Euroopan unionin osarahoittama Ekami
Drone maassa sinisellä lähtöalustalla.

MIERO

Miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi

Xamkin NELI TKI-yksikkö (North European Logistics Institute) tekee tutkimusta ja -kehitystä uusiin innovaatioihin miehittämättömän ilmailun tulevaisuuden uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ilmailu sähköistyy ja toimiala kehittyy kasvaen nopeasti, sekä tulee samalla osaksi perinteistä miehitettyä ilmailua.

Xamk ja Ekami (Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä) tuottavat MIERO-hankkeessa uutta tietoa ja koulutusmateriaalia miehittämättömän ilmailun tulevaisuuden ammattilaisille Kymenlaakson yrityksille ja Pyhtään Helsinki East Aerodome -yrityspuiston työntekijöiden jatkokoulutustarpeisiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Euroopan unionin (Eu), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Kotkan-Haminan seudun koulutusyhtymän (Ekami) kanssa vuosina 2023–2025.

Miehittämättömän ilmailun tulevaisuustutkimusta ja koulutuspolkuja uusille droneammattilaisille!

”MIERO”-hanke on Euroopan unionin osarahoittama työllisyyteen, osaamiseen ja osallistavaan keskittyvä ilmailukoulutushanke. MIERO on uusi koulutus- ja työelämän yhteistyömalli, jolla osaamista kehitetään uuteen ammattiin, drooniteknologian ammattilaiseksi.

MIERO tukee yritystoimintaa luoden uuden koulutuskokonaisuuden tulevaisuuden ilmailulle.

Miehittämättömän ilmailun hyötykäyttö lisääntyy

Miehittämättömän ilmailun osaajapula on tunnistettu varsinkin haastavimmissa erityisen kategorian lento-operaatioissa, joka rajoittaa liiketoiminnan kasvua yrityksissä. Tutkimuksen ja kehittämistoimintojen kautta Xamk ja Ekami tarjoavat tietoja ja taitoja kiinnostuneille rakentaen koulutuspolkua droneteknologian ammattilaisiksi. Koulutuspolku sisältää näköyhteydessä tapahtuvat perusoperaation VLOS-lennot (Visual Line Of Sight) vaativimpiin erityisen kategorian BVLOS-lento-operaatioihin (Beyond Visual Line Of Sight).

Xamk tuottaa tutkimuksen ja koulutuksen erityisen kategorian operaatioille ja erityissensoreille

 • BVLOS-operaatiot, näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvat lennot (PDRA, SORA)
 • Toimintakäsikirjan laatiminen BVLOS-operaatioihin, käytännön harjoituskurssilla
 • Sensorit ja analyysiohjelmistot: ortokuvat (RGB), lämpökamerakuvat ja pistepilvien muodostaminen sekä datan hyödyntäminen (LiDAR)
 • Käytännön lentoharjoitukset Xamkin BVLOS -kalustolla

Toiminta

Xamkin NELI TKI-yksikkö keskittyy tulevaisuuden ilmaliikenteeseen ja tutkimusalueisiin kuuluvat ilmailun digitalisaatio, sähköinen lentoliikenne, dronet ja dronelogistiikka, sekä ilmatilanhallinta. NELI tekee ilmailututkimusyhteistyötä alueen lentokenttien, valtion tutkimuslaitosten, sekä muiden korkeakoulujen kanssa ja omaa vahvan kokemuksen erityisen kategorian operaatioista sekä niiden edellyttämistä lupaprosesseista.

NELI-yksiköllä on erityisen kategorian operaatioiden edellyttämä turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja toimintaluvat, sekä henkilöstö on suorittanut tarvittavat pätevyyskoulutukset. Osana tutkimustoimintaa NELI operoi näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvia BVLOS-lentoja omalla testialueellaan, joka on yhteydessä Helsinki East Aerodrome -lentokenttään.

NELI-yksiköllä on käytössään monipuolinen drone- ja sensorikalusto, jota voidaan hyödyntää myös opetuksessa. Kalustolla on kyvykkyys operoida pitkän matkan BVLOS-lentoja, sillä ohjaus voidaan suorittaa mobiiliverkon välityksellä. Useilla yksikön henkilöstöstä on myös ammatillisen opettajan pätevyys.

Ekami (Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä) tuottaa drone-lennättämisen tutkinnonosan logistiikan alalle ja laajentaa tutkinnonosaa soveltuvaksi täydennyskoulutukseksi dronen ammattikäytöstä avoimessa luokassa. Hankkeessa toteutetaan koulutuskokonaisuus suorittamaan avoimen luokan A1/A3 koe, varmistaa riittävän lentokokemuksen hankkimisen A2 lisäteoriakokeeseen, luodaan koulutuskokonaisuus avoimen luokan A2 lisäteoriakokeen suorittamiseen, sekä tehdään koulutuspaketti, jolla luodaan valmiudet rakentaa kaupalliseen toimintaan suositeltavan toimintakäsikirjan. Lue lisää täältä: https://ekami.fi/hankkeet/miero/ 

Tapahtumat

Miehittämättömän ilmailun hyötykäyttö – Teams-verkkoseminaari 13.2.2024

Tapahtumassa käsiteltiin monipuolisesti miehittämättömien ilma-alusten käyttömahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa, ajankohtaisina aiheina olivat:

 • Esa Korjula, Helsinki-East Aerodrome, Suomen uusin lentokenttä ja tulevaisuuden mahdollisuudet ilmailussa
 • Ari Saarteenoja, nykyaikainen maa-, kallioperä- ja ympäristötutkimus
 • Milla Ratia, Sähköverkkojen tarkastukset dronetekniikalla
 • Teemu Veneskari, tilannetietoisuuden parantaminen pelastustoimessa
 • Jani Piispa, 15 vuotta elokuvatuotantoa drooneilla
 • Ismo Hippi, metsäkartoitusta ilmasta miehittämättömillä ilma-aluksilla
 • Kimmo Huoviala, lennättäminen laillisesti ja yhteisillä pelisäännöillä

Ilmailu sähköistyy ja toimiala kehittyy kasvaen nopeasti, sekä tulee samalla osaksi perinteistä miehitettyä ilmailua. Seminaarin tavoitteena on käynnistää uuden koulutusmallin kehitystyö ammattimaiselle miehittämättömän ilmailun kaupalliselle toiminnalle.

Julkaisut

Miehittämätön ilma-alus eli drone lentää puiden latvojen yllä.

Droonien hyötykäyttöseminaari tulevaisuuden toimialalla

Droonien hyötykäyttöseminaari tulevaisuuden toimialalla

Xamkin NELI-tutkimusyksikkö järjesti helmikuussa 2024 MIERO-webinaarin, joka kokosi asiantuntijat kertomaan ammattimaisesta tulevaisuuden ilmaliikenteestä.

Xamk blog 15.3.2024

Drone maassa sinisellä lähtöalustalla.

Droonien kaupallinen hyötykäyttö on kasvava toimiala

Droonien kaupallinen hyötykäyttö on kasvava toimiala

Data eli tietomäärä kasvaa maailmalla kohisten valtavalla vauhdilla lähes kaikilla toimialoilla. Tietoa kerätään toiminnan tehostamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vesa Tuomala
READ 1/2024

Drone kuljettaa rahtilaatikkoa ilmassa.

Xamkille innovatiivinen rahtidrone ensimmäisten joukossa

Xamkille innovatiivinen rahtidrone ensimmäisten joukossa

Xamkin NELI-tutkimusyksikkö saa uuden dronen käyttöönsä ensimmäisten joukossa Euroopassa, ja tiettävästi ensimmäisenä Suomessa.

Marko Sorsa
READ 1/2024

Tekoälyllä tuotettu kuva, jossa helikopteri lentää yhdessä dronejen kanssa.

Ilmatilojen yhteiskäytön edellytyksiä on edistettävä yhdessä

Ilmatilojen yhteiskäytön edellytyksiä on edistettävä yhdessä

Miehitettyjen ja miehittämättömien ilma-alusten yhteiskäyttö eli U-space-ilmatilat ovat edelleen vastatuulessa. Ilmailun turvallisuutta ja dronetoimintojen kehittymistä ajatellen ilmatilatyötä olisi kuitenkin vauhditettava kaikin mahdollisin keinoin. Ilman kaikentyyppisiä lentotoimintoja huomioivaa ilmatilahallintaa ei voi olla tulevaisuuden moniportaista ilmailuakaan.

Marko Sorsa
READ 1/2024

Lentokonehangaari.

Pienen lentokentän energiatuotannon mahdollisuuksia selvitetään

Pienen lentokentän energiatuotannon mahdollisuuksia selvitetään

Meneillään oleva sähköenergiamurros tuo myös ilmaliikenteen kautta valtavasti niin energiateknisiä haasteita kuin monisuuntaisia mahdollisuuksiakin. Parhaillaan tehtävä selvitys tutkii lentokenttäalueen soveltumista uusiutuvan energian tuotantoon ja jakeluun.

Marko Sorsa
READ 1/2024

Mies valmistelemassa ulkona dronen lennättämistä.

Purkumateriaalien dokumentointia kehitetään droonikuvauksen avulla

Purkumateriaalien dokumentointia kehitetään droonikuvauksen avulla

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa kehitetään uusia digitaalisia keinoja purkutyömaiden kiertotalouden tehostamiseksi. Droonin ja eri kameratekniikoiden hyödyntäminen yhdessä 3D-mallinnuksen kanssa mahdollistavat purkutyömaiden materiaalivirtojen tehokkaamman seurannan ja dokumentoinnin.

Salla Pulliainen ja Henri Kettunen
READ 1/2024

Tekoälyllä toteutettu piirroskuva ihmisistä ihailemassa ilmassa lentäviä droneja.

Droneja koskevat vaatimukset päivittyvät vuoden 2024 alussa

Droneja koskevat vaatimukset päivittyvät vuoden 2024 alussa

Siirtymäkauden päättyessä vuoden 2023 lopussa tuo alkava vuosi dronetoimintaan sisäistettäväksi jälleen uusia säädöksiä. Yksi vaatimus on uusien myytävien dronejen avoimen kategorian C-luokitusmerkintä. Dronetoimijaksi rekisteröitymiseen ei sen sijaan tule muutoksia. Säädännölliset päivitykset ovat maallikolle lähinnä puuduttavaa kapulakieltä, mutta dronetoimijoille tärkeää pakollista opeteltavaa.

Marko Sorsa
READ 4/2023

Tekoälyllä tuotettu kuva helikopterista ja droneista tulevaisuuden kaupungissa.

Droneoperaatioiden integroiminen muuhun ilmailuun vaatii vuoropuhelua ja määrätietoista toimintaa

Droneoperaatioiden integroiminen muuhun ilmailuun vaatii vuoropuhelua ja määrätietoista toimintaa

Tultaessa 2030-luvulle yksinomaan Saksassa on arvioitu vuosittain tehtävän 126 000 kaupallista ja 721 000 yksityistä dronelentoa, määrän edelleen kasvaessa. Saksan ilmailukeskus (DLR) onkin tehnyt tutkimustyötä kuinka ilmatilan hallinnan olisi toimittava tällaisissa täysin uudella tavalla kuormitetuissa liikennöintiolosuhteissa.

Marko Sorsa
READ 4/2023

Punainen drone lumisessa maassa.

Mieron tietä pitkin miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi

Mieron tietä pitkin miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi

Miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi (MIERO) -koulutushanke

Vesa Tuomala
READ 4/2023

Dronen kauko-ohjain.

Lyhyt johdanto droneteknologiaan – 5GHEARRT Harri Sane, projektipäällikkö

Lisätietoja

Puhelin
+358447028320
Sähköposti
Vesa.Tuomala@xamk.fi
Yksikkö
North European Logistics Institute
Vesa Tuomala
Projektipäällikkö
+358447028320
Vesa.Tuomala@xamk.fi
Puhelin
+358 (0)44 750 6786
Sähköposti
niklas.paasalo@ekami.fi
Sosiaalinen media
Niklas Paasalo
Projektipäällikkö
+358 (0)44 750 6786
niklas.paasalo@ekami.fi
Sosiaalinen media

Nostot muihin hankkeisiin

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

MIERO – Miehittämättömän ilmailun erityisosaajaksi

Hankkeen kesto: 1.9.2023–30.9.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun NELI TKI-yksikkö
Osatoteuttajat: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä – Ekami
Vahvuusala: Logistiikka ja merenkulku
Tutkimusyksikkö: Neli

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: ESR+ Euroopan sosiaalirahasto 21-27
Kokonaisbudjetti: 253 603 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 63 401 euroa

Asiasanat