Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Nainen näyttää tietokoneen ruudulta tutkimustietoa.

Veto- ja pitovoimaa sotealalle

Uudenlaiset työn ohella tapahtuvat, monimuotoiset osaamisen kehittämisen tavat mahdollistavat henkilöstön opiskelun työvoimapulasta kärsivällä alalla.

Tavoitteet ja visio

Kehitämme sosiaali- ja terveysalan henkilöstön jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja työelämän tarpeisiin perustuvaa osaamista.

Samalla vahvistamme sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävien oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä ennakoinnissa sekä työelämän tarpeisiin vastaavien koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimijoiden yhteistyön kautta tunnistetaan alan osaamiskapeikkoja sekä koulutustarjonnan puutteita, joihin vastataan täydentävillä koulutuksilla.

Parannamme koulutuksen osuvuutta, tarjontaa ja laatua huomioiden alan osaamis- ja kehitystarpeet. Koulutusorganisaatioiden ja hyvinvointialueen yhteiskehittämisellä ja henkilöstön osaamisen kehittymistä tukevien urapolkujen avulla pyritään turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä alueella.

Tapahtumat

Tapahtumista saat tietoa hanketoimijoiltamme ja tästä sivulta.

Ollaan yhteyksissä!

Lisätietoja:

marjo.pulliainen@xamk.fi
isa.makela@xamk.fi

tiia.laukkanen@xamk.fi

sari.laantera@xamk.fi

terhi.pylvanainen@xamk.fi

Tapahtunutta

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Hankkeen kesto: 1.10.2023–31.12.2025

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon hyvinvointialue
Vahvuusala: Kestävä hyvinvointi

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Hanke on EU:n osarahoittama, Toimintalinja 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi.
Kokonaisbudjetti: 961 631 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 769 305 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 104 503 euroa

Asiasanat

Yhteistyökumppanit

Marjo Pulliainen

Projektipäällikkö
Veto- ja pitovoimaa sotealalle osaamisen ennakoinnilla ja kehittämisellä

Tutkimuspäällikkö
Vaikuttavat hyvinvointipalvelut
Xamk Active Life Lab

Saimaa Stadiumi, Raviradantie 22b, 50100 Mikkeli
marjo.pulliainen@xamk.fi
050 593 3253

Mia Mäntysaari
Ammattiopisto Samiedu
mia.mantysaari@samiedu.fi
044 550 6579

Anna-Kaisa Turpeinen
Etelä-Savon Ammattiopisto
anna-kaisa.turpeinen@esedu.fi
044 711 5814

Anne Peltonen
Etelä-Savon hyvinvointialue, Eloisa
anne.peltonen@etelasavonha.fi
040 187 1982

Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan logo
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu