Euroopan unionin osarahoittama Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yhdessä osallistuen - hankkeen markkinointikuva

Yhdessä osallistuen

Kansalaislähtöisen toiminnan edellytysten kehittämistä ja osallisuuden kokemuksia vahvistavaa toimintaa Mikkelissä.

Yhdessä onnistumme!

Teemme asioita yhdessä!

Hankkeen tavoitteena on edistää mikkeliläisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen sekä tukea heidän osallistumistaan päätöksentekoon ja palvelujen suunnitteluun.

Tavoitteena on vahvistaa kansalaistoiminnan edellytyksiä, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä lisätä kokemusta yhteisöön kuulumisesta.

Kerro meille ideasi!

Kerro meille ideasi mikkeliläisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen. 

Onko sinulla toive tai idea, jossa voisimme olla mukana? Kuulemme mielellämme mikkeliläisten ajatuksia. Meihin voi ottaa yhteyttä Instagramissa, Facebookissa, puhelimitse tai sähköpostitse.

Mitä teemme?

  1. Vahvistetaan kansalaistoiminnan edellytyksiä
  2. Kehitetään kohtaamispaikkatoimintaa
  3. Vahvistetaan nuorten vaikuttamisosaamista
  4. Luodaan kansalaistoimijuutta ja osallisuutta vahvistava toimijaverkosto
  5. Kehitetään etsivää hyvinvointityötä
  6. Kehitetään osallisuusmuotoilua

Hankkeen tuloksena asukkaiden mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin ja lähiympäristön kehittämiseen sekä päätöksentekoon osallistuminen lisääntyy, osallisuuden edellytykset paranevat, syrjäytymisriski pienenee, työllistymisen edellytykset paranevat ja alueellinen yhteisöllisyys kehittyy. Hankkeiden toimintoihin osallistuvien eri tahojen yhteistyö tiivistyy ja osallisuusosaaminen kehittyy. Syntyy uusia toimintamalleja ja -tapoja kansalaistoiminnan ja osallisuuden vahvistamiseksi.

.

.

Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi:

Yhdessä osallistuen

Hankkeen kesto: 1.9.2023–31.3.2026

Tiedot

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Mikkelin kaupunki
Osaamiskärki: Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus
Tutkimusyksikkö: Juvenia
Vaikuttavuustavoite: Ihminen ja käyttäjälähtöisyys

Budjetti

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon ELY-keskus (ESR+), Euroopan unionin osarahoittama
Kokonaisbudjetti: 951 677 euroa
EU:n osuus kokonaisbudjetista: 761 342 euroa
Xamkin osuus kokonaisbudjetista: 468 294 euroa

EU-tuen määrä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle on 374 636 euroa ja Mikkelin kaupungille 386 706 euroa.

Hanketoteuttajat

Hanketiimin yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia

Projektipäällikkö
Elisa Suominen
elisa.suominen@xamk.fi
+358504732527

TKI-asiantuntija
Krista Hahtala
krista.hahtala@xamk.fi
+358504734912

TKI-asiantuntija
Ville Eerikäinen
ville.eerikainen@xamk.fi
+358401418836

Mikkelin kaupunki

Projektipäällikkö
Hanna Valjakka
hanna.valjakka@sivistys.mikkeli.fi
+358407376811

Projektiasiantuntija
Janita Taivalantti
janita.taivalantti@sivistys.mikkeli.fi
+358405751683

Projektiasiantuntija
Terhi Venäläinen
terhi.venalainen@sivistys.mikkeli.fi
+358405702048

Voisit olla kiinnostunut myös näistä hankkeista