Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

RäTy – Räätälöity työ

Räätälöity Työ -hankkeessa kasvatetaan yritysten työkykyjohtamisen osaamista ja lisätään työkyvyn tuen keinovalikoimaa, mikä mahdollistaa työurien jatkumisen keskeltä ja lopusta. Samalla vahvistamme henkilöstöresursseja yrityksissä ja aloilla, joissa työvoiman saatavuus on heikentynyt.

Tuemme yritysten kykyä edistää ja ylläpitää henkilöstön hyvinvointia sekä matkaa kohti ennakoivaa työkyvyn johtamista ja täsmätyökykyistä työyhteisöä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti

  • yritysten työkykyjohtamisen osaaminen vahvistuu, työkyvyntuen keinovalikoima päivittyy sekä osaamistarpeisiin vastataan jatkuvalla oppimisella erilaiset oppijat huomioiden
  • yrityksiin luodaan omat, tarpeisiin perustuvat Räätälöity Työ -toimintamallit
  • yritysten työntekijöiden työssä jaksaminen ja pysyminen lisääntyy ja työhyvinvointi paranee uuden osaamisen ja keinovalikoiman kasvun myötä
  • työkyvyn tukitoimiin liittyvä yhteistyö lisääntyy yritysten välillä sekä koulutusorganisaatioiden kanssa
  • yritysten yhteistyö työterveyshuollon ja muiden työkyvyn asiantuntijatahojen kanssa lisääntyy
  • työkykyjohtamisen ja työkyvyn tuen keinojen vaikuttavuuden ja taloudellisen arvioinnin osaaminen yrityksissä vahvistuu

Hankkeeseen osallistuu yhdeksän eteläsavolaisia yritystä matkailu- ja ravintola-alalta sekä metalliteollisuudesta. Työkyvyn tuen keinovalikoimaa ja osaamista kehitetään yritysten ja toimialojen tarpeista lähtien, huomioiden monimuotoistuva työelämä.

Hankkeen toimenpiteet

Räätälöity Työ -toimintamallia kestävyys

Räätälöity Työ -toimintamallia kestävyys

Hankkeessa laaditaan jokaiselle mukana olevalle yrityksille Räätälöity Työ -toimintamalli. Toimintamalli luodaan yhdessä yrityksen kanssa jo olemassa oleville työkykyjohtamisen osaamisen ja käytössä olevien työkyvyn tuen keinojen perustuksille. Malliin kootaan sekä olemassa olevat että hankkeen tuella käyttöön otettavat uudet tai parannellut tavat toimia. Mallin tavoitteena on siirtää painopistettä ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja ennalta mietittyihin ratkaisuihin erilaisissa työkyvyn riskikohdissa.

Räätälöity Työ -koulutukset yrityksille

Räätälöity Työ -koulutukset yrityksille

Hankkeen aikana kerätään tietoa yritysten työkyvyn tukemiseen liittyvistä osaamistarpeista ja vastataan niihin joko hankkeen toimilla tai etsimällä yhdessä sopivia tapoja osaamisen lisäämiseen. Hankkeen aikana yrityksille järjestetään sekä omia että muiden yritysten kanssa yhteisiä koulutuksia. Jokaiselle yritykselle laaditaan koulutussuunnitelma, jonka avulla yrityksissä voidaan ylläpitää jatkuvaa oppimista työkykyjohtamisen ja työkyvyn tuen keinojen osalta. Koulutussuunnitelma on osa Räätälöity Työ -toimintamallia.

Räätälöity Työ -pankki

Räätälöity Työ -pankki

Yrityksen Räätälöidyn Työ -pankkiin kootaan kaikki Räätälöity -Työ toimintamallin ja -koulutusten materiaalit. Räätälöity Työ -pankki on kaikkien yrityksen työntekijöiden saavutettavissa.

Räätälöity Työ -toimintamalli yleiseen käyttöön

Räätälöity Työ -toimintamalli yleiseen käyttöön

Hankkeessa kerätyn tiedon pohjalta laaditaan yleinen Räätälöity Työ -toimintamalli. Malliin kootaan sellaiset uudet tai parannellut toimintamallit, jotka hyödyttävät pk-yrityksiä toimialasta riippumatta. Toimintamalli julkaistaan alkuvuodesta 2026.

Räätälöity Työ -koulutuspaketti

Räätälöity Työ -koulutuspaketti

Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana kootaan kaikille avoin koulutuspaketti. Räätälöity Työ -koulutuspaketissa käydään läpi hankkeessa keskeisesti esiin tulleiden osaamistarpeiden aihealueita työkyvynjohtamiseen ja työkyvyn tuen keinoihin liittyen.

Ota yhteyttä

Kuva naisesta, Nenne Amnell.

Olen Nenne Amnell ja toimin hankkeessa pienten ja keskisuurten yritysten kanssa yhteistyössä työkykyjohtamiseen liittyvän toiminnan kehittämisen sekä vaikuttavuuteen liittyvien aiheiden parissa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että työskentelen yrityksen johdon sekä henkilöstön kanssa fasilitoiden ja samalla osaamista ja erilaisia osaamistarpeita kartoittaen. Koenkin työssäni tärkeänä osallisuutta lisäävän työskentelyn ja ihmisten kokemuksellisen osaamisen kuulemisen. Hyvinvointiani ylläpidän mm. luonnossa liikkumisella sekä elämän ihmeiden löytämisellä jokaisesta päivästä.

Voit ottaa minuun yhteyttä yritysten työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvissä aiheissa: nenne.amnell@xamk.fi / puh. 050 437 1095

Olen Heidi Hurskainen ja työskentelen hankkeessa oppimisen, osaamisen ja koulutuksen parissa. Kartoitan pienten ja keskisuurten yritysten työkykyjohtamisen osaamista ja tuen osaamisen tunnistamisessa sekä kehittämisessä. Näen osaamisen, työelämän ja työkyvyn yhdistelmän monialaisena mahdollisuutena. Kehittämistyössä minulle tärkeää on erilaisten kokemusten kuuleminen ja esiin tuominen. Vapaa-ajalla minua kiinnostaa kehon ja mielen hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja tutkimuksen avulla.

Olethan yhteydessä minuun, jos jokin osaamiseen liittyvä asia askarruttaa mieltäsi tai tarvitset apua esimerkiksi tiedonhaussa ja kouluttautumisessa: heidi.hurskanen@xamk.fi / puh. 050 599 7846

Kuva naisesta, Heidi Hurskainen.
Kuva naisesta, Minna Mannikko.

Olen Minna Männikkö ja pyöritän RäTy -hankkeen hallinnollisia rattaita. Innolla myös häärin mukana silloin kun puhutaan työkykyjohtamisesta, työterveysyhteistyöstä tai yleisemmin pk-yritysten mahdollisuuksista kasvattaa osaamista ja lisätä menetelmiä työntekijöiden työkyvyn tueksi. Turvallinen, terveyttä edistävä ja ihmisen kokoinen työ on ollut minulle yli 20 vuoden ajan iso inspiraation lähde. Mottoni onkin: ”Jokainen on työkykyinen oikein mitoitetussa työssä”. Vapaalla minut löytää lautapelien tai kirjan ääreltä, metsästä, teatterista, laulutunnilta, festareilta tai oikeastaan melkein mistä vaan. Laaja-alainen kiinnostus asioista ja ilmiöistä vie minut usein uusien asioiden äärelle.

Minuun voi olla yhteydessä mihin tahansa hankkeen teemaan liittyen: minna.mannikko@xamk.fi / puh. 040 480 7369

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

RäTy – Räätälöity Työ

Hankkeen kesto: 1.9.2023–31.8.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osaamiskärki: Uudistuva työelämä

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY / Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Kokonaisbudjetti: 681 495 euroa