Nainen metsässä juoksuvaatteissa.

Uudistuva työelämä

Edistämme työelämän uudistamista osaamisen avulla. Määrittelemme toiminnan tavoitteet ja ratkaisut tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, huomioiden tulevaisuuden osaamistarpeet ja ennakointitieto.

Tutkimus ja tutkimuksellinen kehittäminen ovat keskeisiä lähestymistapojamme.

Tutkimme ja kehitämme tulevaisuuden hyvää työelämää

Jatkuva oppiminen työelämän kehittäjänä

Jatkuva oppiminen on keskeinen väline työelämässä tarvittavan osaamisen ja muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Tarvitsemme myös uusia työelämälähtöisiä osaamisen kehittämisen tapoja.

Uudistamme korkeakoulun ja työpaikkojen yhteistyömalleja ja tuotamme TKI-ratkaisuja oppivien työyhteisöjen avuksi. Tarpeet nousevat työelämästä ja niitä ratkaistaan yhdessä hyödyntäen saatavilla olevaa alueellista, kansallista ja kansainvälistä hankerahoitusta.

Keskeisiä teemoja:

  • Joustavat jatkuvan oppimisen ratkaisut
  • Osaamis- ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi
  • Työelämän osaamisvisiot
Värikkäästi pukeutuneita ihmisiä penkillä.

Monimuotoinen ja hyvä työelämä

Työelämä monimuotoistuu ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Muutos haastaa niin työyhteisöjä kuin johtamistakin uudistumaan. Edistämme hyvän työelämän kehittämistä hyödyntäen tutkimusta sekä erilaisia hankerahoituksia ja -konsortioita.

Keskeisiä teemoja:

  • Monimuotoisuus työyhteisöjen voimavarana
  • Työkykyisyys, työyhteisöt ja työn tekemisen tavat
  • Kestävän työn ja työn tekemisen tulevaisuus

Tulevaisuuden korkeakoulutus

Työelämän muutos haastaa myös korkeakoulutusta uudistumaan. Olemme mukana vaikuttamassa tulevaisuuden korkeakoulutukseen osana kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia verkostoja niin tutkimus- kuin kehittämistoiminnassakin. Edistämme myös opiskelijahyvinvoinnin kehittämistä yhteistyössä muun muassa opiskelijakunta Kaakon kanssa.

Keskeisiä teemoja:

  • Kansainvälisyys
  • Jatkuva oppiminen ja ohjaus
  • TKI-osaamisen hyödyntäminen osana jatkuvaa oppimista
  • Moninaiset oppijat ja opiskelijahyvinvointi
Kolme ihmistä keskustelee pöydän ääressä.
Kolme henkilöä pöydän ääressä.

Uudistuvan työelämän tutkimus

Uudistuva työelämä tuo mukanaan ilmiöitä, joihin suuntaamme kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä tehtyä korkealaatuista tieteellistä tutkimusta. Tällä hetkellä tutkimme erityisesti sosiaali- ja terveysalan ja pelastusalan psykososiaalisia tekijöitä ja työelämän laatua sekä uudistavaa jatkuvaa oppimista.

Asiantuntijat

Puhelin
+358503403629
Sähköposti
Laura.Kuismala@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Laura Kuismala
Tutkimuspäällikkö
+358503403629
Laura.Kuismala@xamk.fi
Puhelin
+358504371095
Sähköposti
Nenne.Amnell@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Nenne Amnell
TKI-asiantuntija
+358504371095
Nenne.Amnell@xamk.fi
Puhelin
+358505738201
Sähköposti
Marja.Hult@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Marja Hult
Erikoistutkija
+358505738201
Marja.Hult@xamk.fi
Puhelin
+358505997846
Sähköposti
Heidi.Hurskainen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Heidi Hurskainen
TKI-asiantuntija
+358505997846
Heidi.Hurskainen@xamk.fi
Puhelin
+358505648991
Sähköposti
Riina.Hamalainen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Riina Hämäläinen
TKI-asiantuntija
+358505648991
Riina.Hamalainen@xamk.fi
Puhelin
+358503081190
Sähköposti
Sanna.Korpela@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Sanna Korpela
Projektitutkija
+358503081190
Sanna.Korpela@xamk.fi
Puhelin
+358503124990
Sähköposti
Ulla.Korvenpaa@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Ulla Korvenpää
Lehtori
+358503124990
Ulla.Korvenpaa@xamk.fi
Puhelin
+358408420507
Sähköposti
Eeva.Kuoppala@xamk.fi
Yksikkö
Opetuksen hallinto ja kehittäminen
Eeva Kuoppala
Projektijohtaja
+358408420507
Eeva.Kuoppala@xamk.fi
Puhelin
+358406474520
Sähköposti
Sari.Laantera@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Mikkelin koulutusyksikkö
Sari Laanterä
Yliopettaja
+358406474520
Sari.Laantera@xamk.fi
Puhelin
+358504641684
Sähköposti
Tiia.Laukkanen@xamk.fi
Yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksik
Tiia Laukkanen
Lehtori
+358504641684
Tiia.Laukkanen@xamk.fi
Puhelin
+358504780120
Sähköposti
Mariya.Loginova@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Mariya Loginova
Tuntiopettaja
+358504780120
Mariya.Loginova@xamk.fi
Puhelin
+358505202400
Sähköposti
Henry.Lahteenmaki@xamk.fi
Yksikkö
Rakennus- ja energiatekniikan koulutusyksikkö
Henry Lähteenmäki
Lehtori
+358505202400
Henry.Lahteenmaki@xamk.fi
Puhelin
+358505998511
Sähköposti
Milja.Manninen@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Milja Manninen
Projektipäällikkö
+358505998511
Milja.Manninen@xamk.fi
Puhelin
+358503476902
Sähköposti
Isa.Makela@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Isa Mäkelä
Projektipäällikkö
+358503476902
Isa.Makela@xamk.fi
Puhelin
+358404807369
Sähköposti
Minna.Mannikko@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Minna Männikkö
TKI-asiantuntija
+358404807369
Minna.Mannikko@xamk.fi
Puhelin
+358503125007
Sähköposti
Pia.Paakkulainen@xamk.fi
Yksikkö
Yhteisten opintojen koulutusyksikkö
Pia Paakkulainen
Lehtori
+358503125007
Pia.Paakkulainen@xamk.fi
Puhelin
+358505933253
Sähköposti
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Yksikkö
Active Life Lab
Marjo Pulliainen
Tutkimuspäällikkö
+358505933253
Marjo.Pulliainen@xamk.fi
Puhelin
+358505729830
Sähköposti
Terhi.Pylvanainen@xamk.fi
Yksikkö
Pulse, avoin AMK ja täydennyskoulutus
Terhi Pylvänäinen
Koulutuskoordinaattori
+358505729830
Terhi.Pylvanainen@xamk.fi
Sähköposti
Marjo.Ring@xamk.fi
Yksikkö
Kestävä hyvinvointi
Marjo Ring
Projektitutkija
Marjo.Ring@xamk.fi

Käynnissä olevat hankkeet