Dataperusteiset hyvinvointipalvelut

Osaamiskärki on hyvinvointitiedon keräämistä, hyödyntämistä ja tulkitsemista. Tutkimuksessa ja kehittämisessä hyödynnetään systemaattisesti avoimiin datalähteisiin, henkilön itsearviointeihin sekä fysiologisiin mittareihin perustuvaa tietoa. Sen avulla suunnitellaan vaikuttavia hyvinvointipalveluja. Kehitystyötä tehdään julkisten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksilöiden kanssa. Hyvinvointipalveluja kehitetään kaiken ikäisten ihmisten hyvinvoinnista, terveydestä ja toimintakyvystä kerätyn tiedon avulla.

 

Yhdenvertainen ja osallistuva nuoruus

Osaamisen alue yhdistää nuorisotutkimuksen ja nuorisoalan kehittämisen. Toiminta keskittyy nuorten osallisuuden, kansalaisuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseen sekä syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden tunnistamiseen. Nuoriin liittyvässä perus- ja soveltavassa tutkimuksessa painottuvat aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus sekä tutkimustiedon hyödyntäminen kehittämistyössä. Nuorisoalan ja nuorten palveluiden kehittämistä tehdään erityisesti kokeilukulttuurin menetelmin yhdessä sidosryhmien kanssa.

Älykkäät käyttäjäkeskeiset ruokapalvelut

Tällä alalla tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden ruokapalveluita. Tavoitteena on ruokapalveluprosessien parantaminen, erityisesti teknologiaa, digitaalisia ratkaisuja ja dataa hyödyntämällä. Lisäksi osaamiskärjen tutkimus asiakkaan ruokailukokemuksesta ja ruokavalinnoista luo pohjaa hyvinvointia tukevien ruokapalvelujen kehittämiselle.

Vastuullinen matkailu

Vastuullisen matkailun asiantuntijamme tukevat matkailuyrityksiä, kehittämisorganisaatioita ja aluekehitystä matkailun kehittämisessä vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistyössä painottuu ekologien kestävyys ja se tuo näkyväksi matkailun ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset kohdealueille ja matkailun liiketoiminnalle.

Jaa sivu