Xamk on yksi keväällä 2023 Kotkaan avautuneen Kaakkois-Suomen turvapuiston kehittäjistä ja päätoimijoista. Turvapuistosta rakentuu Suomen ja Euroopankin mittakaavassa harvinainen kokonaisuus, ja se tarjoaa uudenlaisen ympäristön turvallisuuskouluttautumiselle ja -harjoittelulle. Xamk hyödyntää Turvapuistoa koulutuksessa ja yritysten kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Turvapuiston suunnittelu alkoi loppuvuonna 2018. Idean puiston kehittämisestä esitti satamasidonnainen yritys. Xamk käynnisti suunnittelun vararehtori Mirja Toikan johdolla, joka esitti idean eteenpäin Kotkan kaupungille. 

Toive oli selkeä: tarvittiin ympäristö, jossa voi järjestää monenlaisia turvallisuusharjoituksia sekä koulutuksia ja tapahtumia. Kotkan Kantasataman kuuri 1-5 sopi paikaksi hyvin 8 000 neliön tiloineen. 

Turvapuistoa ovat olleet kehittämässä Kotkan kaupungin ja Xamkin lisäksi alueen yritykset, järjestöt ja viranomaiset. Avajaisia vietettiin 27.4.2023 Turvallinen Kaakko -tapahtuman merkeissä.  

– Aamupäivällä yläkoulun ja lukion oppilaat tutustuivat turvallisuusasioihin Xamkin, Ekamin ja viranomaisten järjestämillä rasteilla. Iltapäivällä nähtiin viranomaisten näytöksiä, muun muassa meripelastusta ja elvytystä, projektipäällikkö Anni Lippo Xamkista kertaa. 

Turvallinen Kaakko -tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.  

– Tapahtuma on ainutlaatuinen Kaakkois-Suomen alueella. Nuoret pääsevät oppimaan ajankohtaisista ja tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Ensihoidon lehtori Hannu Salonen ja projektipäällikkö Anni Lippo olivat mukana Turvapuisto-tapahtumassa yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 

Turvapuiston kehittäminen jatkuu

Kantasataman kuuri I-5:n lisäksi Turvapuisto sisältää Xamkin kehittämän virtuaalisen turvapuiston. Se on VR-teknologiaa hyödyntävä ympäristö satamatoimintojen työturvallisuuden harjoitteluun. 

Virtuaaliympäristöön voidaan mallintaa erilaisia harjoituksia, esimerkiksi poikkeuksellisia kriisi- ja vaaratilanteita. Virtuaalinen harjoitusympäristö tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet turvallisuusharjoitteluun eri tilanteissa ja toimialoilla. 

Työturvallisuusharjoitukset ovat tärkeitä etenkin satama- ja logistiikka-alalle, jossa tapahtuu eniten tapaturmia heti rakennusalan jälkeen. 

– Virtuaalisen ympäristön kehittäminen jatkuu ulkopuolisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen turvin. Jos saamme haetun rahoituksen, tarkoituksena on seuraavaksi mallintaa sataman nykyistä sisäistä liikennettä ja sen vaaranpaikkoja. Projekti on merkittävä koko Kymenlaakson alueelle, Lippo kertoo. 

Virtuaalinen turvapuisto

Virtuaalinen turvapuisto on tarkoitettu satamatoimintojen työturvallisuuden harjoitteluun. Kuva: Eero Särkiniemi

Simulaatiot ovat hyvä lisä opetukseen

Syksyllä Xamk järjestää Turvapuistossa harjoituksen, jossa simuloidaan logistiikka-alan työtapaturma. Harjoitukseen osallistuu logistiikan ja ensihoidon opiskelijoita. 

– Simulaatio jäljittelee todellisuutta, helpottaa opiskelijoiden oppimista ja parhaimmillaan jättää pysyvän muistijäljen, josta on hyötyä todellisessa tilanteessa, Lippo selventää. 

Tällä hetkellä simulaatioita hyödynnetään paljon etenkin ensihoidon koulutuksessa. Lippo toivoo, että Turvapuiston myötä simulaatiot yleistyvät muissakin koulutuksissa. 

– Turvapuistolla voi siis olla suora vaikutus siihen, että opiskelijat ovat Xamkista valmistuessaan entistä osaavampia. Simulaatiot voivat myös olla vetovoimatekijä koulutuksille. 

Turvapuistossa on käynnissä simulaatioharjoitus, ensihoitajat ovat potilaan ympärillä ja sivulla henkilö kuvaa tilannetta.

Turvapuistossa voidaan järjestää erilaisia simulaatioharjoituksia. Kuva: Sini Kolsi

Lisää yrityksiä mukaan hyödyntämään Turvapuiston mahdollisuuksia

Lippo toivoo, että paikallisia yrityksiä saataisiin lisää mukaan niin simulaatioharjoituksiin kuin laajemminkin Turvapuiston kehittämiseen ja toimintaan. 

– Yritys voisi olla simulaatioharjoituksen mentorina ja antaa näkökulmia siihen, miten tilanne todellisuudessa hoidettaisiin. Tämä jälleen laajentaisi opiskelijoiden ymmärrystä. 

Yrityksille Turvapuisto tarjoaa laajat mahdollisuudet turvallisuuden kehittämiseen. Lippo toivoo yhteydenottoja alueen yrityksiltä matalalla kynnyksellä. 

– Yrityksen ei tarvitse tässä vaiheessa esittää valmista suunnitelmaa, vaan toiveita ja ajatuksia siitä, mitä yritykset tällä alueella tarvitsevat turvallisuuteen liittyen. Toiveet voivat liittyä esimerkiksi kyberturvallisuuteen tai käytännön työturvallisuuteen, Lippo selventää. 

Xamk tarjoaa yritysten hyödynnettäväksi virtuaalisen Turvapuisto-ympäristön ja simulaatioiden lisäksi soveltavan tutkimuksen kautta saatua tuoreinta tietoa. 

Yrityksillä on jo ollut kiinnostusta muun muassa työturvallisuuspäivien järjestämiseen Turvapuistossa. Myös osallistuminen tuleviin Turvallinen Kaakko -tapahtumiin on herättänyt kiinnostusta. 

– Eri toimijoiden yhteistyöllä Turvapuistosta voi kehittyä yhteinen kilpailukykytekijä Kymenlaakson alueen yrityksille, organisaatioille ja viranomaisille, Lippo tiivistää. 

 

Lisätietoja:
Anni Lippo
Projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
anni.lippo@xamk.fi

Kaakkois-Suomen turvapuisto 

  • Sijaitsee Kotkan Kantasatamassa  
  • Avattu 27.4.2023 Turvallinen Kaakko -tapahtumalla 
  • Kehittäjinä Kotkan kaupunki, Xamk, alueen yritykset, järjestöt ja viranomaiset 
  • Palvelee useita eri kohderyhmiä: puistossa yritysten työntekijät, viranomaiset, opiskelijat ja yrityskumppanit voivat harjoitella mahdollisia vaaratilanteita varten
  • Xamkista mukana TKI-toimintaa sekä useita turvallisuusalan koulutuksia: kyberturvallisuus, ensihoito, energiatekniikka, logistiikka ja peliohjelmointi 
  • Sisältää fyysisiä ja virtuaalisia harjoitusympäristöjä 
  • Tavoitteena vahvistaa turvallisuuskulttuuria ja -osaamista. 

Lue lisää

Yhteisen turvallisuuden harjoitusympäristöt -hanke käynnistää Kaakkois-Suomen turvapuiston harjoitusympäristöjen kehittämisen yhteistyössä turvapuiston toimijoiden ja yrityskumppanien kanssa. Lue lisää hankkeesta

Kaakkois-Suomen Turvapuisto on osa Kotkan Kantasataman kokonaisuutta. Tutustu tarkemmin Kantasatamaan ja Turvapuistoon klikkaamalla tästä.

Vaikuttavuusartikkelit

Miten Xamk edistää vastuullisuutta ja alueellista elinvoimaa? Julkaisemme kuukausittain 1-3 artikkelia.