Sufficiency solutions for a resilient, green, and just Finland (SISU)

SISU-tutkimushanke ottaa käyttöön kohtuusratkaisujen hyödyntämätöntä potentiaalia. Hankkeen tavoitteena on, että vihreä murros ja hyvinvointivaltion peruslupaukset voivat toteutua myös olosuhteissa, joissa talous ei kasva.. 

Kohtuusratkaisuilla kohti sisukasta, vihreää ja oikeudenmukaista Suomea (SISU)

SISU on Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama konsortiohanke

SISU-konsortiossa mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Demos Helsinki, LUT-yliopisto, Turun yliopisto ja Juvenia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (Xamk). Hankkeen johtajana toimii professori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.

SISU on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston kuusivuotista Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) -ohjelmaa 2023–2029. Strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi hankkeelle 1.10.2023 alkavan kolmivuotisen rahoituksen.

Tulevaisuusperintöverstaat rakentavat reilun murroksen taitoja ja käytäntöjä.

Erikoistutkija Kristiina Korjonen-Kuusipuro tutkii tunteita ja affekteja kestävyysmurroksessa ja on mukana kehittämässä tulevaisuusperintöverstaita.

Tulevaisuusperintöverstsaita järjestetään työpaketissa neljä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankkeen puitteissa

  • Kehitetään ekologinen makrotalousmalli, jolla simuloidaan kohtuusratkaisuja,
  • tutkitaan haavoittuvaisten ryhmien tulevaisuusorientaatiota rekisteriaineistojen ja haastattelujen avulla,
  • selvitetään tekijöitä, jotka ylläpitävät kansalaisten luottamusta instituutioita kohtaan vihreän murroksen aikana,
  • organisoidaan tulevaisuusperintöverstaita, joissa yhteisluodaan tulevaisuustietoisia kohtuusratkaisuja ja
  • käynnistetään siirtymäareena, jossa yhteiskunnan eri toimijaryhmät osallistuvat kohtuuratkaisujen jalostamiseen.

Lue lisää Sisu-hankkeen omilta verkkosivuilta https://sisu-stn.fi

.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Sufficiency solutions for a resilient, green, and just Finland (SISU)

Hankkeen kesto: 1.10.2023–30.9.2029

Tiedot

Hallinnoija: Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, LUT yliopisto, Turun yliopisto, Demos Helsinki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ympäristö ja kestävyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Strategisen tutkimuksen neuvosto
Kokonaisbudjetti: 2 731 153 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 185 926 euroa

Yhteistyökumppanit

Itä-Suomen yliopiston logo