää ruokapalveluiden ilmasto- ja ympäristötaakkaa. Lisäämällä kasvisruokaa ruokalistalle noudatetaan samalla myös ravitsemussuosituksia ja mahdollistetaan asiakkaiden terveyttä tukevia valintoja. Ruokapalveluissa voidaan lisätä kasvisruokien houkuttelevuutta ja saatavuutta tarjoamalla sitä päivittäin. Maukas ja nälkää pitävä kasvisruoka kannustaa kokeilemaan sitä kotonakin.

Ruokapalveluiden ammattilainen, tarvitsetko tuoreinta tietoa kasvisruoasta? Tule mukaan KasvisProhon kuulemaan siitä lisää.

Ruokapalveluiden suunnannäyttäjä

Julkiset ruokapalvelut ovat suunnannäyttäjiä vastuullisuudessa ja tekevät käytännön toimia paremman huomisen puolesta. Kasvisvoittoisen ruoan tarjoaminen vähentää ruokapalveluiden ilmasto- ja ympäristötaakkaa. Lisäämällä kasvisruokaa ruokalistalle noudatetaan samalla myös ravitsemussuosituksia ja mahdollistetaan asiakkaiden terveyttä tukevia valintoja. Ruokapalveluissa voidaan lisätä kasvisruokien houkuttelevuutta ja saatavuutta tarjoamalla sitä päivittäin. Maukas ja nälkää pitävä kasvisruoka kannustaa kokeilemaan sitä kotonakin.

Kasvisruoka ja kasviproteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro-koulutuksessa tarjotaan ajantasaista teoriatietämystä innostavien videoiden ja pohdintatehtävien muodossa. Käytännön ruuanvalmistuksentyöpajoissa hihat kääritään ja kokataan maistuvaa kasvisruokaa ammattikeittiökäyttöön vakioidun reseptiikan mukaisesti.

Koulutus muodostuu kahdesta osasta

1. OSA: KASVISRUOKATIETOA AMMATTIKEITTIÖILLE

Teoriakoulutus koostuu videoista, joilla asiantuntijat kertovat teemoista Kasvisruokailun Abc, Kestävää kasvisruokaa maukkaasti ja Kiinnostava kasvisruoka. Teoriaosa sisältää myös tehtäviä, jotka aktivoivat pohtimaan ja testaavat opittua.

2. OSA: KAUHAKAUPALLA KASVISRUOKAA

Käytännön koulutus tapahtuu kasvisruokatyöpajoissa, jossa ammattilaiset yhdessä valmistavat kasvisruokaa, keskustelevat, sparraavat ja jakavat kokemuksia kasvisruoasta ja kasviproteiinien käytöstä. Työpajoissa käytettävä reseptiikka sopii suuriinkin valmistusmääriin.

Maksuttomat käytännön koulutukset järjestettiin eri puolilla Suomea syys-marraskuussa 2023.
Koulutuspaikkakunnat: Helsinki, Vantaa, Kotka, Hämeenlinna, Turku, Tampere, Lahti, Mikkeli, Jyväskylä, Vaasa, Seinäjoki, Joensuu, Kuopio, Kajaani, Oulu, Rovaniemi.

Kasvisruoan ja kasviproteiinin käytännön työkalupakki

Koulutusten jälkeen osaamista syvennetään työpajoissa (5 kpl), joissa yhdessä koulutuksiin osallistuneiden kanssa edistetään ja jalkautetaan kasvisruoan ja kasviproteiinien käyttöä, tuetaan ruokapalveluiden arjessa tehtävien rutiinien muutosta ja valintoja. Työpajoissa panostetaan yhdessä tekemiseen ja vertaistukeen. Koulutuksiin osallistujien kokemukset ja tietotarpeet tuottavat käytännön työkalupakin, joka koostuu konkreettisista kokemuksista, vinkeistä ja muista ohjeistuksista. Käytännön työkalupakki on kaikkien saatavilla KasvisPron verkkosivulla.

KasvisPro-videot

Tervetuloa innostumaan ja oppimaan lisää kasvisruoasta KasvisPro-koulutuksen videoiden parissa!

Videoilla tutustutaan eri näkökulmista kasvisruokaan ja kasviproteiineihin sekä niiden käytön edistämiseen julkisissa ruokapalveluissa.  Ne tarjoavat tietoa ja käytännön esimerkkejä sovellettaviksi omassa työssä ja oman ammattikeittiön arjessa.

Videot jakautuvat kolmeen teemaan: Kasvisruokailun ABC, Kestävää kasvisruokaa maukkaasti ja Kiinnostava kasvisruoka. Kokonaisuus sisältää kymmenen lyhyttä asiantuntijaluentoa sekä yhdeksän haastatteluvideota, joilla ruokapalvelutoimijat kertovat käytännöistään ja jakavat kokemuksiaan kasvisruoan valmistamisesta ja käytön edistämisestä.

Suosittelemme tutustumaan videoihin teemoittain. Voit kuitenkin valita katsottavasi myös yksittäisiä videoita kiinnostuksesi mukaan, sillä jokainen video on itsenäinen kokonaisuus. Asiantuntijaluennot ovat n. 15 min pitkiä. Ruokapalveluiden haastatteluvideot ovat kestoltaan 3-9 min. KasvisPro-videoiden kokonaiskesto on n. 3 h 15 min.

Videot on tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Kun olet valinnut katsottavan videon ja klikannut sen auki,  tekstityksen videoihin saat tämän jälkeen klikkaamalla videon alapuolella olevaa CC-painiketta.
Ruotsinkielisen tekstityksen voit valita seuraavasti: videon vasemmasta laidasta klikkaa kohtaa Captions, jonka jälkeen avautuu vetovalikko, josta valitset Svenska[Swedish]. Tämän jälkeen klikkaa vasemmasta laidasta kohtaa Hide.

Videoihin liittyvät, tiedon hyödyntämistä ja soveltamista tukevat tehtävät löydät samasta kohdasta kuin videot.

Koulutusvideot

1. Täysipainoinen, monipuolinen kasvisruoka, Virpi Kemi, ETT, Ammattikeittiöosaajat ry (15:01)

2. Kasviperäiset proteiinilähteet ravitsemuksessa, Virpi Kemi, ETT, Ammattikeittiöosaajat ry (11:21)

3. Miksi kasviskuntapainotteinen ruokavalio on terveyden kannalta viisas valinta? Liisa Korkalo, ETT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (14:32)

4. Kasvisruoan turvallisuus (elintarvikkeiden kemiaa), Marina Heinonen, professori, Helsingin yliopisto (21:41)

Kokemuksia ruokapalveluista

1. KasvisPro-videoiden ruokapalvelut ja kasvisruokatarjonnan perusteet, Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (5:41)

2. Kasvisruoan ravitsemuslaadun varmistaminen, Espoo Catering Oy (2:51)

3. Kasviproteiinit käyttöön monipuolisesti, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (3:23)

Koulutusvideot

5. Miksi kasvisruoka on vastuullinen valinta? Venla Kyttä, tutkija, Luonnonvarakeskus (11:16)

6. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023, Maijaliisa Erkkola, professori, Helsingin yliopisto. (16:23)

7. Kasviproteiinit haltuun ruokatuotantoprosesseissa, Tuija Ruuska, kasvisruokakouluttaja, KK Kruska Oy (17:56)

8. Vinkkejä kasviproteiinien käyttöön ja maukkaan kasvisruoan valmistamiseen, Tuija Ruuska, kasvisruokakouluttaja, KK Kruska Oy (12:12)

Kokemuksia ruokapalveluista

4. Kasvisruoka ruokapalveluiden ekotekona, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (3:32)

5. Houkuttelevaa kasvisruokaa eri menetelmillä, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (3:43)

6. Reseptiikan kehittäminen ja siinä huomioitavat tekijät, Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (7:58)

Koulutusvideot

9. Ruokapalvelun ammattilaiset kasvisruoan käytön edistäjinä, Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti, Ravistamo Oy (12:45)

10. Kasvisruoan hyväksyttävyyden ja houkuttelevuuden lisääminen – Tuuppausta ja viestintää, Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti, Ravistamo Oy (17:16)

Kokemuksia ruokapalveluista

7. Kasvisruokien nimeäminen ja suositut kasvisruoat, Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (4:37)

8. Miten lisätä kasvisruoan kiinnostavuutta? Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy (9:06)

9. Kasvisruoan hyväksyttävyyden lisääminen – Espoo Cateringin kokemuksia, Espoo Catering Oy (3:26)

Kasvisruokailun ABC

Teemaan liittyvät tehtävät voit ladata videoiden jälkeen löytyvästä linkistä. Tehtävät innostavat pohtimaan Kasvisruokailun ABC -videoiden aiheita oman työskentelyn ja toimipaikan kannalta sekä kannustavat jakamaan ajatuksia, soveltamaan tietoa ja kehittämään toimintatapoja yhdessä. Kysymyksiä voi hyödyntää työyhteisön palaverien ja kehittämis- ja koulutuspäivien aineistona sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Kasvisruokailun ABC -teeman koulutusvideoilla asiantuntijat johdattelevat katsojat ravitsemuksen, ruokavalion koostamisen ja ruokaturvallisuuden teemoihin. Osiossa kerrataan kasvisten merkitystä osana ravitsemuksellisesti täysipainoista ruokavaliota ja tarjotaan tutkittua tietoa kasvisten terveyttä edistävistä vaikutuksista sekä kasvisten käytön turvallisuudesta. Kokemuksia ruokapalveluista -videoilla ruokapalveluammattilaiset kertovat esimerkein, millaisin periaattein heidän toimipaikoissaan tarjotaan kasvisruokaa ja miten kasvisruoan ravitsemuslaatu varmistetaan.

Asiantuntijana ETT Virpi Kemi, Ammattikeittiöosaajat ry

Asiantuntijana ETT Virpi Kemi, Ammattikeittiöosaajat ry

Asiantuntijana ETT, yliopistonlehtori Liisa Korkalo, Helsingin yliopisto

Asiantuntijana professori Marina Heinonen, Helsingin yliopisto

Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi, Kylän Kattaus, Espoo Catering Oy

Tarjottimella kattava lounas.

Kasvisruoan ravitsemuslaadun varmistaminen, Espoo Catering Oy

Useita eri mausteita sommiteltuna kasoihin pöydälle.

Kasviproteiinit käyttöön monipuolisesti, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Innostavat pohtimaan, kannustavat keskustelemaan ja soveltamaan tietoa sekä kehittämään yhdessä. Hyödynnä työyhteisön yhteisissä tilaisuuksissa sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Kestävää kasvisruokaa maukkaasti

Kestävää kasvisruokaa maukkaasti -teeman videoilla pureudutaan syvemmälle kasvisruokaan tarkastelemalla kasvipainotteisen ruokailun edistämistä vastuullisuuden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta. Kasvisruoan aistinvaraiseen laatuun ja maukkauteen perehdytään eri ruokatuotantomenetelmien kautta. Lisäksi tutustutaan uusiin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Kokemuksia ruokapalveluista -videoilla ruokapalveluammattilaiset kertovat oman toimintansa kestävyydestä sekä hyvistä käytänteistä kasvisruokareseptiikan kehittämisessä ja houkuttelevan kasvisruoan valmistamisessa.

Teemaan liittyvät tehtävät voit ladata videoiden jälkeen löytyvästä linkistä. Tehtävät innostavat pohtimaan Kestävää kasvisruokaa maukkaasti -videoiden aiheita oman työskentelyn ja toimipaikan kannalta sekä kannustavat jakamaan ajatuksia, soveltamaan tietoa ja kehittämään toimintatapoja yhdessä. Kysymyksiä voi hyödyntää työyhteisön palaverien ja kehittämis- ja koulutuspäivien aineistona sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Teksti "Miksi kasvisruoka on vastuullinen valinta?" vihreällä taustalla.

Venla Kyttä, tutkija, Luonnonvarakeskus

Teksti "Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023" vihreällä taustalla.

Maijaliisa Erkkola, professori, Helsingin yliopisto

Teksti "Kasvisproteiinit haltuun ruokatuotantoprosesseissa"

Tuija Ruuska, kasvisruokakouluttaja, KK Kruska Oy

Teksti "Vinkkejä kasviproteiinin käyttöön maukkaan kasvisruoan valmistamiseen" vihreällä pohjalla.

Tuija Ruuska, kasvisruokakouluttaja, KK Kruska Oy

Ryhmä erilaisia vihanneksia ja kasviksia.

Kasvisruoka ruokapalveluiden ekotekona, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Keittiöhenkilökunnan jäsen käyttää uunia.

Houkuttelevaa kasvisruokaa eri menetelmillä, Gradia-ravintolat, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Reseptiikan kehittäminen ja siinä huomioitavat tekijät, Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Teksti "Tehtävät" valkoisella pohjalla.

Innostavat pohtimaan, kannustavat keskustelemaan ja soveltamaan tietoa sekä kehittämään yhdessä. Hyödynnä työyhteisön yhteisissä tilaisuuksissa sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Kiinnostava kasvisruoka

Kiinnostava kasvisruoka -teeman koulutusvideot kannustavat pohtimaan ruokavalintoihin vaikuttavien tekijöiden moninaisuutta sekä omaa roolia ruokakasvattajana ruokapalveluissa. Videot antavat vinkkejä medialukutaidon kehittämiseen, asiakasviestintään sekä erilaisiin tuuppauksen keinoihin kasvisruokailun edistämisessä. Koulutusvideoita täydentävät ruokapalveluammattilaisten käytännön esimerkit: Millaisin periaattein kasvisruokia nimetään? Miten kasvisruoan hyväksyttävyyttä ja kiinnostavuutta lisätään? Miten asiakkaat huomioidaan viestinnässä ja vuorovaikutuksessa?

​​Teemaan liittyvät tehtävät voit ladata videoiden jälkeen löytyvästä linkistä. Tehtävät innostavat pohtimaan Kiinnostava kasvisruoka -videoiden aiheita oman työskentelyn ja toimipaikan kannalta sekä kannustavat jakamaan ajatuksia, soveltamaan tietoa ja kehittämään toimintatapoja yhdessä. Kysymyksiä voi hyödyntää työyhteisön palaverien ja kehittämis- ja koulutuspäivien aineistona sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Teksti "Ruokapalvelun ammattilaiset kasvisruoan käytön edistäjinä" vihreällä pohjalla.

Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti, Ravistamo Oy

Teksti "Kasvisruoan hyväksyttävyyden ja houkuttelevuuden lisääminen - Tuuppausta ja viestintää" vihreällä pohjalla.

Kaisa Kähkönen, FT, ravitsemusterapeutti, Ravistamo Oy

Pastasalaattia lautasella.

Kasvisruokien nimeäminen ja suositut kasvisruoat.

Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Lautasellinen ruokaa ja aterimet.

Miten lisätä kasvisruoan kiinnostavuutta?

Gradia-ravintolat, Kylän Kattaus, Ravintola Ilokivi ja Espoo Catering Oy

Kasvisruoan hyväksyttävyyden lisääminen – Espoo Cateringin kokemuksia

Espoo Catering Oy

Teksti "Tehtävät" valkoisella pohjalla.

Innostavat pohtimaan, kannustavat keskustelemaan ja soveltamaan tietoa sekä kehittämään yhdessä. Hyödynnä työyhteisön yhteisissä tilaisuuksissa sekä itsenäisen oppimisen tukena.

Kiitämme lämpimästi kaikkia KasvisPro-videoiden tuottamiseen osallistuneita!
Kiitos ajankohtaisen, monipuolisen kasvisruokatiedon jakamisesta koulutusvideoidemme luennoitsijoille professori Maijaliisa Erkkolalle, professori Marina Heinoselle ja ETT, yliopistolehtori Liisa Korkalolle Helsingin yliopistosta, ETT Virpi Kemille Ammattikeittiöosaajat ry:stä, tutkija Venla Kytälle Luonnonvarakeskuksesta, FT, ravitsemusterapeutti Kaisa Kähköselle Ravistamo Oy:stä sekä kasvisruokakouluttaja Tuija Ruuskalle KK Kruska Oy:stä. Kiitos myös kasvisruoan tuotantoon, tarjoamiseen ja käytön edistämiseen liittyvien arjen ratkaisujen sekä käytännön kokemusten jakamisesta videoidemme ruokapalveluammattilaisille hankinta- ja kehityspäällikkö Regina Ekroosille ja ravitsemussuunnittelija Nina Haloselle Espoo Catering Oy:stä, ravintolapäällikkö Jaana Takkiselle Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Gradia-ravintoloista, ruokapalveluesimies Tiina Antinaholle ja ruokapalvelutyönjohtaja Anne Pakariselle Kylän Kattaukselta Jyväskylän kaupungin ruokapalveluista sekä ravintolapäällikkö Kati Lemiläiselle Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan Ravintola Ilokivestä.

KasvisPro-ruokaohjeet

Tervetuloa KasvisPro-hankkeen reseptipankkiin!

Olemme koonneet reseptipankin monista eri lähteistä, kuten useista eri hankkeista, oppilaitoksista ja ruokapalvelutoimijoilta. Reseptit ovat hienosäätöä vaativia. Ne on suunniteltu muokattavaksi jokaisen ruokapalvelun omaan toimintaan erilaisille asiakasryhmille sekä tuotantomenetelmille sopiviksi. Haluammekin korostaa, että reseptit ovat valmiita aihioita, jotka odottavat oman ruokapalvelunne tarpeidenmukaista muokkausta.

Jokaisessa reseptissä on kiinnitetty erityistä huomiota erilaisten kasviproteiinien vaihtomahdollisuuksiin. Kaikkiin resepteihin sopivatkin useat vaihtoehtoiset kasvipohjaiset proteiinit, joita voitte kokeilla monipuolisesti ja rohkeasti.

Olemme poistaneet tarkoituksella resepteistä tuotemerkit, jotta voit valita tuotteet oman tilanteesi ja käyttötarpeesi mukaan.

Tarkastele kriittisesti proteiinien käyttöpainoja resepteissä, onko ne mitattu kypsänä vai raakana. Huomioi mahdolliset vaikutukset lopputulokseen eri proteiinilähteiden ja tuotemerkkien mukaan.

Resepteissämme on monipuolisuutta, mukaan lukien kasvisruoka, vegaanisia vaihtoehtoja sekä ns. hybridireseptejä, joissa yhdistyvät sekä liha- että kasvipohjaiset raaka-aineet.

Voit mieluusti jakaa myös omia reseptejäsi muiden käyttäjien kanssa. Mikäli haluat osallistua jakamalla oman suosikkireseptisi, lähetä se meille! Otamme kiitollisena vastaan erilaisia toimivia reseptejä ja lisäämme ne hankkeen sivulle 31.5.2024 saakka.

Yhdessä reseptiikkaa jakamalla voimme edistää kasvispohjaisten ruokien käyttöä, monipuolisuutta ja herkullisuutta ruokapalveluissamme.

Kiitos osallistumisestasi KasvisPro-hankkeeseen!

Lämpimin terveisin,
KasvisPro-hankkeen toimijat

Ruokaohjeita

Pöydällä kulhoissa seitsemää eri kastiketta.

Kastikkeet

Sosekeittoa syvässä lautasessa.

Keitot

Keitot

Kuva Tero Honkaniemi

Neljä eri laatikkoruokaa pöydällä.

Laatikot

Neljä erilaista ruokalisuketta pöydällä.

Lisäkkeet

Pataruokaa tarjoiltuna sinisellä lautasella,

Padat

Padat

Kuva Tero Honkaniemi

kasvispro-hankkeen logo

Ruokapalveluiden jakamia ruokaohjeita

Ruokapalveluiden jakamia ruokaohjeita

kasvispro-hankkeen logo

KasvisPro-hankkeeseen liittyviä julkaisuja

ATERIA 2023 -tapahtuman blogi ”KasvisPro – Kauhakaupalla kasviksia”. Tutustu blogiin tästä.

AmmattikeittiöOsaajat ry lehden 4/2023 artikkeli ”Kasviksia, Kasviksia!”. Tutustu artikkeliin tästä.

Xamkin NEXT-lehden artikkeli ”Koulutus on avain kestäviin elämäntapoihin siirtymisessä”. Tutustu artikkeliin tästä.

Ammattikeittiöosaajat ry, ajankohtaista 5.2.24: ”Keskustelua kasvisruuasta”. Tutustu artikkeliin tästä.

Ammattikeittiöosaajat ry, ajankohtaista 19.2.24: ”Kohti kasvisvoittoista ruokalistaa”. Tutustu artikkeliin tästä.

Ammattikeittiöosaajat ry, ajankohtaista 21.3.24: ”Kerro kasvisruuasta!”. Tutustu artikkeliin tästä.

Ammattikeittiöosaajat ry, ajankohtaista 23.4.24: ”Asiakasyhteistyö kasvattaa luottamusta”. Tutustu artikkeliin tästä.

Ammattikeittiöosaajat ry, ajankohtaista 22.5.24: ”Unohtuivatko kasvisruokakeskustelusta kasvikset? Tutustu artikkeliin tästä.

kasvispro-hankkeen logo

Tavoitteet ja toimenpiteet

KasvisPro-koulutus -hankkeen tavoitteena on lisätä osaamista ja ymmärrystä kasvisruokien ja kasviproteiinien käyttömahdollisuuksista ruokapalveluissa. KasvisPron aikana tullaan lisäämään tietoa kasviproteiinien ja kasvispainotteisemman ruokavalion vaikutuksista sekä ympäristön että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. KasvisProssa pyritään lisäämään kasvisruokien ja kasviproteiinien kiinnostavuutta ruokapalveluhenkilöstön ja asiakkaiden parissa. Samalla parannetaan kasvisruokien ruokaohjeiden saavutettavuutta jakamalla hankkeessa hyväksi todetut ruokaohjeet vapaaseen käyttöön.

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet:
* Teoriakoulutuksen suunnittelu ja toteutus
* Koulutuspäivien suunnittelu ja toteutus 
* Tulosten jalkauttaminen ja levittäminen 
* Hankkeen hallinnointi ja raportointi

Tulokset ja kohderyhmä

KasvisPron tuloksena osaaminen on lisääntynyt kasvisruokien ja kasviproteiinien käytöstä ruokapalveluissa. Ohjeistusta niiden käyttöön siirtymisestä on paremmin saatavilla. KasvisPron pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa ruokapalveluiden tuotantoon sopivan, testaun kasviproteiinien käyttöä edistävän reseptiikan saatavuutta sekä tukea julkisten ruokapalveluiden yhdessä  tekemisen kulttuuria, esimerkiksi ruokaohjeiden jakamisen kautta.

KasvisPron kohderyhmä on julkisia ruokapalveluita tuottavien ammattikeittiöiden henkilöstö, joka vastaa ruokatuotannon ja ruokalistojen suunnittelusta ja / tai tuotekehityksestä.

kasvispro-hankkeen logo

Yhteystiedot

Puhelin
+358504108048
Sähköposti
Piia.Mikonsaari@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Piia Mikonsaari
TKI-asiantuntija
+358504108048
Piia.Mikonsaari@xamk.fi
Puhelin
p. 040 8302 095
Sähköposti
niina.rantakari@seamk.fi
Niina Rantakari
Projektipäällikkö, Seamk
p. 040 8302 095
niina.rantakari@seamk.fi
Puhelin
040 6690 645
Sähköposti
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Suvi-Tuulia Leinonen
Projektipäällikkö, Jamk
040 6690 645
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Puhelin
044 7854 025
Sähköposti
sari.vaananen@sakky.fi
Sari Väänänen
Projektipäällikkö, EkoCentria
044 7854 025
sari.vaananen@sakky.fi
Puhelin
050 3413 957
Sähköposti
marjut.huhtala@amko.fi
Marjut Huhtala
Toiminnanjohtaja, Ammattikeittiöosaajat ry
050 3413 957
marjut.huhtala@amko.fi

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Kasvisruoka ja proteiinit ruokapalveluissa – KasvisPro -koulutus

Hankkeen kesto: 1.1.2023–31.8.2024

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä / EkoCentria, Ammattikeittiöosaajat ry
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Osaamiskärki: Vastuulliset ruokapalvelut

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanketta rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Ruokaketjun toiminnan edistämisen rahastosta, rahoituksen myöntää Ruokavirasto
Kokonaisbudjetti: 268 684 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 53 736 euroa

Asiasanat

aluekehittäminen koulutus

Yhteistyökumppanit