Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikat: 25
 • opintojen kesto: 2 vuotta
 • tutkintonimike: insinööri (ylempi AMK)
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Haluatko kehittyä prosessiautomaation asiantuntijana? Uusi YAMK-koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet automaatioprojektien työstö- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen.

Tammikuussa 2024 Xamkissa alkaa uusi Prosessiautomaation projektitoiminta YAMK-koulutus. 

Koulutus on suunniteltu vastaamaan teollisen tuotannon muutoksiin. Kustannuksiltaan kilpailukykyisten energialähteiden saatavuus ja työskentelyvalmius pandemian kaltaisissa tilanteissa haastavat alan liiketoimintaa. Prosessiteollisuuden automaatio on yksi aloista, jolla voidaan varmistaa oman tuotantotoiminnan säilymistä Suomessa sekä korkeatasoista projektiosaamista vientiteollisuuteen.

Automaatioprojekteissa keskeisinä tavoitteina ovat yleensä tuotannon ja tuotteiden laadun parantaminen sekä raaka-aineiden, energialähteiden ja muidenkin kustannusten säästöt. Tärkeitä tavoitteita ovat usein myös toiminnallisen turvallisuuden parantaminen, tuotannon päästöjen ja jätteiden vähentäminen sekä sivuainevirtojen hyödyntäminen. Prosessiautomaatio on aina sidoksissa tuotantoprosesseihin.

YAMK-koulutus on suunniteltu erityisesti automaatio-, sähkö- tai prosessi-insinöörikoulutuksen tai muun vastaavan taustakoulutuksen saaneille, jotka käsittelevät prosessiautomaatioasioita ja haluavat täydentää osaamistaan prosessiautomaation projektitoiminnassa.  

Koulutuksessa saat hyvät valmiudet automaatioprojektien työstö- ja kehitystyöhön sekä projektijohtamiseen. Osaajatarvetta on erityisesti teollisuuden palvelu-, laitetoimittaja- ja tuotantoyrityksissä niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin projekteissa. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää työskentelyyn verkkoympäristöissä. 

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella eli opinnot voi suorittaa verkossa. Opintoja voidaan räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaan.

Opiskelu Xamkin Master Schoolissa auttaa sinua rakentamaan urapolkuasi mielenkiintosi ja tavoitteidesi mukaan.

 automaatioinsinööri | sähköinsinööri | prosessi-insinööri | prosessiautomaatio | projektitoiminta | verkko-opinnot |

Ylemmät AMK-tutkinnot Master Schoolissa

Xamkin ylemmät AMK-tutkinnot opiskellaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Master Schoolissa.

Koulutukseen voit hakea, jos sinulla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja kaksi vuotta alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Osaan koulutuksista voit hakea myös vastaavalla opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.

Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Maksuttoman koulutuksen voit hankkia työn ohessa.

Valmistumisen jälkeen voit työskennellä monipuolisissa johto-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Master Schoolin opintoja voit suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina Xamkin avoimessa AMK:ssa.

LUE LISÄÄ MASTER SCHOOLISTA

Opiskele joustavasti työn ohella

Koulutus on suunnattu työelämässä oleville opiskelijoille, joten opinnot voi suorittaa verkossa. Materiaaleja ovat esim. luentoesitykset, videotallenteet, interaktiiviset tehtävät ja muu kirjallinen materiaali.  Opintojaksotarjontaa voidaan räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaisesti Xamkin Master School -tarjontaan tai muiden korkeakoulujen tarjontaan tukeutuen. 

Koulutuksen pääasialliset opiskelumuodot ovat yhteiset verkkotapaamiset ja itsenäinen työskentely. Lisäksi opiskelija voit halutessaan osallistua opinnäytetyön ohjaukseen liittyviin tapaamisiin, mutta näihin osallistuminen on vapaaehtoista. 

 • Opintojaksot koostuvat 3-5 osiosta, yhteensä 135 tunnin työstä. Osion laajuus on 1-2 opintopistettä eli 27-54 tuntia opiskelutyötä. 
 • Jokaisen osion alussa pidetään live-johdantoluento verkossa. Johdantoluennot tallennetaan. 
 • Keväälle 2024 ja syksylle 2024 ajoittuu kummallekin n. 12 luentoa, ts. keskimäärin kerran viikossa, klo 17.00-20.15. Verkkotapaamispäivät tarkentuvat syksyllä 2023. 
 • Jokaisen osion lopussa on pienimuotoinen verkkotentti. 

Opintojesi alussa käynnistetään kanssasi henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnittelu (HOPS), jossa sinua tuetaan mm. opintoihisi, harjoitteluusi, opinnäytetyöhösi ja kansainvälisyyteen liittyvissä valinnoissasi.

VERKOSTOT TYÖELÄMÄÄN MUKAAN

YAMK-koulutuksen aikana tutustut sekä oman että muiden alojen ammattilaisiin. Tämä monialainen asiantuntijaverkosto kantaa hedelmää myös opintojen jälkeen työelämässä. Saat siis uusia näkemyksiä omaan alaasi ja kehität samalla muita aloja. Tätä YAMK-tutkinnon suorittaneet pitävät yhtenä Master Schoolin tärkeimmistä asioista.

Tärkeitä verkostoja rakennat myös työelämälle tehtävissä kehittämisprojekteissa, joista tärkein on opinnäytetyö.

Opintojen sisältö

Yamk-koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (op):

 • Ydinosaamisen opinnot (25 op)
 • Täydentävään osaamisen opinnot (5 op)
 • Opinnäytetyö (30 op).  

Ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintojaksot on aikataulutettu opintojen ensimmäiselle vuodelle ja opinnäytetyö toiselle opiskeluvuodelle.  

Ydinosaamisen opintojaksot

 • Prosessiteollisuuden säätötekniikka, 5 op tai Automaation laite- ja ohjaustekniikka, 5 op 
 • Automaatioprojektit prosessilaitoksissa, 5 op  
 • Tekninen viestintä, 5 op 
 • Mittaus-, ohjaus- ja säätösuunnittelu, 5 op 
 • Matemaattiset menetelmät automaatiossa, 5 op.

Ydinosaamisen opintojaksotarjontaa voidaan räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaisesti Xamk Master School -tarjontaan tai muiden korkeakoulujen tarjontaan tukeutuen.  

Täydentävä osaaminen, 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille YAMK-opiskelijoille yhteisestä, monialaisesta Master School –tarjonnasta.

Tarjolla on sekä suomen- että englanninkielisiä opintoja seuraavista kokonaisuuksista:

 • Tutkimus ja kehittäminen
 • Johtaminen ja yrittäjyys
 • Kansainväliset työympäristöt
 • Tieto, digitaalisuus ja verkostot.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa myös muiden korkeakoulujen ylempien korkeakoulututkintojen tasoisista opinnoista (YAMK tai maisteriohjelmat).  Täydentäviin opintoihin voidaan hyväksilukea myös aiemmin suoritettuja, ylempien korkeakoulu- tutkintojen tasoisia opintoja, mikäli ne sopivat suoritettavan tutkinnon tavoitteisiin.

Opinnäytetyö, 30 op

Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyö (30 op). Se liittyy parhaimmillaan oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen. Opinnäytetyössä tunnistat ammattialasi kehittämistarpeita – suunnittelet ja toteutat työelämän muutosta edistävän tutkimus- tai kehittämisprosessin. Voit tehdä opinnäytetyön myös Xamkin tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeissa tai koulutuksen yhteistyö- organisaatioiden toimeksiannosta. 

Tarjolla kehittävä ote työhön

Voit halutessasi tehdä kehittämistöitä ja muita tehtäviä Xamkin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) hankkeissa. TKI-asiantuntijat ovatkin tärkeä osa Xamkin Master Schoolia, joista rakentuu hyvä verkosto myös työelämään.

Opinto-opas

Tutustu tarkemmin opintojen sisältöön opinto-oppaassa

Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta

Valintaperusteet

Tutustu valintaperusteisiin, pääsykokeisiin ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa

Lue lisää valintaperusteista

Bring your own device

Xamkin opiskelijoilta edellytetään oman päätelaitteen (esimerkiksi kannettavan tietokoneen) käyttöä.

Lue lisää byodista

Voit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy lisää koulutuksesta

Yliopettaja Merja Mäkelä
puh. 044 702 8340
merja.makela@xamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 040 585 6610
hakijapalvelut@xamk.fi