Euroopan unionin osarahoittama
ReseptiRobotti - Tiedosta tehoa tuotekehitykseen -hankkeen pääkuva

ReseptiRobotti

– Tiedosta tehoa tuotekehitykseen

Hankkeessa kehitetään prototyyppi digitaalisesta työkalusta materiaalikierron tehostamiseen ja sivuvirtojen arvon lisäämiseen. Työkalu tuo tutkimustietoa vähähiilisestä betonista ja tekstiilijätteestä hyödynnettävässä muodossa kohderyhmien saataville.

Hankkeen tiivistelmä

Markkinoilla on selkeä puute kiertotalouspohjaisista tuotteista, joihin sivu- ja jätevirtoja jalostavat yritykset saisivat myytyä valmistamansa materiaalit, ja joita julkiset toimijat voisivat kilpailuttaa ja ostaa. Tieteellisten tutkimustulosten ja patenttien sisältämän tiedon jalkauttaminen laajassa mittakaavassa yritysten hyödynnettäväksi on tunnistettu avaintekijäksi uusien innovaatioiden laajamittaiseen syntymiseen ja siten kiertotalousliiketoiminnan sekä vihreän siirtymän tehokkaaseen toteutumiseen.

ReseptiRobotti-hankkeen tavoitteena on tehostaa hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtymistä kehittämällä valtakunnallisesti merkittävä ja helposti useille toimialoille skaalattava digitaalinen työkalu materiaalien kierron ja uudelleenkäytön tehostamiseen sekä sivuvirtojen arvon lisäämiseen. Työkalun avulla tuodaan kymmenissä yksittäisissä julkaisuissa oleva hajanainen ja usein vaikeastikin tulkittava tieto ymmärrettävässä muodossa suuren käyttäjäjoukon saataville ja hyödynnettäväksi, ja siten mahdollistetaan pk-yrityksille kiertotalousinnovaatioiden luominen ja tuotteistaminen.

Työkalun kehittämisessä hyödynnetään useita digitaalisia tiedonkäsittelyn ja mallintamisen menetelmiä sekä käytännön materiaaliosaamista ja testausympäristöjä. Ensimmäisen vaiheen case-esimerkeiksi ovat valikoituneet vähähiilinen betoni ja tekstiilijätteen hyötykäyttö, joiden ympärille tässä hankkeessa tehtävä kehitystyö keskittyy. Horisontaaliset periaatteet, sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon läpi hankkeen.

Hankkeessa noudatetaan Xamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Hankkeen pääteemana on kestävä kehitys, jonka kaikki osa-alueet huomioidaan hankkeen toiminnassa.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama Hämeen ELY-keskuksen myöntövaltuudella.

Hankkeen työpaketit

TP 1 – Tiedon louhinta ja kokoaminen, tulkinta (03/2024–06/2026)

TP 2 – Mallien rakentaminen ja optimointi (06/2024–09/2026)

TP 3 – Reseptien toimivuuden testaaminen käytännössä (07/2024–09/2026)

TP 4 – ReseptiRobotti-työkalun prototyypin kehittäminen (02/2025–09/2026)

TP 5 – ReseptiRobotin testaus kohderyhmillä (09/2025–09/2026)

TP 6 – Hankkeen hallinnointi, viestintä, tulosten levittäminen (03/2024–09/2026)

.

Hankkeen tulokset

  • Ymmärrys ja toimintamalli, kuinka olemassa olevan, yhä runsaamman, patentti- ja julkaisutiedon tulkitsemista ja yleistajuistamista voidaan toteuttaa erilaisten digitaalisten ratkaisujen ja tekoälysovellusten avulla
  • Vähähiilisen betonin valmistukseen ja tekstiilijätteen hyötykäytön sovelluksiin keskittyvä ReseptiRobotti-työkalun prototyyppi, joka on testattu maanlaajuisesti valitulla pk-yritysten kohderyhmällä ja jolle on laadittu jatkokehityssuunnitelma saadun palautteen ja tunnistettujen kehityskohteiden perusteella
  • Jatkossa työkalu on laajennettavissa myös muihin sivuvirtoihin ja jätemateriaaleihin sekä muille teollisuudenaloille.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

ReseptiRobotti – Tiedosta tehoa tuotekehitykseen

Hankkeen kesto: 1.3.2024–30.9.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Metsä, ympäristö ja energia
Tutkimusyksikkö: Biosampo
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Euroopan unionin osarahoittama Hämeen ELY-keskuksen myöntövaltuudella
Kokonaisbudjetti: 910 997 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 728 798 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 910 997 euroa

Asiasanat

Puhelin
+358447028452
Sähköposti
Eveliina.Kuokkanen@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Eveliina Kuokkanen
Projektipäällikkö
+358447028452
Eveliina.Kuokkanen@xamk.fi
Puhelin
+358503028309
Sähköposti
Markus.Tiainen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus
Markus Tiainen
Ohjelmistosuunnittelija
+358503028309
Markus.Tiainen@xamk.fi
Puhelin
+358505910547
Sähköposti
Vaino.Toots@xamk.fi
Yksikkö
Xamk liiketalouden koulutusyksikkö
Väinö Toots
TKI-asiantuntija
+358505910547
Vaino.Toots@xamk.fi
Puhelin
+358503386217
Sähköposti
Mika.Sundquist@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Mika Sundquist
Tutkimusinsinööri
+358503386217
Mika.Sundquist@xamk.fi
Puhelin
+358503226166
Sähköposti
Rauli.Koskinen@xamk.fi
Yksikkö
Biosampo
Rauli Koskinen
Tutkimusinsinööri
+358503226166
Rauli.Koskinen@xamk.fi
Puhelin
+358505627148
Sähköposti
Miko.Pasanen@xamk.fi
Yksikkö
Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimuskeskus
Miko Pasanen
TKI-asiantuntija
+358505627148
Miko.Pasanen@xamk.fi