Vaikuttavat hyvinvointipalvelut

Hyödynnämme erilaista tutkittua tietoa ja mitattua dataa hyvinvointipalveluiden kehittämisessä, terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä toiminta- ja työkykyisyyden vahvistamisessa. Tutkittu ja mitattu tieto auttaa kohdentamaan palveluita ja toimenpiteitä niin, että ne ovat entistä vaikuttavampia ja niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus pystytään todentamaan. Teemme tiivistä yhteistyötä sekä kansallisesti että kansainvälisesti yrittäjien, järjestötoimijoiden ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

 

Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus

Osaamisen alue yhdistää nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan kehittämisen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden tunnistamiseen. Nuoriin liittyvässä perus- ja soveltavassa tutkimuksessa painottuvat aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä tutkimustiedon hyödyntäminen kehittämistyössä. Nuorisoalan ja nuorten palveluiden kehittämistä tehdään erityisesti kokeilukulttuurin menetelmin yhdessä sidosryhmien kanssa.

Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut

Tällä alalla tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.